Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Femen

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Femen ypač baisios visokių dibilų smegenims, o ir šiaip gatvėje papais užpult ką nors gali
Femen visame gražume protestuoja prieš legalizuotą sekso industriją ir prostituciją Hamburge, Vokietijoje, nes moteris išnaudoja fašizmas

Femen - puikiosios ir gražiosios feministės, kurios protestuoja prieš viską, rodydamos savo papus. Tokia protesto forma labai daro visiems įspūdį, todėl jos labai išpopuliarėjo visame pasaulyje, nes yra tikrosios sekstremizmo skleidėjos. Ir be to, Femen logotipas irgi yra labai gražus ir simboliškas.

Pradėjusios protestus Ukrainoje, naujos Femen aktyvistės jau randasi ir Rusijoje, ir JAV, ir netgi tolimoje Brazilijoje, o ir daugybėje kitų šalių. Nes kiekviena feministė žino, kad parodžius kokiam nors patriarchato apologetui papus, tasai baisiai susinervina ir nežino, ką daryt, o jei tik pabando ką nors daryt, tai išsyk jį galima apkaltinti seksualine prievarta ir dar kuo nors ten. Taip kad gaunasi nuostabaus efektingumo trololo.

Tik kažkodėl vis dar aplenkia Lietuvą ta Femen judėjimo banga, nors daugelis ir norėtų pasižiūrėti į plikapapes merginas iš Feministinio Fronto, kurios taps Femen Lietuva aktyvu. Užtat Pipedija labai nuoširdžiai sveikina visas būsimas Femen judėjimo apraiškas Lietuvoje, jas iš anksto remia ir pasižada visaip pagal išgales publikuoti ir skleisti pozityvią propagandą.

Upd.: jau neaplenkia ir Lietuvos Femen veikla, nes štai atvažiavo į Lietuvą unikaliai akcijai - pirmą kartą visoje Femen istorijoje ne protestuoti, o atvirkščiai - palaikyti. Nes kaip tik 2013 pabaigoje Vilniuje vyko tarptautiniai kažkokie diplomatiniai renginiai, per kuriuos Gruzija ir Moldavija pasirašė su ES kokią tai sutartį, kad asocijuosis ir paskui įstos, o taip pat ir Ukraina turėjo pasirašyti, tai ir atvyko Femen palaikyti. Bet Ukraina nepasirašė, o kitą naktį Kijeve surengė susidorojimus su žmonėmis, kurie reikalavo Ukrainos į ES. Taip kad Femen neišgelbėjo padėties.


Femen veikla

Femen protestuoja Vatikane - ten tik vienai pavyko įlįsti, o kitas dvi mergas suėmė policija dar bandant į Vatikaną užeiti, o vietoje trečios suėmė kažkokią atsitiktinai pasipainiojusią žurnalistę iš Austrijos, taip vat ta trečioji ir prasmuko
Femen protestuoja prieš Euro 2012 futbolo čempionatą

Paminėkime vis dėl to, kad daugelis tų merginų iš Femen yra baisiai persekiojamos visokios policijos įvairiose valstybėse, taip kad būti moterim ir rodyti papus - tai ne koks nors malonumas, o didelis iššūkis. O dar didesnis iššūkis - tuos papus kur nors parodyti. Nes jei tiktai parodysi, tai susirinks būriai visokių žurnalistų, o tada jau visokiems policininkams kils baimė, kad kažkas čia jau ne taip, o tada jau šitie ims tas merginas tampyti ir kažkaip drausti, kaip kokius vaikus, kurie kreidelėmis paišo užrašą TIE-SOS.

Todėl čia nesvarbu netgi prieš ką visa ta kova, nes visa ta kova labai įspūdinga ir žmonės į tai visada atkreipia dėmesį, o jei jau atkreipia dėmesį, tai pradeda ir kalbėti apie tai, o jei pradeda kalbėti, tai ir problemos sprendžiamos, o jei problemos sprendžiamos, tai ir tikslas gaunasi pasiektas.

Todėl Pipedija palaiko Femen, nes tai yra pipediškas protestas nesąmonėmis prieš visas nesąmones.

Femen Lietuvoje

Narsūs Lietuvos policininkai kovoja su Femen laisvės šaukle, užsirašiusią ant savo papų užrašą - "Ukraine to EU"

Apsilankiusos Femen buvo ir Lietuvoje, po to, kai anas išdeportavo iš Baltarusijos. Tai čionai kažkodėl vietoje to, kad protestuotų, nors daugelis ir labai tikėjosi kokių nors renginių sakralinėje erdvėje kažkur prie Arkikatedros, bet vietoje to tik surengė kažkokią nykią spaudos konferenciją.

Paskui buvo daug kalbų, kad galgi visgi kažką panašaus ims daryti Feministinis Frontas ir galų gale Femen Lietuva atsiras ne žodžiais, o darbais, tačiau vietoje to atsirado nieko. O kai atsirado nieko, tai niekam ir neįdomu.

Pirmąkart kokia tai Femen aktyvistė pasimojavo papais Vilniuje 2013 metų lapkričio 28, kai kad Viktoras Janukovyčius nepasirašė sutarties su Europos Sąjunga[1]. Tiesa, policininkai ją greitai patvarkė ir įgrūdo į kabluką. Paskui dar buvo daug smagumo, nes Femen sužinojo, kad Lietuvoje visi jas palaiko ir džiaugiasi, o policija suėmė gal ir nelabai apgalvotai. Tai teisme dar teisėjas kava vaišino.

Lietuva gi tik tuo nuliūdo, kad toji apsinuoginusi Femen mergina tebuvo viena, nors galėjo jų būti ir visas būrys, tai būtų buvę žymiai linksmiau. O taip pat labai blogai, kad policija suėmė ją iškart, vos spėjusią iš mašinos iššokti, nes jei būtų leidusi palakstyti, tai Lietuva būtų pasaulyje labiau pagarsėjusi.

Pipedija irgi palaiko Femen ir kviečia visus džiaugtis tokiais renginiais, o taip pat siūlo Lietuvai irgi prisijungti prie Femen judėjimo, nes tada Lietuvos vardas bus žinomesnis.


Femen pagrobimas Baltarusijoje

Femen dalyvės Minske, Baltarusijoje, iš kur anos buvo išmestos kažkodėl tiesiai į Lietuvą

Štai parodė kartą tos panos papus kažkur Baltarusijoje, tai baigėsi tuo, kad tenykštis KGB visas susėmė, o paskui ilgai mušė, o galų gale išmetė kažkokiame miške už šimto kilometrų nuo Minsko. Ir pareiškė, kad nieko apie jokias Femen akcijas negirdėjo, o tos panos esą pačios viską išsigalvojo, nes esą yra kokios tai psichikos ligonės. Čia dar įdomu, kad žurnalistus, kurie bandė filmuot ir fotografuot, baltarusių KGB bandė gaudyt ne mažiau, nei pačias Femen merginas, o pagavę - trynė nuotraukas. Ale ne viską pavyko ištrint.

Tai paskui jau paaiškėjo, kad netgi ne šiaip sau į mišką buvo nuvežtos, o visą naktį daužytos, stengiantis nepalikti mušimo pėdsakų, paskui nuskustos plikai, išvežtos miškan, tenai peiliais KGB darbuotojai nupjaustė plaukus, vėl daužė, paskui dar grasino peiliais subadyti ir ir išprievartauti, paskum apipylė alyva ir grasino padegti. Galų gale jau nukankintas paliko miške.

Kiek atsigavusios, moterys nusigavo į kažkokį kaimą, kur jų pasigailėjo vietiniai, priglobė ir aprengė. Į ligoninę vienok valdžia vežti neleido, o paskui deportavo iš Baltarusijos į Lietuvą, prisidengdami tuo, kad merginos neturi dokumentų ir nelegaliai yra šalyje.


Kiti Femen protestai

Daugel kartų Femen protestavo prieš įvairiausius dalykus, netgi prieš Olimpiadą protestavo, vaizduodamos kaip arabai moteris muša, kad tos žaidynėse greitai bėgtų. Nors čia reikia pripažint, kad gal ir turėjo protestuot, nes tikrai ten papročiai tuose musulmokniškuose kraštuose keisti, tad gal ir muša, ką gali žinot. Gal netgi ne tik kad muša, o dar ir akmenimis užmėto, nes tokia tolerancija yra tenai.

Agitacinis Femen plakatas apie tai, kad visokie islamistai žudo moteris ir jų galvomis paskui žaidžia futbolą
Kraujapapė Femen šmėkla protestuoja prieš kažkokį Ukrainos ministrą pirmininką

Ir taip pat prieš futbolą irgi protestavo, rodydamos visiems, kaip futbolistai kamuoliais joms spardo per tarpukojus. Nors čia išties irgi buvo įdomus protestas, nes kažkoks čempionatas vyko kažkur Ukrainoje, tai tenai sako prostitutės iš visos Europos suvažiavo uždarbiaut, tai užtat ir protestavo gal, nes kokia nors konkurencija ar tai antipatija, netolerancija ir diskriminacija, o gal ir kiti moksliniai žodžiai.

O dar Femen protestavo prieš Davos ir kažkokius rinkimus. Ir prieš Putiną, ir prieš Pussy Riot uždarymą kalėjiman. Ir dar prieš daugybę kitų dalykų.

Amerikietiškos Femen akcijoje Occupy Wall Street

Visus žmones labai džiugina tie protestai, nes beprotybė juose liejasi per kraštus, visokios isterikos, klyksmai, mojavimai papais ir pagalbos šauksmai, kaip ir vėlesni kaltinimai bet kokiai policijai, kad šioji gviešusis Femen merginų nekaltybės, ir taip toliau, ir taip toliau.


Aktyvios Femen veikėjos muša moterų negerbiančius asmenis Bulgarijoje
Brazilijoje irgi yra savos Femen aktyvistės

Dar žr.


Visokie šaltiniai beigi nuorodos

Tai čia žemiau pavardinti visokie šaltiniai beigi nuorodos straipsnio melagingumui paneigti arba patvirtinti. Pipedija niekaip negali garantuoti ar atsakyti, kad nuorodose surastas turinys neatitiks tiesos irba melo.