Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Bolševikai

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Bolševikai - taigi tokie buvo socialdemokratai kadais ant Rusijos, tai anie ėmė kartą ir suskilo į dvi dalis, dar gal XXa. pradžioj, prieš visokias ten revoliucijas, tai pagrindinė tų socialdemokratų dalis ir užsivadino bolševikais. Bolševikų gauja buvo vadovauta Lenino, o jau vėliau ta pati gauja pasivadino tiesiog atvirai - komunistais.

Tai kur didesnė dalis buvo, tai pasivadino bolševikais, o kur mažesnė - tai menševikais. Tai bolševikams vadovavo Leninas, tuo tarpu gi menševikai išvis kažkokie neaiškūs buvo, nors kuriam laikui su tais buvo susidėjęs toksai Trockis. Tai paskui Trockis buvo laikomas Lenino paveldėtoju, nes irgi persimetė pas bolševikus, bet aną kažkaip išstūmė Stalinas, o kad kartais ateity nesutrukdytų, tai dar ir žudikus pasiuntė į Meksiką, kur anasai slapstėsi. Bet tai jau visai kita istorija.

Tai čia negalvokit, kad šiaip kažką mes čia nerišliai parašėm, nes jie patys taip apie save nerišliai ir pasakodavo, čia jums kad įsitikint tai reikia paskaityti klasikinį kasmet perleidinėtą oficialų kompartijos istorijos veikalą "Краткий курс по истории ВКП(б)". Tai dar beje, tiksliai pagal bolševikų revoliucinės kovos istoriją bei Trockio pabėgimą vėliau buvo parašytas ir garsusis Orvelo veikalas "Kiaulių ūkis", kur buvo aiškiai sakoma, kad kai kurie gyvuliai yra lygesni už kitus.