Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Klerikalai

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
 Crystal Clear action button cancel.png 

JUMS draudžiama skaityti šį puslapį, kadangi jūsų psichika gali būti sužalota!

Šis puslapis pateikia informaciją, kuri yra susijusi su lytiniais santykiais, smurtu, ligomis, realaus pasaulio įvykiais, reiškiniais arba dar kuo nors, ką draudžia klerikalkonservatoriai. Pipedija negali nustatyti, ar šita informacija yra pavojinga, ar nepavojinga, todėl reikalaujame jūsų nedelsiant uždaryti šį puslapį ir kreiptis į artimiausią kunigą, kuris padėtų dėl to apsispręsti.

Gyvendami doroj ir moralėj, kaip prisako mūsų vyriausybė, mes nesidauginam, mes nesergam, mes nemirštam, mes neegzistuojam ir todėl neturim žinoti nieko apie šias visokias baisybes, kurios gali mus sužaloti. Jei jau Seimas taip nusprendė, mes niekaip negalim kvescionuoti tokio dalyko, todėl šią informaciją draudžiame jums skaityti, su sąlyga, kad jūs nesate kunigas arba įgaliotasis klerikalų atstovas, savo skaitymo aktu prisiimantis atsakomybę už savo bei visų aplinkinių sužalotą psichikos sveikatą.
Klerikalai šlykštūs ir primena Hitlerį

Klerikalai - tai tasai žodis, pagal kurį galima identifikuoti komunistus visokius, nes tiktai šie tokį žodį vartoja, taip paniekinančiai vadindami tikinčiuosius. Žodžio "klerikalai" vartotojai yra bedvasiai, nelaimingi, moralinės tuštumos kamuojami žmonės, neturintys jokių etinių normų ar vertybių. Būtent tokie pasigailėjimo verti atmatos akivaizdžiai rašė ir žemiau esantį tekstą.


Antiklerikalai apie klerikalus

Klerikalai - šlykščios dviveidės hidros, veidmainiški šlykštūnai, melagiai, davatkiški išverstaskūriai, visuomenės atmatos, dvasiniai degeneratai, bjaurūs religiniai apsimetėliai, niekingi savimylos, Šėtono išperos, vaizduojančios dorą beigi moralę, o išties neturintys anei jokio teigiamo bruožo. Priešpastatantys save komunistams, išties šie mėšlasmegeniai yra nei kiek ne geresni, vieno lygio šlykštynės. Teisus čia buvo Marksas, kalbėdamas apie priešingybių kovą ir vienybę - nors ir kovodami prieš raudonuosius, klerikalai nei kiek už šiuosius ne geresni, įmanydami uždraustų ir spaudą, ir laisvę, o tą ir bando padaryti, sugalvoję įstatymą apie nepilnamečių apsaugą nuo informacijos, pagal kurį ir Pipediją uždaryt norėtų.

Duominuodami valdžioje, klerikalai tampa išmoningais ir pavojingais: šiųjų esama ir valdančiųjų konservatorių tarpe, todėl pastarieji neretai pavadinami klerikalkonservatoriais. Ir mes nekalbam apie kokius nors naivius abortų draudimus ar Gender loops, o apie tiesiog atvirą melą, nukreiptą į valstybinio aparato tolimesnį didinimą, beigi socialinių garantijų mažinimą, kai melagingai kalbama apie krikščionišką pagalbą artimui bei visokias moralines vertybes, tačiau nurėžiamos pašalpos vaikams, vienišoms motinoms, sugalvojama uždarinėti vaikų namus, dėl pinigų trūkumo kaltinamos vaikus gimdančios moterys, staiga atimamos medicininės paslaugos iš benamių bei bedarbių ir taip toliau.

Tai ką mes čia norim pasakyti - ogi tai, kad klerikalai mums šlykštūs, kaip ir komunistai, fašistai bei kiti iškrypėliai.


Klerikalai apie antiklerikalus

Mes čia parašėm straipsnio įvadą, kad visiems viskas aišku būtų. O jūs degsit pragare ir niekad nepakliūsit į dangų. Visa Pipedija - tai šėtoniškas išmislas, nuodijantis tyrų žmonių sielas. Mes melsimės už jūsų sielas, kad suprastumėte savo paklydimus.