Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Savi šaudė į savus

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš Savi šaudė savus)
Jump to navigation Jump to search

Savi šaudė į savus - anokia populiari Sausio 13 įvykių versija, ir nors Pipedija remia visas iš eilės radikalias versijas, istorijas, pasakojimus ir pasakėčias, ši kurpiama istorija net ir jau yra šlykšti, nes kaip tais itin atsiduoda Raudonosios lervos gleivėmis bei išmatomis. Šiuo metu aktyviausi šios propagandos skleidėjai - tokie Michailas Golovatovas (pats organizavęs Sausio 13 žudynes) ir anokia Rusijos veikėja Galina Sapožnikova.

Ši versija kilo iškart Sausio 13 ryte, kai komunistų užsiundyti sovietinė armija pašaudė ir tankais patraiškė beginklius žmones. Komunistinės nuokrušos iškart suprato, kad jie persistengė arba juos kažkas gerai išdūrė, ir reik staigia sugalvoti ir paskleisti kokią gebelsišką įvykių versiją, kurį neleistų liaudžiai suabejoti, kad komunistai ir sovietinė armija gina gėrį, o litovcai nacionalistai viską griauna. Šią versiją kaip mat ėmė platinti Aleksandras Nevzorovas, Kaspervizija ir kiti LKP ant TSKP platformos ruporai ir ruporiukai. Pagal šią versiją:

  • Sovietiniai kariai šaudė tik tuščiais šoviniais. Į taikius žmones šaudė Landsbergio pasiųsti snaiperiai, pasislėpę ant stogų. Beje, tuomet žuvo ir vienas sovietinis karys, o tai, kad jo žūtį lėmė neatsargus elgesys su ginklu pripažino net sovietinė prokuratūra. Matyt pasitaikė vistik vienas ir tikras šovinys.
  • Lavonai buvo iš anksto paruošti ir suvežti, kad pademonstruoti kaip juos įkelia į greitosios pagalbos mašinas
  • Tankai ant žmonių nevažiavo, bet buvo atvejų, kai staiga iš minios iššokę provokatoriai pastverdavo kurį nors žioplį ir pastumdavo po tanko vikšrais. O tankistas tiesiog nespėdavo pamatyti ir sustoti.
  • Kiti gi lavonai jau buvo pakišti po sustojusių tankų vikšrais, taip siekiant sukompromituoti sovietų kariškius
  • Buvo atvejų, kai staiga išnirdavo provokatorių automobilis, partrenkdavo kelis žmones ir pranykdavo.

Labiausiai išpopuliarėjo snaiperių versija, ją vis kartodavo laikraštis "Opozicija", Vytautas Petkevičius, Algirdas Paleckis ir kitokie frukteliai, kaip kad Sapožnikovos knygą lietuviškai išleidęs Povilas Masilionis. O Algirdas Paleckis tiek prisikarksėjo, kad gavo paragauti baudžiamosios atsakomybės. Beje, jis surado ir ne vieną liudininką, kurių linksmiausios liudijimo dalys buvo maždaug tokios:

Mačiau kaip nuo stogų šaudė medžiokliniais šautuvais. Kadangi buvo tamsu tai mačiau kaip jie šaudė trasuojančiomis kulkomis (medžiokliniai šautuvai nušauna kulką tik kokius 50 metrų, o trasuojančios kulkos matyt naudojamos fejerverkams greičiau nei kiškių medžioklei)

Dargi "savi į savus" išpažįstantys veikėjai kreipia dėmesį į tokius dalykus:

gi tipo saugumas neva užfiksavo sovietinių kariškių pokalbį, galbūt pats Golovatovas ale "balkone snaiperiai! Šūūbyyysss!". (Iš tiesų koks Lietuvos saugumas jau tuomet buvo šaunus - sugebėjo perlaužti šifruotą karinį ryšį! O ir snaiperis aktorinis pasitaikė - tamsoje, apšvietus atsitiktiniu spinduliu - plačiai nusišypsojo ir pamojavo šautuvu, kad gerai įsižiūrėtum)
gi buvo šaudoma Mosino šoviniais, o tai reiškia kad medžiokliniais landsbergistai pylė! (gi Mosino šoviniai tikrai naudojami pramoninėje medžioklėje, Lietuvoje tuo metu netgi kokie šyškos ale Brazauskas tokių turėjo, gal dar vienas kitas medžiotojų būrelis, tačiau kad tokiais šoviniais tratindavo kulkosvaidžiai nuo BTR bokštelių - Paleckiui jau nebesigirdi)
Lavonai peršauti serija mažo kalibro kulkų - vadinasi šaudyta sportiniais šautuvais! (iš tiesų sunku įsivaizduoti, kaip "mielkaškės" galėjo šaudyti serijomis, o jų kulkos - pereiti kiaurai kūno)


Teisybės grūdas apie tai, kaip savi šaudė į savus

Čia turime visgi pasakyti, kad yra tam tikras teisybės grūdas pasakyme "savi šaudė į savus": kai sovietų kariškiai į nugarą nušovė vieną iš Alfa grupės smogikų - tokį Viktor Šatskich, tai išties taip ir gavosi: savi į savus šaudė. Kai sakant, likimo ironija ir taip toliau.