Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Tankas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš Tankai)
Jump to navigation Jump to search
Tankų dydžiai smarkiai skiriasi. Rusiški tankai pasižymi tuo, kad yra labai maži, gan saikingai šarvuoti, gan lengvi, bet už tat pigūs. Vakarietiški tankai sunkesni, o bene didžiausias iš jų - Challenger II, yra porą kartų sunkesnis, nei Irako karo laikų nuotraukoje matomas rusiškas T-54 (pastarasis sveria 36 tonas, kai britiškas tankas - 64 tonas).

Tankas - tai tokia kovinė mašina, dažniausiai su vikšrais, bokštu ir pabūklu, o taip pat su storais šarvais. Vienok žurnalizdai išskiria dar dvi tankų rūšis - kariniai tankai (kurie labiau koviniai už paprastus), o taip pat talpyklos, kurios turi nelabai aiškią paskirtį. Vienok ir vienus, ir kitus aprašinėsime paskirai, o šitas straipsnis yra skirtas normaliems tankams.

Tankai buvo sukurti Jungtinėje Karalystėje, kur ilgainiui buvo sukurtos ir visos pagrindinės tankų naudojimo taktikos, o vėliau - ir taip vadinami pagrindiniai mūšių tankai arba universalūs tankai - MBT (angl. Main Battle Tank). Tankų sukūrimas, tankų savybės bei galimybės ir jų panaudojimo taktika iš esmės nulėmė daugumos paskutinio šimtmečio karų ir mūšių baigtį.

Tipinio šiuolaikinio tanko sandara

Tipiškas šiuolaikinis tankas turi labai standartinę schemą, susideda iš trijų dalių:

 • Vikšrinės važiuoklės su varikliu. Šiuolaikinių tankų variklis dažniausiai dyzelinis, rečiau - turbininis.
 • Šarvuoto įgulos skyriaus (korpuso). Šiais laikais tankai dažniausiai turi sudėtingus kompozitinius šarvus, sudarytus iš daugelio sluoksnių.
 • Šarvuoto bokšto su pabūklu. Šiuolaikiniai pabūklai dažniausiai būna lygiavamzdžiai, nes leidžia gauti didesnį sviedinio greitį.

Tokia bendra konstrukcinė schema atsirado dar su Renault FT tankais 1917 metais, o ilgainiui tapo visiškai dominuojanti.

Tankas turi tris arba keturis įgulos narius:

 • Vairuotoją
 • Pabūklo taikytoją
 • Tanko vadą
 • Dalimi atvejų - dar ir pabūklo užtaisytoją

Tokia tanko įgulos schema atsirado 1936, kai Vokietija sukūrė Panzer II tanką. Iki tol taikytojo/šaudytojo funkciją atlikdavo tanko vadas, tačiau vokiečiai nusprendė, kad tanko vadas turi tik nurodinėti, į ką šaudyti, o pagrindinė vado funkcija turi būti viso mūšio lauko stebėjimas, taikinio parinkimas ir koordinavimasis su kitais tankais. Vokiečių manymu, tuo pat metu ir taikytis, ir stebėti visą mūšio lauką, ir koordinuotis - tiesiog iš principo neįmanoma, todėl vadas turi vadovauti, o ne šaudyti. Tokia įgulos schema pasiteisino tiek smarkiai, kad vokiečiai II Pasaulinio karo pradžioje tiesiog triuškino kariuomenes, kuriose pabūklo valdymu užsiimdinėjo tankų vadai. Po II Pasaulinio karo tokia įgulos rolių schema tapo standartine visoms pasaulio valstybėms.

Tankų klasifikacija

Tankų klasifikacija yra labai įvairi, keitėsi daug kartų, galų gale pasidarė tiesiog nelabai aiški. Klasifikacjos būdavo daromos pagal tai, kokios tankų gamybos ir naudojimo idėjos kuriuo metu dominuodavo.

Tradicinės klasifikacijos buvo dvi - britiška ir žemyninė, tačiau visos jos gavo papildomų modernizacijų. Britiška klasifikacija buvo daugiausiai žinoma britų, tačiau ji ilgainiui ir nulėmė tankų vystymąsi. Žemyninė klasifikacija atsirado Prancūzijoje, vėliau buvo perimta Vokietijos, ir SSRS, tad labiau žinoma Lietuvoje, nors ir nėra pasiteisinusi.

Britiška klasifikacija:

 • Pėstininkų tankai - judantys lėtai, kartu su pėstininkais, kraštutinai gerai šarvuoti, skirti pramušti priešo fronto linijai
 • Kavalerijos arba kreiseriniai tankai - kraštutinai greitai judantys, lengvai šarvuoti, skirti tam, kad prasiveržę į priešo gilumą, tenai darytų didelį bardaką
 • Pagrindiniai tankai - II Pasaulinio karo pabaigoje sugalvota universalių tankų klasė. Pirmu tokiu tanku tapo britiškas Centurion.

Žemyninė klasifikacija, kuri buvo daugiau teorinė ir II Pasaulinio karo tankų naudojimo praktikoje nepasitvirtino:

 • Lengvieji tankai, kurie kovoja prieš pėstininkus
 • Sunkieji tankai, kurie pramuša įtvirtinimus
 • Vidutiniai tankai, kurie nei šiokie, nei tokie, nes išties tai tanko svoris nenusako tanko savybių
 • Prieštankiniai savaeigiai pabūklai, kurie atseit netgi nėra tikri tankai, o tyko pasislėpę ir šaudo į priešo tankus iš pasalų

II Pasaulinis karas parodė, kad britiška klasifikacija buvo artimesnė praktiniam tankų naudojimui, nes sunkieji tankai pasiteisindavo tik kartu su pėstininkais, o lengvieji tankai įprastuose mūšiuose nebūdavo naudingi, pasiteisindavo tik prasiveržimuose, kai naikindavo priešo infrastruktūrą ir pan..

Atskiras prancūzų sugalvotas, vėliau vokiečių vystytas ir SSRS tankams priešpastatinėtas konceptas - prieštankiniai savaeigiai pabūklai pasiteisino kiek kitu būdu, nei planuota. Dauguma tokių pabūklų nepasiteisino kovoje iš pasalų. Bet labai pasiteisino tankų mūšio lauke. Taigi, prieštankiniai savaeigiai pabūklai realiai ir užėmė tą tankų tarpusavio kovos nišą, kurią vėliau labiausiai parėmė pagrindiniai tankai.

Taigi, dabar labai juokinga, kai kas nors, kadaise prisiskaitęs ar prisiklausęs rusiškų kliedesių, aiškina, kad kas nors tenai yra ne tankas, o prieštankinis savaeigis pabūklas.

Apibendrinant, kadangi kavalerijos ir pėstininkų tankai apsijungė pagrindinių tankų kategorijoje, kurią sukūrė britai, tai ta klasifikacija ir reikia naudotis.

Plačiau žinomi istoriniai tankai

Čia gal pavardinsime ne visus, bet istoriškai svarbiausius tankus, kurie arba patys labai plačiai buvo naudojami ir viską nulėmė, arba padarė labai didelę įtaką kitų tankų vystymuisi, atsiradimui, tankų taktikoms ir taip toliau. Štai tiek daug tankų mes čia žinome:


Plačiau žinomi šiuolaikiniai tankai

Faktiškai visi šiuolaikiniai tankai yra savo esme MBT - t.y., universalūs tankai, kurie skirti ir priešo įtvirtinimų linijų pramušimui, ir priešo infrastruktūros naikinimui prasiveržus, ir kovai prieš priešo tankus. Nuo senesnių tankų šiuolaikiniai tankai skiriasi daug geresniais šarvais (kurie būna daugiasluoksniai, kompozitiniai), didelės galios pabūklais, dideliu kiekiu elektronikos, ypač skirtos naktiniam matymui bei tankų grupių veiksmų koordinavimui.

Gal labiau paminėtini tokie iš šiais laikais naudojamų tankų:

 • Leopard - įvairios vokiškų tankų rūšys, gražios ir taip toliau, bet nei karto nepasiteisinę mūšiuose, nes niekur nenaudoti
 • Abrams - įvairios amerikietiškų tankų rūšys, puikiai pasiteisinusios mūšiuose
 • Challenger - vienas iš sėkmingiausių visų laikų tankų, puikiai pasiteisinęs mūšiuose
 • Leclerc - didžiausias elektronines galimybes turintis tankas pasaulyje, puikiai pasiteisinęs mažo intensyvumo mūšiuose
 • T-64 - savo laiku buvo moderniausiu rusišku tanku ir bene vieninteliu rusišku tanku, kuris realiai vienu metu galėjo varžytis su vakarietiškais ne tik pigumu, bet ir galimymėmis
 • T-72 - masiškiausias iš šiais laikais pasitaikančių sovietinių tankų, nelabai kur pasiteisino
 • T-80 - vienas iš masiškesnių ir naujesnių sovietinių tankų, nelabai kur pasiteisino, nors ir yra geriausias iš visų tankų, kuriuos savo ginkluotėje realiai naudoja Rusija
 • Merkava - vienas iš sėkmingai mūšiuose pasiteisinusių tankų, gaminamas Izraelyje