Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Carinė Rusija

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Carinė Rusija - toksai ankstyvasis Mordoras, kitaip tariant - Rusija tiktai prieš 100 su trupučiu metų, kai dar kažkoksai caras buvo gyvas, o nenudobtas. Vienok šalis pasižymėjo nemenku šūdinumu ir buvo ne ką geriau organizuota, negu dabartinė - tai vis kokia nors baudžiava, nors visa Europa jau pusę tūkstančio metų anos atsisakiusi, tai kokios nors skerdynės, tai ten dar kažkas.

Su Lietuva tą carinę Rusiją labiausiai sieja tokia Jekaterina II, kuri kažkada mūsų šalį okupavo, o paskui simboliškai pasimirė bedulkinama kokio tai žirgo, panašaus į vaizduojamą Lietuvos herbe.

O paskui dar buvo visokių tenai carų, tai ir lietuvių kalbą buvo uždraudę, ir Puškiną pastatę, ir dar Muravjovą Koriką buvo atsiuntę mums mokyti tautų draugystės visokios.

Užtat dabar ir prisimena žmonės su meile tuos Caro laikus, nes kaip kada buvo baisiau netgi negu prie Stalino, nes tai tenai ištisus kaimus pakardavo, tai kokias Kražių skerdynes surengdavo, tai tada jau nekorė, o tiesiog kardais kazokai iškapojo daugybę vaikų, moterų ir šiaip žmonių. Tai santvarka buvo labai dvasinga.

Užtat paskui kai visa ta carinė Rusija subyrėjo ir suiro, tai ir Lietuva išsilaisvino. Tai gal ir gerai, nes visa tai buvo tiesiog šūdų imperija.