Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Socdemai

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš Socialdemokratai)
Jump to navigation Jump to search

Socdemai, dar retkarčiais pavadinami Lietuvos Socialdemokratų Partija ar LSDP, o senesni politikos mėgėjai dar primena, kad anksčiau jie vadinosi Lietuvos Demokratinė Darbo Partija arba LDDP, o dar anksčiau - Lietuvos Komunistų Partija arba LKP - viena iš daugybės visokių partijų beigi partijėlių, pati seniausia tęstinai egzistuojanti partinė struktūra Lietuvoje. O dėl savo tokios istorijos socdemai dažnai vadinami tiesiog komunistais.

Socdemai labai barasi su konservais, nors vienu metu turėjo su jais bendrą vyriausybę, kurią konservai labai ryžtingai rėmė. Tiesa, paskui paaiškėjo su skandalais kažkokiais, kad 2007 socdemų finminas žinojo, kad ateina Krizė, bet pudrino smegenis visiems, kad pinigų užteks. Tai paskui, kaip paaiškėjo, rinkimus laimėję konservai liko ant puodo.

Tarp žinomiausių socdemų vadų - Brazauskas, Kirkilas, Paleckis, Sniečkus, o ir dar kažkokių kitų buvo. Vienok ne vien senais vadais partija garsi, nes štai dabar jau ir visokie jaunimiečiai skleidžia socialdemokratų partijos idėjas.

Dabar gi visokie tenai ūsuoti bebrai nubyrėjo, tai partijoje liko Gintautas Paluckas, kuris ir vadovauja. Gi buvusi visokia dalis išbėgo ir persivadino į LSDDP.


Istoriniai vingiai

Taigi kai 1989 buvo atkurdinėjama LSDP, tai buvo visai atskirai atkurdinėjama, tai tarp tųjų atkūrėjų buvo nemažai visokių įdomių asmenybių, kaipo Albinas Januška, Ervydas Čekanavičius, Vytenis Andriukaitis, Kazimieras Antanavičius, Zita Šličytė, Kazimieras Uoka ir kitų garsių žmonių.

O paskui kai šieji sugalvojo jungtis su LDDP, tai 2001 gavosi taip, kad visą valdžią jungtinėje partijoje gavo Algirdas Brazauskas, tai kažkaip daugelis tų LSDP atkūrėjų ir pradingo kažkur. O paskui daugelis baisiai Brazauską keikė, o kiti gi sakė, kad labai gerai Brazauskas daro, kad neleidžia veltis partijai į neaiškias aferas. Tai čia dabar ir nežinom, kaip ten kas ir kur.

Tai paskui dar dalis kažkaip nuo tų senesnių socdemų atskilo ir taip gavosi Lietuvos socialdemokratų sąjunga, kuri vaizdavo tikruosius, tikresniuosius ir tikrainesnius socialdemokratus. Vienok nelabai ilgai tempė ir galų gale užsilenkė, taip palikdama socdemiškumo monopolį LSDP partijai.

Geru socdemu gali būt tik ta asaba, katra per vakarą gali susiversti ant galvos ne mažiau kaip 1,2 litro arielkos (stipriau nei vynas) ir vistiek neprarasti gebėjimo didžiuotis savo partija ir jos vadų išmintimi. Dar būnant socdemu būtina turėti pirtelę, patartina ant ežero kranto. Partijos narių rangas matuojamas pagal į postus įkištų pažįstamų skaičių ir pagal Lubio-Brazausko-Maximos patentuotą mokslinę skalę. Žymiausia partijos mokslų daktarė ir ypač protingas žmogus yra Irena Šiaulienė, taipogi puikiu ir moderniu išsilavinimu gali pasigirti Gediminas Kirkilas.

Sjezdas XXX. Čia galite pamatyti visą komuniūgų šyškų šutvę darnų socdemų vadovybės kolektyvą

 Socdemų paradoksas

Likimo ironija, bet nors ir socdemai dažnai viešai giriasi, jog esą viena daugiausiai nudirbusių Lietuvos labui partijų, taip pat ir viena seniausių – niekada nedrįsta paminėti, jog dar iki XXa. oficialiai skelbėsi komunistais, o ir bolševikai gi kaip žinia, dar XIXa. pabaigoje atsirado tiesiog Rusijos socialdemokratams suskilus į dvi dalis: mažą grupelę nuosaikesnių fantazuotojų, pavadintų menševikais ir visą likusią daugumą, kuri bolševikais ir pasivadino (nes rusų kalboje bolšoj reiškia didelį).

Dar šitai partijai priklauso daug milijonierių ir visokių direktorių, vadovų ir šiaip gal kokių vagių, užusienyje katrieji vadinami šampaniniais socialistais. Tačiau tie žmonės tokie geri, kad būdami turtingi stoja į socialistų partiją ir atstovauja darbo liaudį. Tiesa, jie iš partijos išmėtė Paleckiuką, nes anas visu partijos socialistiniu briedu ant rimto tikėjo[reikalingas šaltinis] ir buvo per tikras socialdemokratas[reikalingas šaltinis] socialdemokratų partijoj. Ir jaunimėlis į šią partiją stoja visai ne karjeros daryti, o žmonėms padėti ir grąžinti iš emigracijos dirbančius. Faktas, kad masinė emigracija prasidėjo nuo Brazausko laikų yra paaiškinamas tuo, kad konservatoriai jau tada megino savo kubilistinio genocido ginklą. Rinkite LSDP - gelbekite korupciją ir vagis, pfuuuu dirbančiuosius!

Dargi socdemų paradoksas yra tas, kad atklydėliai iš 1989 metais atkurtos teisingosios socialdemokratų partijos neva turėtų būti geresni užu kokius tai apsivogusius kalchozo pirmininkus, tačiau gi Birutė Vėsaitė ir Vytenis Andriukaitis gi yra būtent tokie, taigi galima abejoti tuo.

Tik nepagalvokite, kad čia kokie tai šampaniniai socialistai suvažiavę - paprasčiausiai neturėjo kur pasistatyti savo prabangių automobilių privatininkai vagys tad laikinai pasistatė čia

Apie socdemų veiklą dabartyje

Kaip vat gražiai kažkadais išsireiškė kažkoks Delfio komentatorius Vladislovas, kurį mes čia ir pacituosime:

Socdemų elgesys primena situaciją viešajame tualete. Ateina socdemas į tualetą (į valdžią). Tualete jis prišlapina ant klozeto krašto, primėto tualetinio popieriaus ant grindų, prispjaudo praustuvę ir nenuleidžia vandens. Po jo į tualetą ateina konservatorius, įėjęs išsigąsta, nusišlapina ir bėga iš tualeto. O Socdemas stovi prie išėjimo ir šaukia praeiviams: žiūrėkit, koks tualetas - primyšta, pridergta, prispjaudyta, nuorūkos mėtosi, va va, matėt, kas paskutinis iš tualeto išėjo! tai jis kaltas!

O tai dabar gi socdemai jau prisipažįsta žinoję apie atslenkančią krizę, ale gi esą visuomenės nenorėję gąsdinti, o ir šiaip matyt gal nutarė pinigų rezervus sunaudoti ir burbulą padidinti, kad konservatoriams gal būtų sunkiau...

Taigi, po kirkilinio raspizdiajaus atidavę estafetę konservams, artėjant 2012 metų Seimo rinkimams, kai reikėjo kažką pradėti galvoti, sugalvojo mesti rinkėjui pilną opijaus liaudžiai bei humanizmo petardą, garsiai rėkdami Svarbiausia - žmogus!. Tiesa, sakosi prieš tai priėmę į partiją Antaną, nors čia matyt niekaip nesusiję[1]

Galų gale Algirdas Butkevičius ir kažkokie jo draugeliai buvo išstumti iš valdžios Gintauto Palucko, katras nusprendė, kad galima rimtesne politika užsiimti ir visą partiją užimti, o ne tik sau patenkintas gyvent iš senų pažinčių. Tai taip ir gavosi - ūsuoti bebrai galų gale pasitraukė į naujai susikurtą LSDDP, o jaunoji partijos vadovybė pasiliko prie geldos, apie kurią sako, kad šioji visai dar nesuskilusi, gera.

Nuotraukėlė būktai iš kažkokio socdemų partinio sjezdo ir atspindi socdemų politiką - grįžti namo, o kaip žinoma - "tvoj adres - ni dom i ni ulica, tvoj adres sovietskij sojuz!"


Socdemai - visagaliai. Padarys dėl Jūsų stebuklų visokių ir liogkim dviženijem ruki prikrės į Jūsų lėkštes tiek gardžios košės, kad srėbsite ją apsilaižydami ilgai, dar ir vaikams užteks


Visokie šaltiniai beigi nuorodos

Tai čia žemiau pavardinti visokie šaltiniai beigi nuorodos straipsnio melagingumui paneigti arba patvirtinti. Pipedija niekaip negali garantuoti ar atsakyti, kad nuorodose surastas turinys neatitiks tiesos irba melo.