Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Tituškos

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Būrelis tituškų protestuoja prieš Europos Sąjungą, susirinkę prie ES atstovybės Kijeve, 2013 metų gale, reikalaudami pinigų ir kad juos įleistų į vidų. Tasai pagyvenęs, atsistojęs priekyje kitų su perkreiptu snukiu - persirengęs milicininkas.

Tituškos - naujas žodis lietuvių kalboje, skolinys iš ukrainiečių, todėl gi ir neteiktinas, nes negalima šitaip vadinti valdžią ir gražius tarybinius laikus palaikančių žmonių, tai įžeidžia ir jokie kalbainiai to nedaleis!

Išties gi tituškos tėra pacukai arba marozai, visokie banditėliai, kuriuos samdo Ukrainos valdžia, kad tie surengtų provokacijas, užpuldami kokius nors netinkamus žmones ir juos sumušdami, ypač per visokius viešus renginius. Tokiuose renginiuose tituškos paprastai vaizduoja antifašistus, nes visus kitus fašistais vadina.

Provokacijų metu milicija nesikiša, kol neprasideda muštynės, o muštynėms prasidėjus, suima tuos, kas mušėsi su tituškomis. Patys gi tituškos išvis paleidžiami ir niekaip nesufigūruoja teismuose - taip, lyg jie ir nebūtų dalyvavę.

Paprastai į tituškas atrenkami sportiški vyrukai iš visokių nusikalstamų gaujų - tokie, kurie galėtų gerai muštis, nebijotų įsivelti į provokacijas ir būtų labai smarkiai suinteresuoti milicijos užtarimu. Atrenkant į tituškas, nusikalstama veikla ir teistumas laikoma labai dideliu privalumu, nes tokie asmenys nepasakoja kitiems ko nereikia, kadangi jei pasakos, tai patys gali būti patraukti už ką nors baudžiamojon atsakomybėn.


Žodžio "tituška" atsiradimas

Žodis "tituška" kilęs nuo tokio Vadimo Tituškos pavardės, nes jisai buvo pats pirmas, kuris šitaip pavadintas.

Taigi 2013 metų pavasario pabaigoje Ukrainoje kilo skandalas, kai pas juos prasidėjo mitingai prieš valdžią, o valdžia ėmė skelbti, kad į mitingus už valdžios palaikymą susirenka 10 kartų daugiau žmonių, o paskui visokie fašistai-ukrainiečiai užpuldinėja tuos žmones. Gi vieną tokį užpuolimą, kur jauna mergina žurnalistė bandė primušti keletą užsikačialinusių sportininkų, besitreniruojančių visokius dziudo ir taekvondo, kiti žurnalistai nufotografavo ir sugebėjo pabėgti, paskui nuotraukas išviešindami internetuose. Už tai, beje, buvo jiems dar ir grasinama, kad neteisėtai viešina tų asmenų fotografijas.

Gi paskui jau visokie negeranoriškai nusiteikę internautai, prasikapstę po internetus, ėmė ir atpažino kelis tuos nuo fašistinės merginos-žurnalistės nukentėjusius tipus visai kitur. Ir labiausiai nukentėjęs, kuris susimušė koją į žurnalistės veidą, paaiškėjo besąs kažkoksai tai kalėjime sėdėjęs Vadimas Tituška, sportuojantis visokius kovos menus.

Spaudžiant visokiems fašistams, nekaltas Vadimas Tituška buvo nubaustas 3 metų laisvės atėmimo bausme lygtinai, taip kad ir toliau vaikšto laisvėje - tai tikras demokratijos įrodymas, nes dar ne viskas prarasta Ukrainoje. Taip pat, kad nebūtų įžeidžiama prasme vartojamas tasai žodis "tituška", nepagrįstai žeminant nukentėjusį sportininką, dabar Ukrainoje pradedamos bylos prieš tuos, kas šį žodį vartos.

Dar žr.

  • Naši - visiškai legalus, valdžią palaikantis judėjimas, susidedantis irgi iš tituškų, tiktai Rusijoje