Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Anarchistai

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Anarchistų idėjos susilaukia visai juntamo palaikymo, bet taigi juk ir natūralu. Nuotraukoje - juodas anarchistas su juodu transparantu, skelbiančiu juodas idėjas.

Anarchistai - dar paprastesni už komunistus: pagal juos nei ideologijos nereikia, o tik šaudyt tuos, kas į valdžią lenda ar kokiais nors išnaudojimais užsiima. Ir štai tada ateis visuotinė gerovė, nes blogiečių nebus.

Tai žinoma, čia šitas konceptas dėl savo paprasto natūralumo įgyja pasekėjų, nors gal ir ne tiek jau daug, bet visvien kažkiek tai. Nes juk kardinaliai paneigia visas sistemas.


Anarchizmo ištakos, istorija ir kiti fufeliai

O dar kadais buvo kažkoks rusiškai kalbėjęs ukrainietis - Machno, katras pasakė "Anarchija - tvarkos motina". Ogi istoriškai dar galim prisiminti, kad Lenino brolis irgi buvo anarchistas, bandęs susprogdint kažkokį carą. Ir berods netgi ir susprogdino ten kažką. Tai XIXa. anarchistai buvo visuomenės baubas, teroristai, kaip dabar kokia nors Al Kaeda. Na, betgi teisybės dėlei reikia pasakyt, kad ir patį Leniną, prasimušusį į valdžią, irgi kažkokia anarchistė nušovė. Tiktai gaila, kad tiktai Leniną, o ne visą kompartijos CK. Ką padarysi...

Dar sakoma, kad anarchistai yra vaivorykštinio sąmokslo dalis, simbolizuojanti juodą spalvą.

Apie didingas anarchizmo ištakas, istoriją ir personalijas kokie tai tautiniai anarchistai bandė rašyti savo pedivikiją, pavadintą Anarchopedija, bet kai anarchistai yra tokie anarchistai, tai ir straipsnių ten parašė gal pusantro maždaug - Dariui Pocevičiui kantrybės matyt pritrūko.


Anarchizmo rūšys

Anarchistai labai mėgsta šnekėti visokius kliedesius, taip kad rimčiau mąstančių žmogystų jų tarpe yra maža, ale kiek tų žmogystų, tiek ir anarchijos krypčių. Taip kad labai įdomu būna pasiaiškinti, kuo, pavyzdžiui, skiriasi kokie nors supermamiški žaliavalgiai nuo kokių nors ekoanarchosindikalistų. Ogi tik tuo ir skiriasi, kad pirmieji yra žaliavalgiai, o antrieji - valgo ir mėsą.

Vienok bendra daugumai tų krypčių - tai gili loginė teorijų desinchronizacija iki tarpusavy tiesiogiai prieštaraujančių teiginių, ypačiai būdingų visokiam anarchosindikalizmui, kuris pagal savo teorijų lygį yra maždaug toks, lyg vegetarai pasakotų, jog reikia valgyti tiktai augalus, todėl reikia valgyti tiktai mėsą. Taip ir šitie: ir skleidžia apie visokias laisves ir liberalumus, ir kartu pasiruošę visus į konslagerius sukišt, kad prie staklių dirbtų.

Įvairios anarchizmo ideologinės kryptys

Bet čia nesismulkindami, štai kiek paskaičiavom visokių anarchistinių rūšių:

Tai štai šios kryptys viena nuo kitos skiriasi maždaug taip, kaip komunistai nuo nacistų, taip kad bendrai imant - šnekos skirtingos, o elgsena vienoda: yra visiškai priešingi nuo visokio komunizmo ir nacizmo.

Anarchistai ir turtas

Užtat kita vertus, dar turim čia pridėti, kad yra viskas labai paprastai, bet visi tai neigia: anarchistai yra tiesiog liberalai, katrie neturi pinigų. Kaip ir liberalai nuo anarchistų tik tuo ir tesiskiria, kad pinigų turi užtektinai.

Bet anarchistai visą tą neigia, nes labai pyksta, kad pinigų neturi, todėl vadina liberalus kokiais nors fašistais ir kapitalistais. O liberalai irgi viską tą neigia, nes nelygis su visokiais bomžais susidėt, todėl vadina kitus anarchistus komunistais. Tai dar jei kuris ne kuris liberalas ir pasako, kad anarchistai tai yra tokie patys, tai anarchistams kai smegenis perkreipia, tai anie netgi atsisako žodį "liberalas" naudoti ir ima pasakoti, kad yra kažkoks libertarizmas ir libertarai, kad tik viską paneigtų.

Todėl gaunasi paradoksali situacija, kad liberalai susideda su visokiais tenai konservatoriais ir panašiais, nes šie irgi nemėgsta visokių ten marginalų. Tuo tarpu anarchistai susideda su visokiais komunistais, nes šitie irgi be pinigų sėdi. Aišku, paskui kai būna kokia nors revoliucija, kaip kad 1917 buvo Rusijoje, tai komunistai anarchistus pirmu reikalu sušaudo. Arba kai kokie nors konservatyvūs sluoksniai įveda kur nors kažkokią chuntą, tai tie visus liberalus kalėjimuose supūdo.

Taip kad turim padaryti išvadą, kad ne patys pinigai ir turtas yra blogis, o tiktai socialiniai skirtumai viską sugadina. Todėl turi būti visur lygybė ir tvarka, kaip Šiaurės Korėjoje, tai tada konflikto tarp visokių liberalanarchistų ir anarcholiberalų nelieka, nes visi sėdi tame pačiame konslageryje.


Garsiausi Lietuvos anarchistai

O dar čia galim pasididžiuoti, kad žymiausia pasaulio anarchistė moteris buvo Ema Goldman, katra iš Lietuvos, taip kad ir lietuviai čia gali girtis istorinėmis pasauliui reikšmingomis figūromis. Bet ir kitų yra, taip kad čia pilną sąrašą pateiksim:

  • Ema Goldman, katra buvo anarchokomunistė, ale paskui tapo aršia antikomuniste, bet visvien liko anarchiste ir feministe
  • Darius Pocevičius, kuris visokius mitingus organizuoja ir su komunistais susidėjęs, bet gal ir turi sveiko proto, bet Pipedijos nekenčia labai
  • Remigijus Šimašius, kuris yra aiškus liberalas ir todėl irgi čia paminėtinas prie anarchistų, juoba dar skleidžia prieš rinkimus idėjas, kad visi žmonės balsuotų prieš bet kokią valdžią, taip kad čia tiesos jau nepaneigsi, išlindo yla iš maišo
  • Vytautas Šustauskas, katras irgi aiškus anarchistas, ba su visokiom megztom beretėm tūsavojasi