Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Tarpukaris

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Tarpukaris - tasai jau legendom apipintas laikotarpis tarpu Pirmojo Pasaulinio Karo ir Antrojo Pasaulinio Karo.

Tai dar kadangi abiejuose karuose dalyvavo tos pačios šalys ir abiem atvejais vyko vis panašūs scenarijai, kai Vokietija iš vienos pusės, o Prancūzija ir Rusija jai iš šonų, o dar ir JAV abiem atvejais laipinosi į Europą, o dar ir Japonija vis įsiveldinėjo apie tą laiką, o dar ir Italija abiem atvejais vis pradėdavo Vokietijos pusėje o pabaigdavo atvirkščiai, o dar ir Balkanai kaskart čia įsiterdavo kažkaip, o dar ir visą erzelį abu kartus kažkaip Britanija vos ne tyčia organizavo, tai normalūs istorikai vieningai sutaria, kad išties Tarpukaris tebuvo ilgos, 20 metų trukmės paliaubos tarp dviejų karų. O tai reiškia, kad išties Pasaulinis Karas tebuvo vienas, o čia gi - tiktai du to karo etapai.

Tai vat toksai vat periodas kaip sakant. Tai dar to periodo metu Lietuva atgavo nepriklausomybę, valstybingumą, susivienijo tautą - lietuvius, kultūrą pakėlė, patriotizmą išugdė, o paskui veik pusei šimtmečio vėl dingo iš žemėlapių. Dar čia galim prisiminti, kad tosios nepriklausomybės kūrėjais svarbiausiais buvo Jonas Jablonskis ir Jonas Basanavičius. O svarbiausias prezidentas buvo Antanas Smetona. Ir aišku nemažai kitų visokių įdomių ir iškilių asmenybių būta.

Tai dar galim pastebėti, kad Tarpukaris buvo Lietuvai ištisinis karas, nesgi prasidėjo nuo Pirmojo Pasaulinio Karo, kai Kaizeris užgrobė Lietuvą, atimdamas ją iš Caro, o paskui per visą Tarpukarį vyko krūva karų su bermontininkais, bolševikais ir lenkais, o paskui tie karai su Lenkija tęsėsi per visą tą laikotarpį, nes pastarieji užgrobė Vilniaus kraštą o per tą laikotarpį dar pakariauta ir su vokiečiais, iš kurių Lietuva atėmė Klaipėdos kraštą, o paskui jau Vokietija atėmė tas teritorijas atgal, o jau tada atėjo vėl bolševikai ir okupavo Lietuvą vėl, o taip ir prasidėjo mūsų šaliai Antrasis Pasaulinis Karas.

Taigi, kaip matom, visas tas Tarpukaris gavosi mums ištisinis karas. Tai net stebėtina, kaip tuos 20 metų visa Lietuva kariavo ir kariavo ir dar išsilaikyt tiek sugebėjo ilgai.