Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Teisibė

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Teisibė - tai tokia teisybės rūšis, katrą skleidžia ir jos reikalauja atitinkama marginalų rūšis. Kai anie nemoka netgi žodžio normaliai užrašyti, tai ir gaunasi teisibė, nes jie yra dibilai, taip kad su rašyba jiems dažniausiai nekaip.

Čia turime pridėti, kad teisibė yra ne nuo valdžios, o tik iš paprasto žmogaus, kur teisingai sako Benas Rupeika, kad toksai žmogus skriaudžiamas ir valdžios išnaudotojų bei niekšų apvagiamas, o paskui jam sako, kad jisai mat nedirba, tai ir pinigų neturi. Visokie vertelgos paprastą žmogų kankina ir kruviną prakaitą sunkia ir laižo, šitaip augindamiesi sau lašinius.

Revoliucinės nuotaikos čia skelbia šūksnį - "pirmyn, vergai pažemintieji, atimkim babkes iš elito"!