Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Naši

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
03:39, 31 sausio 2023 versija, sukurta ESM (Aptarimas | indėlis) (→‎Dar žr.)
(skirt) ← Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija → (skirt)
Jump to navigation Jump to search
Našistų surengta demonstracija Estijoje, Taline, dėl to, kad į kitą vietą perkeliamas balvonas, vaizduojantis bronzinį kareivį

Naši arba našistai (rus. Наши - "mūsiškiai") - tokia organizacija iš Rusijos, savo esme - komjaunimo tęsinys, nes tęsia tas pačias idėjas ir populiarina Vladimirą Putiną, kuris pas juos kaip koksai Leninas tiesiog. Dar kartais vadinami kaip putinjugendas, pagal analogiją su hitlerjugendu.

Oficialiai našistai yra antifašistinio jaunimo organizacija, tačiau realiai gi - tie patys fašistai, tiktai kad Kremliui ištikimi.

Tarp kitko, nedažnas žino, ale šita Naši organizacija buvo sukurta paties Aleksandro Nevzorovo dar 1991 metais, o pavadinta irgi ne šiaip sau, o pavadinimu tokio filmo "Naši", kur buvo pasakojama apie tai, kaip Vilniuje per Sausio 13 išties nešaudė sovietinė kariuomenė žmonių ir netraiškė jų tankais, o tiesiog savi šaudė savus.

Taigi, kaip matome, organizacija turi savo senas istorines sąsajas su Lietuva.

Naši istorija turi du etapus - ankstyvąjį ir vėlyvąjį. Ankstyvasis siejamas su Aleksandru Nevzorovu, sukūrusiu pirmąją Naši organizaciją, kuri vėliau natūraliai sužlugo dėl to, kad kliedesius jis teskleidė. Jau gerokai vėliau organizacija buvo atgaivinta, praktiškai atkurta iš naujo - paties Vladimiro Putino, apiforminant ją kaip kažkokį patriotinį Rusijos jaunimą, kovojantį su fašizmu.

Ankstyvieji Nevzorovo našistai

Naši organizacija turėjo du skirtingus tarpsnius - pirmasis buvo prie Aleksandro Nevzorovo, kai šis išsyk po Sausio 13 įvykių nuvažiavo į Vilnių ir tenai inscenizavo vaidybinį filmą "Naši", kurio epizodą jau po dviejų dienų, Sausio 15 parodė per sovietinę TV, kaip esą tikrą reportažą iš įvykių.

Reportažuose, o paskui ir iš jų padarytame filme buvo rodoma, kaip didvyriški OMON kovotojai, užsirašę ant šarvuočių užrašą "naši" kovoja su visokiais pribaltais, kurie išties yra fašistai ir banditai, apiplėšinėjantys žmones kažkokiose muitinėse.

Kiek vėliau, gerai įsisukus propagandai, Aleksandras Nevzorovas ėmė skelbti, kad reikia vienyti visokius kovotojus su Rusiją sunaikinti bandančiais piktaisiais Vakarais, o ypač su visokiais pribaltais, kaip kad lietuviai, nes tie pribaltai nori užpulti ir sunaikinti Rusiją.

Galų gale, jau po SSRS žlugimo, 1991 metų Lapkričio 23 dieną per kažkokį mitingą Aleksandras Nevzorovas paskelbė, kad reikia atkurti Sovietų Sąjungą, kaip Rusijos Imperijos tęsėją. Ir tam atkūrimui turi vadovauti naujai kuriama organizacija Naši, kuri apjungtų visas už SSRS ir Rusijos Imperijos atkūrimą kovojančias partijas. Į tos pat Naši grupuotės vadovybę buvo išsyk įtrauktas ir būrelis visokių nusikaltėlių, kaip kad visokių Jedinstvo ir OMON tipo organizacijų vadai.

Nuo pat sukūrimo Naši užsiėmė keliomis pagrindinėmis veiklomis - pirmoji buvo Moldavijos naikinimas, kuriant ir palaikant tenai Padniestrės respubliką, siunčiant į ją kovotojus, ginklus ir pinigus. Antroji veikla - tai organizuotas komunistinių nusikaltėlių pervežimas ir slėpimas. Pastarosios veiklos ribose Naši sugebėjo išsaugoti nuo teisėsaugos Rygos ir Vilniaus OMON vadovybę, atsakingą už Medininkų žudynes, siejami buvo su tokiu Boleslavu Makutinovičiumi ir visokiais kompartijos veikėjais, bandžiusiais surengti perversmus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Aleksandro Nevzorovo sukurta Naši organizacija daugmaž nuduso po to, kai nepavyko surengti perversmo Rusijoje, nukreipto prieš Jelciną. Po perversmo našistai prarado finansavimą ir ėmė sklaidytis, tad nuo 1993 metų jų veikla nusilpo tiek, kad teliko pavadinimas ir keletas idiotų, susietų su Padniestrės banditais.

Vėlesnieji Putino našistai

Nors Aleksandro Nevzorovo našistai ir nunyko, atėjus į valdžią Vladimirui Putinui, šis ėmė kurti nuosavą judėjimą, kuris turėtų palaikyti valdžią ir esant reikalui, susidoroti su visokiais režimo priešais, kartu vaizduodamas dvasingą, dorą ir laimingą Rusijos jaunimą.

Iš esmės, dar nuo 2000 metų buvo sukurtas toksai Putino išlaikomas judėjimas "Iduščije vmeste" ("Einantys kartu"), kuris užsiimdinėjo visokiomis politinėmis provokacijomis, o į jo veiklą jau tada buvo įsitraukę kažkiek senųjų našistų. Nepaisant to, šitas butaforinis judėjimas nelabai pasiteisino, nes buvo atvirai dirbtinis ir nieko neįtikinantis. Todėl pats Vladimiras Putinas 2005 metais pasikvietęs Aleksandrą Nevzorovą, nutarė viską atnaujinti.

Tam tikslui senesnis judėjimas buvo pervadintas, paleista intensyvi propaganda apie savaime susikūrusią patriotinę jaunųjų antifašistų organizaciją "Naši", pakviesti kai kurie seni našistų lyderiai ir pradėta nauja veikla. Už valdiškus pinigus buvo prikurta daugybė Naši atstovybių visuose Rusijos miestuose ir pradėta skleisti propaganda apie tai, kad Vakarai kartu su visokiais oligarchais šeria pinigais įvairius liberalus ir fašistus, kurie ruošiasi nuversti Vladimirą Putiną.

Nuo pat 2005 metais įvykusio steigiamojo Naši suvažiavimo, judėjime pradėtos kurti ir įvairios grupės, skirtos atseit kovai su chuliganizmu. Tokios grupės buvo susietos su susidorojimais, kuriuose būdavo sumušami ir neretai sunkiai sužalojami įvairūs politiniai Vladimiro Putino priešininkai.

Apie 2007 metus, po straipsnių Rusijos laikraštyje "Komersant" paaiškėjo, kad daugumoje Rusijos miestų vietiniai Naši judėjimo padaliniai terorizuoja ir reketuoja verslininkus, reikalaudami sumokėti sumas judėjimo rėmimui. Tuo pat metu paaiškėjo, kad kai kuriuose miestuose verslininkai pagrobiami ir mušami, siekiant iš jų gauti pinigus.

Po kelių skandalų 2009 paaiškėjo, kad Naši turi organizuotą sekimo ir šnipinėjimo tinklą, kurio agentai įsiskverbę į praktiškai visas opozicines Rusijos partijas, naudoja pasiklausymo ir filmavimo įrangą, šantažuoja įvairius partijų narius. Skandalas dar labiau sustiprėjo po to, kai Naši judėjimas paskleidė filmuotą medžiagą, kurioje įvairių opozicinių judėjimų lyderiai užsiimdinėjo seksualinėmis pramogomis su merginomis, vėliau internetuose identifikuotomis kaip aktyvios našistės.

Per tą laiką judėjimas vykdė vis agresyvesnę veiklą ir užsienio šalių ambasadų atžvilgiu (daugiausiai - Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Didžiosios Britanijos), aplinkinėse šalyse bandė kurti savo filialus. Dideli Naši filialai buvo sukurti Estijoje ir Latvijoje, jų nariai aktyviai ir atvirai dalyvavo riaušėse, itin smarkiai - Taline, kai 2007 metais buvo perkeliamas paminklas "bronzinis kareivis", kur riaušėse dalyvavo ne tik našistai iš Estijos, bet ir dideli kiekiai specialiai atvykusių iš Rusijos.

Lietuvoje Naši judėjimui išsiplėsti nepavyko, į jį aktyviai tebuvo įtraukta keliolika žmonių, o įskaitant pasyvius (prijaučiančius) narius - vargiau viršytų 100 žmonių. Nepaisant to, buvo nustatyta, kad prieš 2009 Riaušes prie Seimo, įvykusių Sausio 16 dieną, iš Rusijos, Latvijos ir Estijos bandė į Lietuvą atvykti kelių šimtų našistų grupelės, tačiau absoliuti dauguma negavo tokios galimybės ir buvo sugrąžinti dar prie sienos.

Maždaug nuo 2010 metų judėjimas Naši ėmė silpnėti, nes pagal visus požymius, pernelyg stiprėjanti neofašistinio pobūdžio organizacija neįtiko Vladimirui Putinui ir todėl prarado finansavimą. Oficialiai prarastos Putino simpatijos pasireiškė tuo, kad pastarasis nustojo dalyvauti Naši judėjimo suvažiavimuose, o vėliau - nustojo ir juos sveikinti ar kaip nors pozicionuoti, kaip perspektyvią Rusijos jaunimo organizaciją.


Dar žr.

  • Brat 2 - filmas, kurio personažas Danila Bogrovas buvo visiškai atviru Naši organizacijos simboliu
  • Ukrainoje analogiška organizacija legaliai nėra organizuota, tačiau irgi yra sukurta tam tikra grupuotė, liaudyje vadinama kaip tituškos.
  • Sovietiniais laikais buvo panaši grupuotė - komjaunimas, sukurta dar 1918 metais, irgi su tuo pačiu tikslu - kovoti prieš politinius valdžios priešininkus
  • Pieno karas - čia kai našistai bandė išnaikinti lietuviškus pieno produktus Rusijoje