SSRS arba Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga, kitaip dar TSRS - anokia buvo sovietinė imperija, kur valdė komunistai. Tai čia ir kalbėt apie ją nėra ką, iš to pragaro ištrūkus. Nors yra, žinoma, tokių, kas su nostalgija prisimena, tai užtat dabar ir randasi tokios kvailystės, kaip SSSR 2.0.

Populiariausias SSRS simbolis - tai ne sovietinis herbas, ne raudona žvaigždė ir netgi ne pjautuvas su kūju, o kombinacija iš raidžių X, Y ir dar kažkokio neaiškaus ženklo, primenančio veidrodinę N. Dėl to kartais žmonės siūlo vieni kitiems pasivaikščioti ir prisiminti tarybinius laikus, pasiųsdami juos į tą vietovę, kažkur toli esančią... Tad ir dabar, norėdami pasirodyti puošniai, Rusijos vertelgos tą simbolį naudoja, o daugelis gyventojų rašo jį ant sienų, tvorų ir kitose įvairiose vietose.

Dar CCCP kartais po šiai dienai vadinama TSRS - tarybų (o ne sovietų) socialistinių respublikų sąjunga, nes juk tarybiniai laikai buvo, o ne sovietmetis, tą kiekvienas žino, o tik dabar propagandos skleidėjai nori viską paneigt, kad ir gerų dalykų būta tais laikais. Čia tegu kalbainiai aiškinasi kas kur prie ko - ar turi būti pagal lietuvių kalbos taisykles ar pagal Amerikos balsą. Bet tada jaugį ir poną Landzbergį įvardinkime Aukščiausiojo sovieto pirminyku ir ne kaip kitaip.

O senais laikais, Tarpukaryje ir kažkiek vėliau, SSRS dar buvo vadinama kaip "Sovdepija", kas išties buvo tas pats "Tarybų sąjunga", nes kaip santrumpa nuo "Sovietų deputatai", kadangi SSRS vis per savo propagandą aiškindavo, kaip visa valdžia tenai yra sovietų deputatų valdžia. Paskui gi paaiškėjo, kad visai ne sovietų deputatai tenai valdo, o Politbiuras.

Ypatingai gyvuliškai Sovietų Sąjungos nekenčia ir bet kokį tarybinį palikimą niekina toksai Rokiškis Rabinovičius, tai anasai netgi didžiulį straipsnių ciklą parašė, pagal kurį atrodo, jog jei pakliūtum į tuos laikus, tai gyvenimas būtų kaip konclageryje[1]. Na, kita vertus, išties taip blogai ir buvo, jei jau rimčiau pažvelgus.

Visi žino - SSRS buvo labai gera ir dvasinga, taip kad nepainiokim kultūros ir politikos!


Trumpa SSRS istorija

Visi esminiai SSRS įvykiai vienoje vietoje, štai jums čia:

 • Pradžioje buvo Rusijos imperija, tai valdžią užgrobė Leninas su komunistais
 • Paskui Leninas numirė nuo kažkokios ligos - gandai sakė, kad sifilis, bet visi bijojo tą sakyt viešai
 • Tada valdžią paveldėjo Trockis, bet išsyk paaiškėjo, kad jis išdavikas, todėl Kamenevas, Zinovjevas, Bucharinas ir Stalinas nuvertė Trockį ir išvarė jį iš SSRS
 • Po poros metų paaiškėjo, kad ir Kamenevas, Zinovjevas ir Bucharinas irgi yra išdavikai, todėl Jagoda juos sušaudė, o Stalinas buvo tyras, doras ir geras
 • Po kelerių metų paaiškėjo, kad Jagoda irgi kažkoks išdavikas, todėl jį sušaudė Ježovas, o Stalinas buvo tyras, doras ir geras
 • Dar po kelerių metų paaiškėjo, kad ir Ježovas yra kažkoks išdavikas, tai jį sušaudė Berija, o Stalinas buvo tyras, doras ir geras
 • O paskui Stalinas numirė ir visi labai jo gedėjo, net kelerius metus truko gedulas, tačiau paaiškėjo, kad Berija yra išdavikas, tai jį sušaudė Žukovas
 • Bet greitai Chruščiovas sužinojo, kad Žukovas yra priešas ir išdavikas, tai išsiuntė Žukovą į Uralą
 • O tada paaiškėjo, kad Stalinas buvo ne tyras, doras ir geras, o visai atvirkščiai, tai Chruščiovas išmetė jį iš Lenino mauzoliejaus, o kartu išvaikė Politbiurą ir išvijo Šepilovą, nes tas kažkoks irgi netinkamas buvo
 • O po kelerių metų paaiškėjo, kad Chruščiovas kažkoks voliuntaristas, agentas ir panašiai, tai jį išvijo Brežnevas
 • Paskui Brežnevas numirė ir paaiškėjo, kad jis buvo marazmatikas ir stagnatorius
 • Tada buvo pora kažkokių, kurie taip trumpai buvo, kad jų niekas neatsimena
 • Paskui atėjo Gorbačiovas ir paskelbė, kad visi buvo kenkėjai ir priešai, bet jis viską ištaisys, nes gerai žino, kaip viską daryti
 • Štai tada SSRS galų gale ir subyrėjo
 • Paskui ten dar buvo kažkoks Jelcinas, o dar paskui atsirado Putinas, kuris pažadėjo SSRS atkurti, nes tas subyrėjimas, pasirodo, buvo didžiausia žmonijos katastrofa Žemės planetos istorijoje


Labas, Lietuva! apie Sovietų Sąjungą

Tai čia pacituosim tiesiog kitą nuomonę, o jau patys atsirinkit, kas ir kaip ten buvo:

TSRS buvo gera socialistinė valstybė, funkcionavusi išskirtinai kiekvieno žmogaus naudai ir gerovei. TSRS buvo garantu kiekvienam žmogui, kad rytdiena išaus, rytoj bus ką dirbti ir bus ko valgyti. Nebuvo nelaimingų žmonių TSRS. Nebuvo AIDS, nebuvo vėžio tiek daug, ypač sunkių nusikaltimų buvo 70 kartų mažiau ir dar daug negerų dalykų nebuvo.

Vienžo, garsus komuniagų propagandistas užtikrintai teigia, kad prie ruso buvo geriau!


Gi išties kaip buvo

Sunku sakyti kaip te iš tiesų buvo, kai nusikaltimų niekas neviešino, nebent iš tiesų išskirtiniais atvejais, pvz, kaip buvo su Lingės byla, o AIDS epidemijos galgi nebuvo nes vietiniams pydarams (kurių Tarybų Sąjungoje būktai nebuvo) nevalia buvo kryžmintis su vakariečiais, netgi tokius sodindavo į kaliūzę. Gal ir taip. Ale kiekvienas dermojedas buvo prievarta įdarbinamas - o dabar žiū - teisė žmogaus gi nieko nedirbti o už kažką gyventi ir mersu važinėtis. Na sunku sakyti - kiekvienas laikotarpis kažkokių gerumų/blogumų parodo, ale durnas tas, kuris gyvena vien prisiminimais.

Turim čia pasakyti, kad vėlesniais laikais garsusis Labas, Lietuva irgi kaip tai paskui nusivylė savo meile SSRS, nes pabandė išvažiuoti į Rusiją, kur turėjo būti visokios pieno upės su kisieliaus krantais. Tai prisiklausęs kalbų, jog Rusija duoda pilietybę visiems, kas gimė SSRS, anas nuėjo į ambasadą ten, o paskui jau ruošėsi į ten važiuot, bet dar kartą kažko nuėjo, o paskui gi jau kai iš tos ambasados išėjo, tai jau daugiau nebenorėjo... Nieko rišlaus anas apie tai neaiškino, ilgam užtilo o paskui kažkur vienu metu leptelėjo, kad gydėsi ilgai sveikatą ir kad šūdas ta Rusija...


Dar žr.


Visokie šaltiniai beigi nuorodos

Tai čia žemiau pavardinti visokie šaltiniai beigi nuorodos straipsnio melagingumui paneigti arba patvirtinti. Pipedija niekaip negali garantuoti ar atsakyti, kad nuorodose surastas turinys neatitiks tiesos irba melo.