Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Herbert Marcuse

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Herbert Marcuse - toksai buvo Vokietijos kažkoksai tai socialistas, arba gal komunistas, kuris sugalvojo, kad kažkodėl nesigaus padaryti revoliucijos, nes išties Marksas, Engelsas ir Leninas suklydo, ir netgi Trockis suklydo, ir išties tai darbininkija visai nenori kovoti prieš buržuaziją, nes nori gerai sugyventi.

Prielaidos Herbert Marcuse idėjose buvo tokios:

  • Planinė ekonomika yra neveiksni, o vienintelė veiksni - turinti pridėtinės vertės kūrimo, o tuo pačiu - ir kapitalizmo, ir laisvos rinkos požymių.
  • Jei darbininkija sunaikins buržuaziją, tai arba teks tą buržuaziją kažkaip atkurti, kad toliau vyktų gamybos vystymas ir progresas, arba viskas sužlugs ir darbininkų darbo vietos pradings. Bet jei reiks atkurdinėti - reiškia, kad bus išlaidos, ir tai reiškia, kad bus blogai darbininkams, nes kažkas tas išlaidas turės padengti, o jei neatkurs - tai bus išvis blogai.
  • Jei buržuazija sunaikins darbininkiją, tai praras dirbančiuosius ir tada bus blogai, nes negalės turėti pelnų. Ir tada reiks kažką daryti, bandyti atkurdinėti, ir tai bus problemos ir nuostoliai.

Taigi, gavosi taip, kad nei vieni, nei kiti išties nesuinteresuoti vieni kitų sunaikinti, ir išvis vienintelė ta kapitalizmo sistema yra ekonomiškai pajėgi. Ir kas tada gaunasi? Ogi tas, kad jei darbininkai padaro buržuazijai, kaip uždirbti daugiau pelno, tai ta buržuazija dar už tai papildomai pinigų sumoka!

Taigi, Herbert Marcuse iš to išvystė mintį, kad revoliucijos visvien kažkodėl reikia, bet ji įmanoma tik atitinkant kelias sąlygas:

  • Turi būti surasta kritinė masė nepatenkintų grupių (skriaudžiamų mažumų) visuomenėje, kurios kovotų prieš valdžią
  • Iš tų grupių turi būti atimta galimybė išspręsti problemas, nes jeigu problemos išsispręs, tai nesigaus revoliucija
  • Kad jos negalėtų tų problemų išspręsti, reikia, kad jos negalėtų šnekėti už save
  • Todėl leftistai turi šnekėti už tas grupes, tačiau taip, kad blokuotų visus problemų sprendimus, o tik aštrintų konfliktą
  • Kadangi visokios problemos visvien bus išspręstos, nes valdančioji klasė labai gudri, reikia ieškoti vis naujų ir naujų skriaudžiamų mažumų arba jas išgalvoti

Tai štai šitaip ir atsirado Naujoji Kairė su visokiomis problemomis.


1200px-Red stylized fist.svg.png
Tai tolerantiškas puslapis, nes Herbert Marcuse - tai marksistinė leftizmo būtinybė kovoje prieš nusikalstamą imperializmą!

MarksizmasKlasių kovaImperializmasKultūrinė apropriacijaRadikalusis feminizmasRaudonosios lervosNaujoji KairėHerbert Marcuse1984LiumpenproletariatasRevoliucinė kovaPermanentinė revoliucijaACABAntifaAntiantiantifaAntiantiantiantiantifaSocialistaiGentrifikacijaEkspropriatorių ekspropriacijaApropriatorių apropriacijaAkseleracionizmasNeomarksizmas

Siaures koreja.png