Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Jordanija

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Jordanija - tai tiesiog didžioji Palestina, kuri paskui buvp padalinta į dvi dalis - viena, daug mažesnė, skirta žydams ir persivadino į Izraelį, o kita, daug didesnė, buvo skirta arabams ir paskui persivadino į Jordaniją.

Vienok po karų su Izraeliu, Jordanijos karalius vienas iš pirmųjų nutarė, kad į tuos arabiškus absurdus daugiau nesivels, sudarė su Izraeliu taiką, pasiuntė kitus arabus EN, o pats dabar sau ramiai gyvena. Gi tuo tarpu visokie sukilėliai ir pabėgėliai, kurie bandė kariaut, Jordanijai nepatiko, tai visus, kas tik pabėgo į Izraelį, tenai ir paliko, ir atgal nebepriėmė. Taigi, buvę Jordanijos piliečiai dabar sėdi Izraelyje, šaukia pasauliui apie tai, kad tenai kokia tai buvo Palestinos valstybė, bet kai jiems kas nors užsimena, kad jie gi buvo toje Palestinoje, kuri dabar Jordanija - tai labai pasipiktina.

Aišku, nesunku suprasti, kodėl pasipiktina - jei Izraelis su kokiu nors Gazos ruožu elgiasi visai kultūringai, tai Jordanijos karalius su tais pačiais arabais elgėsi parpastai - mušė visus lazdomis, o jei kurie būdavo ginkluoti - tai šaudydavo juos iš kulkosvaidžių. Tai aišku, visi šitie ir pasiliko Gazoje, bet Jordanijos karaliumi nesiskundžia.

Mes čia puikiai suprantame, kad Jordanija dėl protingo valdymo ir tapo stabiliausia arabų valstybe iš visiškai visų, kurios tiktai yra. Ir veikia kuo puikiausiai, kaip matome. O visas stabilumas - labai paprastas, tiesiog atsisakymas remti teroristus ir išvis juos priimti.

Nieko blogo negalim pasakyti.