Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Šablonas:Balandžio 24 dienos įvykiai

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
 • 1184 metais prieš mūsų erą kažkokie Senovės Graikijos graikai, pasigaminę Trojos arklį, jį prakišo kaip dovaną ir per tai įsiveržė į Troją
 • 1794 metais šią dieną Vilniaus Rotušės aikštėje buvo paskelbta apie įvykusį sukilimą, perskaitytas Sukilimo aktas, vyriausiuoju sukilimo vadu paskelbtas Tadas Kosciuška, ėmė veikti Lietuvos tautinė aukščiausioji taryba, kuri dirbo iki tų pat metų birželio 12
 • 1877 metais Rusija paskelbė karą Turkijai, ir tą karą palaikė didžioji dalis pasaulio, nes prieš tai Turkija buvo apsipazorinusi labai baisiomis masinėmis žmonių žudynėmis Bulgarijoje
 • 1884 metais Namibija tapo Vokietijos kolonija, Vokietijos Pietvakarių Afrika
 • 1915 metais Turkija Konstantinopolyje pradėjo armėnų genocidą. Pradžia buvo nuo 250 suimtų inteligentų - pirmiausiai buvo gaudomi rašytojai, žurnalistai, menininkai, mokslininkai, visi įtaką turintys ir taip toliau, kad neatsirastų jokių lyderių, kurie galėtų suburti žmones ir sukelti pasipriešinimą. Sunaikinus visus esamus ir galimus armėnų lyderius, buvo pradėtas ir likusių naikinimas. Per kelis metus nužudyta buvo mažiausiai 1,5 milijono žmonių, tarp jų ir labai daug vaikų, senukų, moterų ir t.t., be jokių išimčių. Praėjus porai dešimtmečių, armėnų genocidą kaip modelį, nagrinėjo Adolfas Hitleris, kuris tuo pavyzdžiu atvirai remdamasis, organizavo ir Holokaustą - Hitlerio žodžiai ta proga buvo "kas dabar atsimena armėnus?" - esą taip pat bus užmirštas ir žydų išžudymas. Šiais laikais armėnų ir žydų genocidai yra laikomi dviem klasikiniais genocido atvejais. Deja, čia jau ir Pipedijai niekas nejuokinga išties.
 • 1916 metais Airija surengė sukilimą Dubline, tikėdamasi išsivaduoti, kol Jungtinė Karalystė kariauja I Pasauliniame kare, bet sukilimas sėkmingu nebuvo ir nieko jiems nesigavo.
 • 1918 metais įvyko pirmas žmonijos istorijoje tankų mūšis, kur trys britų Mark IV tankai susikovė su trim vokiečių A7V tankais. Vokiečiai pradžioje pažeidė du iš britiškų tankų, ginkluotų kulkosvaidžiais, tada trečiasis iš britų tankų, ginkluotas pabūklu, numušė vieną iš vokiečių tankų, o likę du pasitraukė, o prasitęsus mūšiui, atlėkė dar būrys kitų, naujesnio modelio ir mažesnių Whippet tankų, kurie vokiečius nudaužė galutinai, nors ir patys patirdami nemažus nuostolius (iš 7 tik 4 grįžo). Šitas I Pasaulinio karo pabaigos mūšis parodė, kad tankų kovos prieš tankus kai kada nulemia visą mūšio eigą.
 • 1926 metais SSRS ir Vokietija pasirašė draugystės ir neutralumo sutartį. Pagal ją Vokietija be viso kito dar gavo ir poligonus karininkams mokyti, ypač aviacijos, artilerijos ir tankų (nes daugybė karinių dalykų buvo uždrausti Versalio sutartimi), taip pat gavo ir cheminio ginklo poligoną Šichanuose, pastatė sovietams pirmus cheminio ginklo fabrikus, rengė mokymus ir taip toliau. Kai po keliolikos metų Vakarų pasaulis stebėjosi, iš kur Vokietija ir SSRS turi tiek ginklų ir tiek apmokytų karinių dalinių, nes gi Vokietijai to neleido Versalio sutartis ir jie negalėjo, o SSRS buvo atsilikusi ir irgi negalėjo, tai šitai išties buvo šitos sutarties padarinys.
 • 1933 metais III Reichas pradėjo persekioti pirmą neįtikusią religinę organizaciją, uždarydami kažkokį jos padalinį Magdeburge. Ta persekiojama organizacija buvo Jehovos liudininkai. Kadangi dauguma juos laikė keista ir užveikiančia sekta, visuomenės pasipriešinimo buvo mažai, bet kaip tik šitaip naciai ir išsibandė masinio žmonių persekiojimo metodus.
 • 1950 metais tokia Transjordanija persivadino ir pasidarė Jordanijos karalyste, o trumpai tariant - tiesiog Jordanija
 • 1953 metais Vinstonas Čerčilis karalienės Elžbietos II buvo įšventintas į riterius
 • 1962 metais JAV buvo pradėtos pirmos TV programų transliacijos per kosminius palydovus
 • 1970 metais Kinija sugebėjo į kosmosą paleisti pirmąjį dirbtinį Žemės palydovą, žinomą kaip "Dong Fang Hong I" (iš kiniečių kalbos išvertus, tai reikštų "Rytai yra raudonieji" arba "Azija yra komunistinė"). Jis buvo labai primityvus, techniniu sudėtingumu gana panašus į pirmą Sputniką, bet visgi jau savarankiškas, kinietiškas.
 • 1970 metais Gambija tapo respublika, nepriklausoma Britų sandraugos valstybe
 • 1990 metais į kosmosą buvo iškeltas Hubble teleskopas, pirmas didelis kosminis teleskopas, kurio dėka buvo pridaryta tiek kosminių atradimų, kad jis tiesiog tapo kosminių atradimų simboliu
 • 2005 metais kardinolas Joseph Ratzinger buvo inauguruotas kaip popiežius Benediktas XVI
 • 2009 metais General Motors paskelbė, kad jau daugiau nebebus tokių mašinų, kaip Pontiac, ir kad ši automobilių markė yra panaikinama
 • 2009 metais Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos jaunimo savanoriai organizavo viešą lėšų rinkimo ir informavimo akciją. Akcija buvo skirta išreikšti moralinę ir finansinę paramą Italijoje nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo žmonėms. Akcija vyko pagrindinėje miesto gatvėje - Gedimino prospekte, ir Kudirkos aikštėje nuo 12 val. iki 14.30 val.