Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Palestina

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Palestina - tokia istorinė sritis kažkur prie Viduržemio jūros, kur gyvena tokie palestiniečiai. Vienok čia ir kyla toksai nesusipratimas, kad nuo seno palestiniečiai buvo visokie žydai, o gi kaip žinia, taigi žydai nėra visokie arabai, o dabar gaunasi, kad arabai yra palestiniečiai, tai ir Palestina - arabiška, bet kadangi žydiška nuo seno, tai vadinasi, kad žydai yra palestiniečiai ir Palestina yra žydiška.

Ogi dar keisčiau gaunasi, kad tame pat plote yra dvi valstybės, kurios vienoje ir toje pačioje teritorijoje vienu ir tuo pačiu metu: tai ir Palestinos arabų respublika, ir Izraelis. Tai negana to, Izraelis sako, kad arabai visokie jį puola ir nori žemes atimt, o tie arabai sako, kad čia juos Izraelis puola ir žemes atimdinėja.

Tai dar negana to, kažkaip keistai gaunasi, kad nors tos dvi valstybės ir vienoje teritorijoje, tai dar kažkokios Jungtinės Tautos kaip tai pripažino, kad visoje toje teritorijoje yra ne tik Izraelis, o ir Palestina. Tai kuri čia dabar Palestina, o kuri ne Palestina, tai ir neaišku, nes ten kažokiais sprendimais kadaise ta Palestina ir buvo nuspręsta kadaise, kad ji bus Izraelis, nes Izraelis tai tiesiog kažkoks senas kažkokios žydiškos Palestinos karalystės vardas buvo.

Taip kad dabar šitame kognityviniame disonanse begyvenanti pasaulio visuomenė aiškiai skaldosi ir negali susiprast, kas čia per nesąmonės taip vyksta, kad jau dabar suvisam ir nesuprasi, kokie čia dabar nesusipratimai. Tai tada visi pradeda ieškot, kas seniau tenai gyveno, o tada ir atranda, kad kažkaip ten neaišku, kaip, bet žydai nuolat gyveno ir kažkokie arabai irgi jau bent tūkstantį metų gyveno, o vieni su kitais visaip kariavo ir kovojo irgi jau gal tūkstantį metų. Taip kad dabar vat štai jums ir prašom, dar ir visame gražume.

Dar yra tokia pseudovalstybė - Palestinos valstybė, kuri ir išsprendžia tą disonansą: išties gi jokios arabiškos Palestinos valstybės nėra, o yra tik pseudovalstybinis darinys, kurį kadaise, daugiau kaip prieš pusę šimtmečio, dirbtinai sukūrė kelios didžiosios pasaulio šalys, galvodamos, kad išskaidžiusios žydų ir arabų teritorijas taip, kad valstybės nesusidarytų, galėsią visus ten kontroliuoti. Paskui gi, kai Sirija, Egiptas ir Jordanija išvarė visokius pabėgėlius - ir susidarė ta menama "Palestina", kuri dabar pateikiama kaip valstybė, nors išties jos tai nėra.