Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Lietuvos Komunistų Partija

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Lietuvos Komunistų Partija arba LKP - visų Nepriklausomos Lietuvos partijų gimdytoja - pramotė, galima sakyti. Prie Brežnevo ir LTSR buvo viena partija - КПСС, o paskuj ten Vladislav Šved ir Mykolas Burokevičius nuo jos atsiskyrė, pasivadino LKP ant TSKP platformos ir tapo praminti "platformininkais", tuo tarpu kiti žino, kad dešimtis metų LKP vadai buvo ta pati visos LTSR vadovybė...

Nuvienužodžiu: yra teorija, kad LKP pagimdė 17 visokių partijėlių Lietuvoje - socdemus tame tarpe. Teorijoje esama išimčių - Murzos ir Paleckio partijos laikomos marginalais.

Lietuvos Komunistų partijos nariai ir kiti prijaučiantys laikytini komunistais.

Anksčiau gi dar buvo ir TSKP, kurios neatskiriama dalimi visa ta LKP buvo, tai anai vadovaudavo politbiuras, o Lietuvoje tuo tarpu tebuvo vietinis Centro komitetas, kur būdavo visada du vadai: vietinis pirmasis sekretorius ir iš Maskvos nuleistas antrasis sekretorius. Pastarasis visada ir būdavo tuo tikruoju vadu, kuris sprendimus daro.

Gi Nepriklausomoj Lietuvos komunistų partiją uždraudė įstatymais, betgi ji savaime aišku niekur nedingo - visokių įtikėjusių komunistiniais idealais veikėjų buvo sukurta Lietuvos Socialistų partija, katrosios pirmas tikslų deklaruotas komunistų partijos atgaivinimas, o visi kiti - visokios šyškos su AMB priešakyje susimetė, tiksliau gi persivadino, į Lietuvos demokratinę darbo partiją. Taip ant Lietuvos komunistų partijos neliko, tik liko visa krūva komunistų ir komjaunuolių, katrieji patys kitąkart nesuvokia, kaip jie nepasikeitė.


LKP istoriniai vadai iki pat partijos pervadinimo

Paskui gi buvo tokia istorija 1989, kad Lietuvos komunistų partija nutarė atsiskirti nuo TSKP, tai aišku atsiskyrimas gavosi toks, kad trečdalis visokių degradų paskui pasiskelbė LKP ant TSKP platformos, o paskui dar sako, kad likučiai nuėjo į kažkokią Socialistų partiją. Gi pati LKP kurį laiką egzistavo kaip LKP, o tik paskui į LDDP pasivadino. Todėl čia verta pažiūrėti, kokie ten vadai buvo.

Tai vadai gi buvo šie:

  • Antanas Sniečkus - nuo 1940 iki pat 1974 metų, kada pasimirė, šitaip tapęs ilgiausiai valdžiusiu pirmuoju sekretoriumi per visą SSRS, o ir vieninteliu visišku stalinistu, pergyvenusiu ir Stalino mirtį, ir visą Chruščiovą su visais atšilimais, ir sulaukusį pakolei Brežnevas įsitvirtino.
  • Petras Griškevičius - stagnacinis brežnevistas, prie kurio išties ir baigėsi stalinistiniai fokusai LTSR valdžioje, bet užtat paskui jau nieko daugiau nevyko. Tai šitas valdė nuo pat Sniečkaus mirimo 1974 iki tol kol pats numirė 1987
  • Ringaudas Songaila - dar vienas stagnacininkas, kuris jau nesugebėjo valdyti, tad nors ir atėjo valdžion 1987, bet jau 1988 buvo išmestas
  • Algirdas Brazauskas - anas tai jau ir valdė iki pat LKP atsiskyrimo nuo TSKP, įvykusio 1989, o ir iki pat persivadinimo į LDDP, įvykusio 1990

Tai čia jums galutinio LKP Centro Komiteto sekretoriato sudėtį pateikiame:


Dar žr.