Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Bronzinis kareivis

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Laimingas bronzinio kareivio pasekėjas dalyvauja kovos už bronzinio kareivio atminimą akcijoje

Bronzinis kareivis - toksai balvonas, stovėjęs Estijoje, pačiame Talino centre. Pagarsėjo šitas balvonas tuo, kad juo prisidengdamas, 2007 metais Kremlius Taline suorganizavo dideles riaušes, po kurių skelbė apie tai, kaip baisiai žiaurūs estų policininkai kankina ir muša nekaltus žmones, o estų fašistinis režimas šimtus žmonių kiša į kažkokias koncentracijos stovyklas.

Surengtoje akcijoje dalyvavo apie 2000 įvairių pacukų, bent keli šimtai jų - Naši judėjimo nariai, atvykę iš Rusijos, likusi dalis - vietiniai estiško Naši filialo dalyviai bei dukterinės Estijos Naši organizacijos "Nočnoj Dozor" dalyviai. Suimta maždaug 1200, iš jų jų maždaug 500 pareikšti kaltinimai dėl riaušių. Tas reikalas sukėlė labai didelį viso pasaulio susidomėjimą ir tiesiog isterišką triukšmą Rusijos žiniasklaidoje.

Riaušės ėmė kauptis balandžio 26 vakare, o balandžio 27 įvyko riaušės su daugybe vitrinų daužymo, vagystėmis ir muštynėmis. Visą tą didesne dalimi surengė atvykę iš Rusijos "Naši" judėjimo nariai, kartu su vietiniais rusofašistais.

Aišku, jau po kelių dienų Rusijos žiniasklaidoje keltas triukšmas baigėsi, nes po internetus ėmė sklisti šimtai nuotraukų apie tai, kas gi išties vyko. O paaiškėjo, kad vyko didžiuliai pogromai, kurių metu kažkokie tituškos apiplėšinėjo visas parduotuves iš eilės, nešdami iš jų viską, ką tiktai gali - juk parduotuvės estiškos ir buržujiškos, o ne jų, taip kad negi gaila?

Riaušių metu buvo sužeista apie pusė šimto žmonių, vienas žmogus, toksai Rusijos pilietis Dmitrijus Ganinas, žuvo, užbadytas peiliu. Išsyk po to Rusijos valdžia ėmė skelbti, kad su tuo nužudytuoju buvę susidorota, jį nužudė estų fašistai - policija, o gal ir šiaip kokie tai estų nacionalistiniai banditai. Kiek vėliau paaiškėjo, kad tą tipą subadė jo paties sugėrovai, su kuriais anas prisilakė, nuėjo į riaušes, o paskui beapiplėšinėdamas kažkokią parduotuvę, ko tai nepasidalino.

Per riaušes buvo nusiaubta bent 100 parduotuvių ir kioskų, surengta padegimų, nuostoliai dėl sugriovimų ir apiplėšimų įvertinti maždaug 500 tūkstančių eurų.


Apie paminklą bronziniam kareiviui

Įdomumas čia yra didelis, nes paminklas pastatytas žuvusiems kovose dėl Talino "išvadavimo" SSRS kareiviams, bet istorikams yra žinomas vienas įdomus faktas: Vokietijos kariuomenė iš Talino pasitraukė pati, be jokių mūšių, o SSRS kariuomenė į ten įžengė tik praėjus maždaug parai laiko. Kitaip tariant, nei vieno žuvusiojo ar sužeisto kareivio Taline nebuvo nei iš Rusijos, nei iš Vokietijos pusės.

Realybė gi tokia, kad vėliau, jau užėmus Taliną, buvo sušaudytų sovietinių kareivių, kuriuos sušaudė pačios SSRS kariuomenė už tai, kad tie marodieriavo mieste. Vat visi tie sušaudytieji ir buvo kažkur palaidoti. Praėjus maždaug metams, grynai propagandiniais tikslais SSRS prireikė pastatyti paminklą žuvusiems už Talino išvadavimą, bet kadangi žuvusiųjų nebuvo nei vieno, tai teko kažkaip suktis. Sprendimas buvo padarytas paprastas - tie patys sušaudyti marodieriai buvo iškasti ir perlaidoti Talino centre, o viršum jų kapų buvo pastatytas paminklas Talino išvaduotojams.

Taigi, labai ironiška yra tai, kad begindami paminklą marodieriams, riaušes kėlę našistai patys ėmė marodieriauti.