Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Jedinstvo

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Jedinstvo-vienybė-jednosc, 1989 metais lapkričio 7 dieną žygiuoja paskui sovietinės kariuomenės paradą, taip demonstruodami visiems, kas jie tokie yra ir kaip jie susiję su okupacine kariuomene.

Jedinstvo, Vienybė, Jednošč arba lietuviškiau tariant - Jedinstva, o jei visai originaliame pavidale užrašyta - tai Vienybė - Единство - Jedność. Tokia gi buvo LKP dukterinė organizacija, skirta tam, kad suardyti Lietuvą ir sukurti Vilniaus krašto autonomiją.

Jedinstvo veikė kaip aiškiai KGB valdoma alternatyva, kuri turėjo kompensuoti Sąjūdžio įtaką ir pastumti visuomenę priešingon pusėn, kuo arčiau Kremliaus. Tai dėl to ir vadinama buvo dažniausiai rusiškai: "Венибе - Единство - Едность".

Labiausiai Jedinstva pasireiškė 1991 metų sausio 8 dieną, kai surengė mitingą ir bandė paskui šturmuoti Aukščiausią Tarybą. Tie veiksmai buvo skirti tam, kad pavaizduotų prieš pasaulį, kad Lietuvoje vyksta koksai tai žmonių sukilimas, o vėlesni, tuo metu jau parengti veiksmai Sausio 13 atrodytų ne kaip sovietų armijos ir KGB įvykdytos žudynės, o kaip kelių vietinių jėgų tarpusavio susidūrimas.


Trumpa Jedinstvos istorija

Formaliai Jedinstvo buvo įkurta 1988 metų Lapkričio 4 dieną kažkokiame Vilniaus radijo matavimo prietaisų mokslinių tyrimų institute, kuris iš tikro buvo kažkokia grynai karinės paskirties įstaiga, o tie matavimo prietaisai tebuvo visokia įranga, skirta kariniams radarams, taip kad į ten ir darbuotojai buvo atrinkinėjami dar nuo senų laikų pagal aiškų kriterijų: kad arba būtų nelietuviai arba visiškai nupušę komunistai. Tai tikslai, kuriuos skelbėsi Jedinstvo, formaliai buvo maždaug tokie, kaip ir Sąjūdžio, tik kad su tinkamais prieskoniais.

Paskui jau šita organizacija ėmė įsisukinėti savo veiklas ir 1989 jau dirbo pilnais pajėgumais, surengė suvažiavimą, kuriame dalyvavo 707 deputatai, daugiausiai iš Vilniaus ir Klaipėdos, kur buvo didžiausi kiekiai komunistinių veikėjų. Tai aišku, svarbiausias veikėjas toje Jedinstvoje buvo jos vadas, paskui dar ilgai Lietuvoje neršęs su savo visokiomis rusofašistinėmis nesąmonėmis:

Ir dar ten nuo pradžių buvo paskui karjeros laipteliais pakilę ir į LKP ant TSKP platformos vadovybę perėję keli kiti tipai, kurie pereidami, dėl vaizdo pasišalino iš tos Jedinstvo:


Centriniai Jedinstvo padaliniai buvo kažkur Naujojoje Vilnioje, kur anie turėjo netgi įsisteigę kažkokį Naujosios Vilnios banką ir krūvelę kitų įstaigėlių, o vaizdavo kad kovoja už laisvę ir taip toliau. Išties gi anie tebuvo kažkokie kolaborantai, tai ir abejonių apie juos didelių nekyla.

Tai aišku, Jedinstvo vis rengė kažkokias provokacijas, bandydavo per Sąjūdžio mitingus sukelti muštynes, veržtis į Aukščiausiąją Tarybą ir kitaip visus nervuoti. O kartu vis bandė dar daryti visur streikus, tai paskui ir gavosi juokingai, kad kur Jedinstvo streikavo, tai gamyklos pinigų negavo, tai net ir durnesni greitai susiprato, kad čia ne taip kažkas.

O dar Jedinstvo reikalavo, kad Lietuvoje būtų įvestas SSRS prezidento valdymas, valdžia paleista ir imtasi tvirtos rankos. O kartu kad būtų sukurta kažkokia lenkų autonominė sritis ir vietoje lietuvių kalbos valstybine kalba būtų kvadratinės raidės.

Aišku, visą laiką Jedinstvo vaizdavo nepriklausomą darbo žmonių jėgą, tik vat kai 1991 įvyko rugpjūčio pučas Maskvoje, tai kažkodėl visa ta Jedinstvo per vieną dieną dingo ir nustojo veikti. Ogi akivaizdu: neliko pinigų, kuriuos ten kompartija jiems mokėtų.


Dar žr.

  • Baubliai - įvairūs rėksniai, kurie baubia, rėkia, klykia, perdžia, staugia, švilpia ir taip toliau, elgdamiesi ne kaip normalūs žmonės