Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Leftizmas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Leftizmas arba kairuoliškumas - tai didelis kratinys visokių tarpusavyje persimaišiusių ideologijų, kurios priskiriamos radikaliai kairei. Bendras visų tų grupių ir grupelių požymis - kad visos sako, kad valdžia kuo tai bloga, kad reikia skriausti turtinguosius ir kartu visi naudoja visokią raudonos spalvos simboliką, dažnai su visokiomis raudonomis vėliavomis, raudonomis žvaigždėmis ir visokiais kitokiais simboliais.

Nors savo bendromis pažiūromis leftistai daugmaž atitinka ultradešiniuosius, kažkodėl su šiais nesutaria ir pjaunasi. Visi tie ultradešinieji baisiai nekenčia leftos, nors patys skleidžia visokias idėjas, kurios sutampa su leftistinėmis daugiau kaip 90% - pradedant tuo, kad valdžia bloga ir baigiant tuo, kad reikia atimti iš visokių turtuolių ir padalinti kitiems.

Paprastai leftizmas skelbiasi kovojantis su dogmomis, bet tos dogmos, prieš kurias leftizmas kovoja, būna tokios, kurias visi vadina tiesiog normomis - pvz., kad negalima vogti, žudyti, kankinti ar panašiai. Nes pagal leftistus žudyti priešininkus galima, vogimas tėra ekspropriatorių ekspropriacija, o kankinimai padeda žmonėms suvokti tikrąją dialektinę teisybę.

Leftizmas pasižymi dideliu kiekiu gana gerai išvystytų naujakalbę skleidžiančių demagogijų, kurias puikiai panaudoja savo aiškinimuose. Kaip pvz.:

  • Tokio pat radikalumo dešinieji prietrankos, primenantys tuos pačius kairiuosius, vadinami ne dešiniaisiais, o ultra-dešiniaisiais, taip užmaskuotai sakant, kad esą tie yra ne dešinė, o kažkokie nenormalūs, o vat leftistai - tai šiaip normali kairė.
  • Tolerancija vadinamas ne toleravimas, o kaip tik atvirkščiai - netoleravimas tų, kas yra kažkokie kitokie, jei tik jie nesutinka su leftistais, netgi iki aiškinimų, kad esą tikra tolerancija ir yra netolerancija tiems, kas nesutinka su leftizmo idėjomis.
  • Visos bent kiek prie visuomenės nepritampančios grupės, pvz., LGBT, feminizmas ir pan., išsyk yra skelbiamos leftizmo ir kairės dalimi, o kairė ir leftizmas save paskelbia ir tų judėjimų gynėjais, ir jų atstovais, kartu iš tų judėjimų atimdami galimybę išvis ką nors kalbėti.

Leftizmas susideda iš daugelio įvairių pakraipų, kai kurios iš jų yra jau nudususios, bet kai kurios - vis dar gyvos. Verta atkreipti dėmesį į tai, kad vienos iš tų grupių yra visai sisteminės ir tiktai simboliais vaizduojančios leftizmą, tiek kad net ir leftistais juos nelabai dora pavadinti, o kitos - tiek neapibrėžtos, kad jas lengviau jau vadinti kažkokiomis neaiškiomis ideologijomis, o ne žmonių grupėmis:


1200px-Red stylized fist.svg.png
Tai tolerantiškas puslapis, nes Leftizmas - tai marksistinė leftizmo būtinybė kovoje prieš nusikalstamą imperializmą!

MarksizmasKlasių kovaImperializmasKultūrinė apropriacijaRadikalusis feminizmasRaudonosios lervosNaujoji KairėHerbert Marcuse1984LiumpenproletariatasRevoliucinė kovaPermanentinė revoliucijaACABAntifaAntiantiantifaAntiantiantiantiantifaSocialistaiGentrifikacijaEkspropriatorių ekspropriacijaApropriatorių apropriacijaAkseleracionizmasNeomarksizmas

Siaures koreja.png