Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Kavarsko katinas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Kavarsko katinas klastingai skandinasi šventame šaltinyje, norėdamas sukelti pasišlykštėjimą koldūnams

Kavarsko katinas - taigi tasai katinas išum Kavarsko, nors pagal ausų formą kilimo lyg ir nuo Andrioniškio, kuris lyg lietuvių literatūros klasiko A. Vienuolio personažas - Paskenduolė nusižudė, pasiskandindamas kažkokiame tyro ir stebuklingo vandens šaltinyje, kuriame verdami koldūnai.

Kažkoksai koldūnų valgytojas esą Kavarsko kavinėje "Šaltinis" prisivalgė koldūnų, o paskui aptiko kokiame tai šventame šaltinyje nusižudžiusį katino lavoną, kuris plaukiojo, sukeldamas tam valgytojui šleikštulį[1].

Visus Kavarsko katino irgi turisto pasišlykštėjimo įvykius aprašė garsusis laikraštis Anykšta, šitaip gaudamas begales populiarumo internetuose.

Paskui gi dar išaiškėjo gandas, kad tasai kabokas priklauso kokiems tai gansiniauskams, o patsai Kavarsko seniūnas Algirdas Gansiniauskas ėmė reikalauti to laikraščio, kad šisai paneigtų, jog seniūnas turėjęs kokius tai reikalus su KGB[2], apie kuriuos rašė koks tai KGB veiklos aprašymo puslapis, kurio dabar nerandame, tai gal ano ir nebuvo, nes gi internetas negali taip pasikeist, kad kažkas dingtų. Tai laikraštis tada retoriškai klausė, ar šitai dėl katino?

O dar paskui jau Kavarską užplūdo kokie tai savižudžiai katinai[3], tai jau visai baisu pasidarė... ant vargšės Landzbergo ir kubiloidų išvogtos ir amerikonams parduotos Lietuvėlės, kurioje neištvėrę sunkių gyvenimo sąlygų žudosi net naminiai gyvūnai.

Dar nuo to laiko švenčiama Kavarsko katino gedulingo paminėjimo šventė - Rugpjūčio 1 diena.


Visokie šaltiniai beigi nuorodos

Tai čia žemiau pavardinti visokie šaltiniai beigi nuorodos straipsnio melagingumui paneigti arba patvirtinti. Pipedija niekaip negali garantuoti ar atsakyti, kad nuorodose surastas turinys neatitiks tiesos irba melo.