Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Europos Sąjunga

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš Europos sąjunga)
Jump to navigation Jump to search
 800px-Flag of Europe.svg.png  Šis straipsnis atitinka Europos Sąjungos reikalavimus.
Straipsnio rašymui, administravimui, autorių atlyginimams ir vakarėliams naudojamos Europos Sąjungos fondų lėšos.
Europos Sąjunga yra kokia tais imperija, kuri kokio tai laisvo referendumo metu padarė taip, kad Lietuva tik ėmė ir laisvai prisijungė, prarasdama valstybingumą. Vienok yra čia ir pliusų - dar kol kas iki SSRS nesąmonių, tegul po truputį ir durnėja viskas...

ES arba Europos Sąjunga yra stebuklingas darinys, be jos Lietuvai Krizės metu būtų batai, beveik taip pat, jei nebūtų Kinijos. ES Lietuvai duoda daug pinigų, kurių didžioji dalis išleidžiama projektams paruošti ir administruoti, o kas lieka beveik pilnai išvagiama ir realiai lieka tiek, kiek pati Lietuva susimoka mokesčių ES.

Tai anokia keista labai Valstybių bendruomenė, prasidėjusi nuo Beneliukso, katra bent jau dalinai atitinka sektos apibrėžimą. O tikslai jos tai išvis neaiškūs, nors oficialiai jų propagandistai šaukia, kad visuotinė ekonominė gerovė jų tikslas yra...

Visai Europos Sąjungai vadovauja tokia Europos Komisija, kuri išties yra visos tos sąjungos vyriausybė, tiktai taip absurdiškai pasivadinusi. O vietoje seimo tenai yra Europos Parlamentas.


Istorinės ir geopolitinės prielaidos Europos Sąjungos atsiradimui

Kaip alternatyvi nuomonė skelbia, tai čia viskas paprasta su tąja Europos Sąjunga: išties gi dar nuo XXa. pradžios vykęs Vokietijos Imperijos karas su Rusijos Imperija dėl dominavimo Europoje vis tebesitęsia, siekdama dar ankstesnius, Abiejų Tautų Respublikos padalijimų laikus, kai visa Žečpospolita buvo išskaldyta gabalais ir padalinta tarp Austrijos, Prūsijos ir Rusijos. Vėliau prasidėję šių imperijų nesutarimai virto įvairiais karais, kur LDK ir Lenkijos žemės buvo įvairiai dalinamos.

I Pasaulinio karo metais Vokietijos Imperija bandė atsiplėšti nuo Rusijos gabalą žemių, sutartinai su Austrija. Tačiau reikalas nelabai tepavyko, nes čia įsikišo Prancūzija, Didžioji Britanija ir JAV, kurios žemyninę Rusijos imperiją leido išdraskyti, bet tuo pat metu suardė ir Austriją su Vokietija. To pasekoje krūvos Austrijos, Vokietijos ir Rusijos valdytų žemių pasiskelbė nepriklausomybę ir patapo niekieno šalimis, turinčiomis savarankiškumą ir neužgrobtomis.

Austrijos imperija taip prarado Vengriją, Čekoslovakiją, Ruminiją, Bulgariją ir dar belenkiek teritorijų. Rusijos imperija prarado Suomiją, Lietuvą, Latviją, Estiją ir Lenkiją.

Šią mažų valstybių savarankiškumo problemą bandė išspręsti SSRS ir Vokietija per II Pasaulinį karą, kai pirmiausiai susidalino Europą, o paskui visas tas žemes prisijungė. Taip Vokietija užėmė Austrijos imperijos likučius, o Rusija atgavo savo anksčiau prarastos imperijos liekanas. Vokietijos nelaimei, čia vėl įsikišo Didžioji Britanija ir JAV, kurios vėl ėmė ir davė į kaulus šiai. Tuo tarpu Rusijos imperija išlošė, perimdama net ir trečdalį pačios Vokietijos ir praktiškai viską, kas tik priklausė Austrijos imperijai.

Tačiau sėkmingi JAV veiksmai prieš Rusijos imperiją buvo sėkmingi: praėjus 40 metų nuo paskutinio Europos pasidalijimo, žemyninė imperija ėmė braškėti ir suiro, prarasdama anksčiau užgrobtas Abiejų Tautų Respublikos žemes. Čia suskato reikalu naudotis Habsburgų šeima, kuri, praradusi Austrijos sostą, ėmė atkurdinėti savo imperiją iš naujo. Poslinkis gavosi ir vėl link Vokietijos. Naujai sudarytas ES darinys ėmė traukti į save buvusias Austrijos imperijos žemes, o taip pat ir tas teritorijas, kurios iki tol priklausė Rusijos imperijai.

Rusijos imperija, nors ir besipriešindama, prarado Pabaltijį ir visas ankstesnės Austrijos imperijos teritorijas. Dalinai prarado įtaką ir likusiose LDK žemėse, kaip kad Ukraina ir Baltarusija, kurios Rusijos įtakos zonoje pasiliko daugiau nominaliai.

Šiuo metu ES plėtimosi kryptys yra akivaizdžios: perimti likusias LDK teritorijas ir vėliau perkelti plėtimosi vektorių į Kaukazą. Tam priešinasi Rusija, suprantanti ES veikimo kryptis bei turinti viltį atgauti įtaką bent jau Žečpospolitos teritorijų ribose. Didžiosios Britanijos ir JAV politika čia nėra aiški: viena vertus, šios šalys yra suinteresuotos galutinai suskaldyti Rusiją, kita vertus, jos supranta Rusiją, kaip geopolitinę atsvarą Kinijai, todėl nėra suinteresuotos pilnu Rusijos žlugimu. Europos Sąjunga kelia grėsmę JAV ir Didžiosios Britanijos pasauliniam dominavimui, todėl yra interesų ES suskaldyti.


ES veikimo principas

ES veikia kaip ir kiekviena elementari sekta. Kaip žinia, ir Lietuva buvo gražiai apipista... Čia taip gražiai piso protą žmonėms visi, kas netingėjo, prieš referendumą dėl stojimo į europos sąjungą žmonėms, aiškino, kaip ten gerai bus, kaip gražu toj europos sąjungoj, kiek ten jie visko mums duos... o apie įsipareigojimus nė vienas neprasitarė... Referendumo sėkmę nulėmė bomžai, mat už balsavimą jie paradškėse gaudavo alaus ir skalbimo miltelių.

O realiai tai situacija labai panaši į 1940 metų sovietinę okupaciją... Teoiškai buvo galima išstot ir iš tarybų sąjungos, kaip dabar lygiai taip pat galima išstot iš ES, nors realiai, tai padaryt praktiškai neįmanoma, nes reikėtų gražinti visas iš ES gautas investicijas...

IAE uždarymas

Tai vat manoma, kad čia dar ES sugalvojo, kad IAE reikia uždaryt, bet tai yra neteisibė. Pirmieji IAE uždaryti sugalvojo žalieji. Paskui jie buvo išjuokti ir užmiršti arba išgaišo po miškus belakstydami. Tada prasidėjus kalboms apie Europos Sąjungą pastaroji ilgai galvojo ko čia paprašyt už savo duotus ir duodamus milijonus ir sugalvojo, kad IAE reikia uždaryt. Nieks perdaug nepergyveno, nes priimt žadėjo dabar, o uždaryt paskui, tai lietuviai pagalvojo superinis biznis - pinigai šiandien, o kėdės rytoj,- ir pasirašė ant uždarymo. Tuo labiau galvojo atsikratys Ševaldino, nes visus nervino, kad jis nemoka lietuviškai šnekėt.

Na, o kai teko uždaryt iš tikrųjų pasigirdo balsai apie "apipisimą". Bet tokie yra realiai eretikai, nes jei ES liepia daryt ką nors tai šventas dalykas (skaityk žemiau apie sakralinę reikšmę).

ES konstitucija

Dar vat ėmė ir sugalvojo ES konstituciją sukurt, kuri būtų viršesnė už valstybines konstitucijas, tai čia jau išvis baisu net pagalvot, kas bus toliau...

ES jau turi ne tik parlamentą, bet ir prezidentą, tai čia bus sukurtas darinys panašus į USA beigi CCCP

Sakralinis lygmuo

ES Lietuvai taip pat svarbi, nes sekuliarizuotai visuomenei atitinka Dievo Tėvo vaidmenį - nesuprantami ir sudėtingi dalykai grindžiami argumentu, kad vieną ir kitą dalyką ES leidžia arba neleidžia daryti.

Šeip, tai lietuvaičių supratimas apie politiką visada buvo skepsiškas. Kas gavo babkes, tas "žino" kaip valdyti litdibilus. Jie tuos pinigus gavo kažką darydami, o likę įvairaus amžiaus pencininkai, skaito, kad apipiso Valstybę, dirbami tik sau, ir jeigu per paskirstytus mokesčius negauna pašalpos pyragui, tai kiekvienas burbuliuoja vienodai - pavogė, nes patys pavogti nespėjo.

Vienodai, kaip visame pasaulyje, ES kol kas valdo, ne robotronas, o realūs žmogėnai, siekiantys sau naudos. Prisiglaudęs prie Kažko, visada gausi spyrį, o ne globą. Pesimistiškai, ar ne.


EURAS!!!

Tai mums jau įvedė eurą, tikriausiai taip bandydami kontroliuoti mūsų valiutą.