Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Laisvoji rinka

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš Laisva rinka)
Jump to navigation Jump to search

Laisvoji Rinka - viena iš paplitusių religijų. Dievybė šioje religijoje taip ir vadinama, laisvaja rinka, kartais - Nematoma rinkos ranka. Daugiau iš esmės niekuo nesiskiria nuo visų kitų tipiškų religijų. Gal tik apeigos minimalistinės, nes niekas neslepia, kad nori tiktai kuo daugiau parduoti. Taigi, visa ta laisva rinka išties tėra prekyba, visokie pirkimai ir pardavimai, kad tiktai kapitalas būtų prigamintas kažkaip. Žodžiu, kokia tai tokia rinka.

Tai aišku, kaip ir kitos religijos, taip ir šioji, teskirta krušti protą, o per tai uždirbti pinigus, kad tikintieji vergautų tokios religijos kunigams. Tai kaip sakant, pilnavertis klerikalfinansizmas, taip sakant.

Gi dar Laisvoji Rinka, kaip žinia, turi apimti visapusiškai viską, idant ekonomika būtų ekonomiška, nes taip netgi ir patsai Brežnevas teigė, tadgi ir korupcija turi būti permodeliuota ir išlaisvinta, o bankai tapti nevaržomais, o šitam reikalui tai aišku turi įsivadovauti koks nors LLRI, o tada jau įsigalėsiantis socialdarvinizmas užtikrins mūsų genofondo išlikimą!

Čia tiek pradžiai, kad būtų pretekstas pareklamuoti šaltinį žemiau. Po to praplėsim.

Nuorodos ir šaltiniai