Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Signatarai

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš Signataras)
Jump to navigation Jump to search

Signatarai - bendrąja prasme tai kokia nors grupuotė, kuri ką nors įkūrė. O labai konkrečiąja prasme - tai dažniausiai tie politikai, kurie paskelbė Nepriklausomybę visos Lietuvos nuo visokių ten grobikų. Tai pirmą kartą viena tokia grupuotė paskelbė Nepriklausomybę dar 1918, o kita grupuotė paskelbė vėl 1990, taip kad dabar turime cielas 2 Nepriklausomybės šventes - Vasario 16 ir Kovo 11, kitaip tarus, dvi Nepriklausomybes. To mums daugelis šalių galėtų pavydėti.

Taip kad čia bus tokia 1990 Aukščiausioji Taryba, kuri dar kartais užvadinama kaip Atkuriamasis Seimas, nes anoji save atkūrė...

Dar būna kartais, kad kokie du (t.y., daugiskaita) signatarai paburnoja ant Landsbergio, tai tada išsyk koksai Sputnik ar Respublika ima varyt - "Lietuvos signatarai pasmerkė Landsbergį ir reikalauja ištirti jo nusikaltimus", tai paskui kiti nesupranta, kad Landsbergis gi irgi signataras.


Visokios signatarų savybės

O kai pirmosios Nepriklausomybės signatarai seniai išmirę, tai dabar tėra tik antrosios Nepriklausomybės signatarai, kurie buvo didele dalimi tas pats Sąjūdis, pakliuvęs valdžion. Tai labai keista, kad labai įdomiai jie visaip sukasi - kas išėjo iš politikos, kas ir toliau ten sukasi ir tarpusavy kovoja.

Vienok čia reikia pripažinti, kad jau po visko, kai viskas sėkmingai įvyko, tai atrodo, kad signataru būti tėra privilegijos, betgi pakol ta Nepriklausomybė dar nebuvo pilnai atgauta, tai buvimas signatarų tarpe reiškė vieną: kad jei jau valdžią nuvers kokie komunistai, tai būsi pirmuoju, ką pastatys prie sienos ir sušaudys. Todėl kaip ten bebūtų, signataro vardas yra garbingas ir čia jums ne šiaip sau kažkas.

Dar kita vertus, signatarais vos ne prieš savo valią tapo ir krūva deputatų, kurie visai nenorėjo tos Neprilausomybės, bet kai pamatė, kad Kovo 11 dauguma balsuoja už ją, tai suprato, jog niekaip išsisukti nepavyks: jei nebalsuosi už laisvę, tai tapsi išdaviku ir visi į tave žiūrės, kaip į šūdą. Tai šitaip signatarais tapo dar ir viena-kita dešimtis visiškų Lietuvos priešų. Kas įdomiausia, norėdami neišsiduoti, daugelis tokių ypatingai garsiai anuosyk rėkė, kad jiems gręsia KGB ar Kremlius.

Dar vienok, vienas kitas tapo signataru, o paskui šiaip nesusiprato ir atrado, kad užsiima neaišku kuo, tai paskui liko smarkokai piktas ant visų, nes matyt buvo šiaip ne ten pataikę.

Žodžiu, visokių tų signatarų yra.


Pipedijai žinomi signatarai

Čia pavardinsime visokių signatarų, nes kai kurie gal išties tikrai verti yra ir Pipedijos, nes kažkuo ganėtinai panašūs, nors gi kiti - atvirkščiai, visai ne kaip Pipedija!

Dar reikia prisiminti, kad 1990 Aukščiausioje Taryboje dar buvo 6 tokie, kurie susilaikė, bet nei vieno, kuris būtų balsavęs prieš. Bet tai tie susilaikiusieji į tą signatarų sąrašą nepakliuvo.

Štai vat tokie signatarai ir kiek jų čia daug: