Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Balkanai

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Balkanai - kaip sako, visos europinės kultūros lopšys, bet tai buvo seniai, pakolei tenai nebuvo visokie slavai, o tik kažkokie Senovės Graikijos gyventojai. Tuo tarpu dabar Balkanai - tai nuo seno esminis konfliktų židinys, kurio niekam neišeina paversti normalia vieta iki šiolei. Taigi, Balkanai tapo tiesiog sinonimu visokiems karams, revoliucijoms, politiniams neramumams, žmogžudystėms, sukilimams ir panašiai.

Konfliktų židiniu Balkanai matomai tapo po to, kai tenai kadaise viduramžiais įsitvirtino Osmanų imperija, kurios principas buvo "pjudyk tarpusavy ir valdyk". Taigi, užgrobtose teritorijose Osmanų imperija rengė klaikias žudynes, kuriose versdavo dalyvauti ir vietinius, taip sukurdama didžiulius konfliktus, paskui besitęsiančius šimtus metų. Regionai buvo skaidomi ir valdomi tokiu žiaurumu, kad galų gale suvienijo visą aplinkinę Europą vienu tikslu - išmušti tą imperiją velniop. Ale nors XIXaa-XXa. tarpsnyje Osmanų imperiją ir pavyko didesne dalimi išstumti, konfliktai ir tarpusavio neapykanta kažkaip taip ir pasiliko Balkanuose, kaip puikus pavyzdys, kad kai kurios imperijos sugeba supjudyti netgi geriausius kaimynus. Taigi, vos tiktai kas - išsyk Balkanuose įsiplieskia karai, ir taip jau keli šimtai metų.

Dėl Osmanų imperijos įtakos Balkanams priskiriamos ne tik pačiame Balkanų pusiasalyje esančios valstybės, bet ir aplinkinės, faktiškai ta teritorija, kurią iki XVIIa. Osmanų imperija buvo užgrobusi Europoje. Tai labai didelės teritorijos, tačiau visos jos yra gana susijusios įvairiais kultūriniais, politiniais, istoriniais ir pan. ryšiais - būtent tos pačios Osmanų imperijos dėka.

Taigi, Pipedija žino šias esmines esamas ir buvusias Balkanų valstybes:

Aišku, priskyrimas Balkanams varijuoja - kai kurie tepriskiria tik klasikines Balkanų pusiasalio valstybes, nepriskirdami Slovėnijos, tačiau pvz., Turkija, kuri yra Osmanų imperijos palikuonė, Balkanams priskiria visas šalis, kurias pati buvo okupavusi - įskaitant ir Vengriją bei netgi Vakarų Ukrainos teritorijas.

Turim pasakyti, kad turkiškas požiūris čia didele dalimi gal ir teisingesnis, nes politiškai visos Balkanų šalys gana išsiskiria - jos yra keistai teigiamai nusistačiusios Rusijos atžvilgiu. Tai siejama dar su tais laikais, kai Rusija kadaise buvo aršiausia Osmanų imperijos priešininkė ir nuolatos su šiąja kariavo. Kaip sako, po osmanų darytų skerdynių netgi Rusijos kazokai atrodydavo visai kaip padorūs žmonės, štai iš to ir tas prorusiškumas.