Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Prie ruso buvo geriau!

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Net ir pats Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius taip sako: "Ačiū Dievui, tuo metu mes buvome už geležinės uždangos".
Puikus palyginimas, puikiai sudėlioti akcentai, o Pipedija dėkoja darbščiam jo autoriui ir siunčia linkėjimų koncertą per Pervyj Baltiskij

Prie ruso buvo daug geriau nei dabar - tą pasakys visi, kurie tik mena tą laikotarpį, ir kas nemena, bet sunku gyventi, ir dažniausiai mena tik gerai arba labai gerai. O dabar visi žino, kad gyvenimas jau nebe tas. Vat dėl ko buvo gerai:

 • Žmonės buvo dvasingi ir nenužmogėję
 • Elektra kainavo 4 kapeikas už kilovatvalandę, o kaime dar mažiau
 • Autobuso/troleibuso bilietas - 4 kapeikos, o mažuose miesteliuose niekas netikrino!
 • Nebuvo skaitiklių už dujas beigi vandenį - sumokėjus simbolinį mokestį galėjai turkštis kiek tik nori.
 • Studentiški pietūs kainuodavo 50 kepeikų (matematikai gali paskaičiuoti matematiškai dalis ir podales, vienok stipendijos užtekdavo kukliai pavalgyti mėnesį arba savaitę pagerti, ir už baraką susimokėti)
 • ekonominės problemos nebuvo sprendžiamos žmonių gerovės sąskaita
 • Gatvėse nebūdavo kampščių
 • Dešros būdavo iš mėsos
 • Visi turėjo darbą, nenorintys dirbti buvo įdarbinami prievarta, o nenorintieji buvo baudžiami kaip visuomenės kenkėjai.
 • Bujojo ir klestėjo tautų draugystė
 • Alkoholikai buvo gydomi nemokamai, netgi priverstinai
 • Visokie psichikos invalidai irgi būdavo gydomi
 • Nebuvo NSO
 • Baigus aukštąjį buvo garantuotas įdarbinimas ir buvo nustatytas solidus minimalus atlygis
 • Gatvėje nebuvo valkatų (šie sėdėjo kalėjimuose, durnynuose ir dispanseriuose)
 • Per televiziją nerodė reklamos
 • Galėjai laisvai keliauti po didžiąją tėvynę nesikeisdamas valiutos ir taip nors iki paties Sibiro
 • Visi jautė, kaip gyvenimas kasdien ėjo vis geryn ir geryn, palyginus su tamsiais buržuaziniais laikais, tad visi tikėjo šviesesniu rytojumi
 • Kai limonado bambalis kainuodavo keturias kapeikas tai benzinas kainuodavo kokias dvi kapeikas.
 • Vilniaus vingio parke būvojo siaurukas - vaikų geležinkelis
 • Numirus kokiam valdžios šului nereikėdavo į darbą ir į mokyklą.
 • Nebuvo AIDS ir panašių bacilų
 • Buvo tik viena partija, o dabar balaganas tiesiog - nežinia už ką ten balsuoti
 • Nebuvo narkomanijos - tą visi gerai žino ir prisimena
 • Buvo gaudomi atbuliokai ir lezbietės
 • Nebuvo visokių žmones mulkinančių aiškiaregių ir ekstrasensų
 • Nebuvo prostitucijos
 • Nebuvo organizuoto nusikalstamumo
 • Pasak nekurių poamžių grynas.lt internautų net ir žuvys geriau kibdavo.
 • Kaime naktimis nereikėdavo durų rakinti.
 • Vaikai, jaunimas negirtuokliavo ir nepaleistuvavo,turėjo užimtumą,veikė nemokami būreliai,pionierių stovyklos.
 • Automobiliams nereikėdavo rudenį keisti padangų į žiemines, o pavasarį į vasarines.
 • Mažai kas korėsi ar kitaip žudėsi savo noru.
 • Knygos buvo labai pigios, todėl žmonės daug skaitė, o autoriai rašė už dyką.
 • Vasarą prie kiekvienos parduotuvės veikė kartais labai skanios, kartais vėmalais dvokiančios pilstomos giros cisternos ir gazirovkės automatai.
 • Nebuvo karo keliuose, nes dauguma automobilių daugiau 50 km/h netraukė.
 • Žmonės mokėsi Dostojevskio taurios rusų kalbos, o ne bukagalvių amerikiečių anglų.
 • Buvo privaloma tarnauti sovietinėje kariuomenėje, kurioje iš berniukų padarydavo vyrus.
 • Buvo gyvas, sotus, laimingas ir apie savižudybę net negalvojo Kavarsko katinas.
Deja kuo toliau tuo mažiau pasaulyje jaukių vietelių, primenančių rojaus laikus. Čia viena iš jų, Vilniuje kažkur.

Žiūrėti dar