Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Gegužės 3

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Wiki waste.jpeg

Straipsnis "Gegužės 3" atitinka aukštus enciklopedijų standartus
Daugiau apie Vikipediją


Visi straipsniai pagal pirmą raidę:

A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į J K L M N O P Q R S Š T U Ų Ū V W X Y Z Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gegužės 3 - tai yra kalendorinė mėnesio Gegužės diena, kuri yra žymima skaičiumi 3. Šitas skaičius yra vienaženklis[reikalingas šaltinis].

Gegužės 3 diena dažniausiai būna kartą per metus, Gegužės mėnesį. Ji dažniausiai būna po Gegužės 2 ir prieš Gegužės 4 dieną, nes taip dažniausiai būna kalendoriuje parašyta.

O štai kas įvyko šią dieną:

 • 1791 metais buvo priimta Gegužės 3 Konstitucija. Nors ji ir įtvirtino pirmąją Europoje Respubliką, tačiau iš esmės suvaržė Lietuvos nepriklausomybę. Kitą vertus, visgi tai pirmoji Europoje Konstitucija - pagrindinis valstybės įstatymas šiuolaikiniu supratimu.
 • 1801 metais JAV įkūrė Vašingtoną - specialios paskirties miestą, kuris nepriklauso jokiai valstijai, o yra bendravalstybinis federalinis rajonas, valdomas atskirai.
 • 1913 metais Indijos kino teatruose pradėtas demonstruoti pirmas indiškas filmas - "Raja Harishchandra". Nepaisant to, kad kinas buvo begarsis, jau ir tada tame kine visą laiką visi šoko ir dainavo, kaip ir visuose vėlesniuose indiškuose filmuose. Štai nuo šio filmo ir prasidėjo Bolivudas.
 • 1921 metais Airija buvo padalinta į du gabalus - Pietų Airiją, kuri pasidarė šiaip tiesiog Airija, ir Šiaurės Airiją, dėl kurios iki šiol nesaldu nei britams, nei airiams, nei šiaurės airiams, nei dar kam nors, kas netyčia su tuo susiduria.
 • 1945 metais įvyko vienas iš baisiausių, jei ne pats baisiausias II Pasaulinio karo ir bendrai žmonijos istorijos karinių nesusipratimų. Vokietijos valdžia į karo pabaigą buvo sutarusi su Švedija, kad į šią grąžins apie 10 tūkstančių "ne tokių blogų" koncentracijos stovyklų kalinių - pagrindinai suimtų Skandinavijos, Baltijos šalių ir pan. piliečių (įskaitant ir lietuvius). Kaliniai (didesne dalimi moterys ir vaikai) buvo suvaryti į kelis atitarnavusius, savo eigos neturinčius ir Raudonojo kryžiaus ženklais nepažymėtus keleivinius laivus Cap Arcona, Thielbek ir Deutschland. Dalis iš pervežamų kalinių (apie 500-1000 žmonių) netilpo, tad buvo sušaudyti baržose ir ant kranto iš kulkosvaidžių. Likę buvo palikti uždaryti laivuose. Po kelių dienų laivai visgi gavo įsakymą išplaukti ir pradėjo judėti Liubeko įlankoje. Paraleliai Jungtinės Karalystės vadovybė gavo informaciją apie tai, kad naciai rengia masinę vadovybės evakuaciją į užsienio šalis ir kad vienas iš evakuacijos tikslų yra Skandinavijos šalys. Jungtinė Karalystė nurodė blokuoti bet kokį susisiekimą jūra iš Vokietijos į Skandinaviją. Taigi, aviacijai pastebėjus išplaukiančius laivus, šie buvo atakuoti ir paskandinti. Žuvo apie 7000-8000 kalinių, kurie buvo uždaryti laivų triumuose. Išsigelbėjo tik apie 2500 kalinių, dauguma iš jų - tie, kurie plaukė Deutschland laivu, kuris nepaskendo. Tuo tarpu SS daliniai, saugoję kalinius, išsigelbėjo beveik be aukų.
 • 1945 metais Lietuvoje sovietai surengė masinį visų vokiečių trėmimą į Sibirą. Tuo kartu SSRS sugebėjo identifikuoti beveik 1000 vokiečių tautybės žmonių, kuriuos visus staigiai suėmė ir išvežė. Visa laimė, nemažai kitų sugebėjo savo tautybę nuslėpti, tad visgi išsigelbėjo. Vėliau per visą sovietmetį visi Lietuvos vokiečiai visais įmanomais būdais slėpė savo tautybę, nes ir vėlesniais laikais jiems grėsė jei ne tiesioginės represijos, tai mažų mažiausiai diskriminacija.
 • 1952 metais JAV lakūnai Joseph O. Fletcher ir William P. Benedict nusileido lėktuvu Šiaurės Poliuje. Lėktuvas buvo ne koks kitas, bet tuo metu jau pasenęs, bet visvien legendinis Douglas C-47 Dakota/Skytrain.
 • 1960 metais įsigaliojo EFTA sutartis, kuri buvo viena iš tų organizacijų, kurios paskatino dabartinės Europos Sąjungos susikūrimą. Nors ir ne visiškai atitinkanti ES valstybes (apimanti, pvz., Šveicariją, Lichtenšteiną, Norvegiją ir Islandiją, ši sutartis sukūrė gerokai atlaisvintos prekybos zoną su sumažintais, o paskui ir visai panaikintais muitais. Vėliau, kai atsirado ES, dauguma ją steigusių šalių perėjo į ES sutartis ir iš EFTA išstojo.
 • 1971 metais Erikas Honekeris tapo Rytų Vokietijos kompartijos pirmuoju sekretoriumi ir valdė VDR iki pat 1989.
 • 1979 metais Margaret Thatcher tapo Jungtinės Karalystės ministre pirmininke. Margaret Thatche ir JAV prezidentas Ronald Reagan vėliau tapo SSRS duobkasiais.
 • 2009 metais buvo tarptautinė Mamos diena. Ne visi turi mamą, bet vis tiek labai myli ir pasiilgo...


Dar apie Gegužės 3

Yra ir kitų mėnesių su dienomis, turinčiomis tą patį numerį, kaip ir Gegužės 3: