Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Oligarchai

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Oligarchai - ogi kažkokios grupuotės, šeimos ir žmonės, kurių įtaka bei turtai tokie dideli, kad anie jau patys pradeda lemti visą valstybės politiką, užtat labai gerbtini, padorūs ir naudingi visuomenei žmonės - tikri vertelgos pačia geriausia to žodžio prasme. Negalima apie juos pasakyti nieko blogo, nes savo nuopelnais jie įrodo, kad gyventi be jų negalėtume.

Dar patsai žymusis ekonomistas bei filosofas Emanuelis Goldšteinas savo garsioje knygoje "Oligarchinio kolektyvizmo teorija ir praktika" rašė:

"Šiuolaikinė visuomenė jau išaugo iki tokio lygio, kad nepajėgi natūraliai vystytis, neperduodama valdžios mažesnėms, gerai reikalus išmanančių žmonių grupėms. Tokios grupės arba pačios imasi valdyti valstybę, arba valstybė žlunga dėl įsigalėjusio chaoso. Ir globalizaciniai procesai demokratiniam chaosui nepalieka anei jokių šansų. Todėl šiuolaikinės visuomenės stabilumas ir santykinė gerovė - tai ne kas kita, kaip oligarchinės, valdančiosios klasės veiklos pasekmė. Kiekvienas šalies pilietis turėtų jausti dėkingumą būtent didiesiems verslininkams, valstybės vadams, apsiėmusiems jungti verslo ir valdžios interesus taip, kad išaugtų ir valstybės, ir verslo galia. Akivaizdu, kad tiktai šitaip pasiekiamas didesnis visos šalies konkurencingumas. Vengiant valdžios ir oligarchijos apsijungimo, valstybė tampa pasmerkta demokratiniam merdėjimui."

Kaip matome, pats Emanuelis Goldšteinas dar senais laikais įrodė, kad oligarchija - tai progreso ir gerovės variklis, kurio dėka mes ir galime išgyventi šiais sudėtingais globalizacijos laikais.

Todėl paplokime mūsų oligarchams, išreikšdami jiems pagarbą.