Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


OMON

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš Berkut)
Jump to navigation Jump to search

OMON arba rusiškai ОМОН - gi tokie sovietinės milicijos daliniai buvo - Otriad Miliciji Osobovo Naznačenija, kur atseit skirti ypatingai pavojingiems nusikaltėliams ir kažkokiems teroristams gaudyti. Realybėje gi jie ne tiek nusikaltėliams gaudyt buvo skirti, kiek visokiems niekuo dėtiems žmonėms mušt. Lietuvoje gi iš visų tų padalinių labiausiai žinomas Vilniaus OMON ir jų vadas Boleslavas Makutinovičius.

Pirmieji pagrindiniai OMON padaliniai buvo sukurti 1988 metais, skirti buvo masinių neramumų malšinimui, realiai gi - kovai prieš visokius mitingus ir demonstracijas, nes su šiųjų išvaikymu pasirodo buvo bėdų: kareiviai ėmė atsisakinėt mušti ir žudyti beginklius žmones, tad SSRS valdžia ėmė ieškoti išeičių.

Su Lietuva tiesiogiai susieti buvo du OMON padaliniai: Rygos ir Vilniaus. Vilniaus OMON buvo mažesnis, bent perpus sudarytas iš lietuvių, tad po Nepriklausomybės paskelbimo šie tiesiog ėmė ir atsiskyrė, pareiškę, kad prieš žmones nekovos. Iš atsiskyrusių padorių žmonių susidarė Aras, gi tuo tarpu likę padugnės, vadovaujami Boleslavo Makutinovičiaus, toliau užsiėmė antivalstybine veikla. Didesnis OMON padalinys buvo Rygoje, tai iš tenai Lietuviškas OMON gaudavo pastiprinimų, iš ten pat buvo siunčiamos ir specialios žudikų grupės, kaip kad toji, kuri išžudė muitininkus per Medininkų žudynes.

Dar Ukrainoje irgi yra savas OMON, tik jis tenai vadinasi "Berkut", bet irgi tiems pat tikslams skirtas.


Vilniaus OMON

Vilniaus OMON padalinys sukurtas 1988 metais, kaip ir įprasta, paskelbiant, esą kovos su organizuotu nusikalstamumu. Realūs gi tikslai buvo kaip įprasta neskelbiami, tačiau aiškūs - vaikyti mitingus ir demonstracijas, grobti žmones, susijusius su Sąjūdžiu. Išsyk po Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo Vilniaus OMON skilo į dvi dalis - maždaug 50 darbuotojų paskelbė palaikantys Lietuvą, sudarydami būrį Aras, kuris išties ir buvo skirtas kovai su teroristais ir nusikaltėliais. Likęs OMON buvo išvarytas, kaip nelegalus.

Sukūrimo metu Vilniaus OMON sudarė maždaug 150 žmonių, vadas - Boleslavas Makutinovičius. Ginkluotėje šitas padalinys turėjo šarvuočius, granatosvaidžius, kulkosvaidžius, snaiperinius šautuvus, pistoletus, įprastus automatus, granatas, ašarinių dujų užtaisus, o taip pat - specialios paskirties ginklus su duslintuvais (automatus ir pistoletus).

Vilniaus OMON veikla aktyviai prasidėjo 1991 metų Sausio 11 dieną, kai būrys organizavosi ir Sausio 12 paryčiais užgrobė bazę, kurioje buvo įsikūręs Aras. Per kitas dienas OMON ėmė užgrobinėti įvairius pastatus Vilniuje, taip pat ir policijos padalinius, atimdamas ginklus. Šiose akcijose dalyvaudavo ir SSRS vidaus reikalų kariuomenė, po užpuolimų perimanti pastatų kontrolę, bei kviestiniai omonininkai iš Rygos.

Netoli Medininkų, 1991 metų Liepos 31 dieną, Vilniaus OMON organizuotas muitinės užpuolimas, kurio metu nužudyti 8 žmonės, vienas liko gyvas, tačiau sunkiai sužeistas. Kaip manoma, šitą užpuolimą įvykdė Rygos OMON, tačiau Vilniaus OMON organizavo pačius veiksmus.

Po Rugpjūčio pučo Maskvoje, įvykusio 1991 metais, OMON Lietuvoje žlugo. Apie 60 žmonių pabėgo į Rusiją, kur vėliau buvo siejami su pučistais, todėl atleisti iš darbo. Likę kelios dešimtys, nedalyvavusių nusikaltimuose, pasiliko Lietuvoje.

Būtent apie Vilniaus OMON veiksmus toksai Aleksandras Nevzorovas sukūrė filmą "Naši" ("Mūsiškiai"), o vėliau, tuo remdamasis, įkūrė ir judėjimą Naši, kuris po kelių transformacijų buvo paverstas į Vladimiro Putino antifašistinio jaunimo organizaciją.

Rygos OMON

Rygos OMON padalinys buvo žymiai skaitlingesnis, nei Vilniaus, o ir laikomas buvo daug tinkamesniu, nes skirtingai nuo vilnietiško, nepatyrė skilimo, kur pusė žmonių pasišalina. Juoba ir nuo pradžių tasai Rygos OMON buvo ruoštas geriau, sukuriant jo viduje ir kokį tai specialų ypatingos paskirties žudikų padalinį - anieji vėliau pagarsėjo, kai paaiškėjo, kad nužudė būrį beginklių Lietuvos muitininkų netoli Medininkų.

Rygos OMON vadas buvo koksai tai Česlavas Mlynikas (Чеслав Млынник), o ir šiaip pilna tenai buvo smogikų ir nusikaltėlių, tai paskui tie patys daug kur pasireiškę buvo - ir Abchazijoje kariavo prieš Gruziją, ir Padniestrėje, ir Azerbaidžane, ir Čečėnijoje, ir netgi Jugoslavijoje.

Kai kurie iš Rygos OMON buvo suimti vėliau už visokius nusikaltimus. Štai dar 1991 metais Surgute pavyko pagauti ir į Latviją išvežti Rygos OMON vado pavaduotoją - taip toksai Sergejus Parfionovas buvo ir sučiuptas, o 1994 - nuteistas. O tais pačiais metais ir patsai Rygos OMON vadas Česlavas Mlynikas buvo suimtas Rusijoje 1994 už neteisėtą ginklo nešiojimąsi ir kažkokius grasinimus kažkam, o 1999 metais dar kokia dešimtis omonininkų buvo teisiami Rygoje už visokius išpuolius. O štai 2011 metais vienas iš Medininkų žudynių dalyvių - toksai Konstantinas Michailovas buvo nuteistas Vilniuje iki gyvos galvos.

Šiais gi laikais Rygos OMON Rusijoje neretai aprašomas, kaip didžiausi didvyriai, iki galo kovoję už SSRS išlikimą...


OMON veikla Rusijoje

Kiti OMON padaliniai irgi pasižymėjo visokia įdomia veikla, dėl kurios šitas žodis tenai reiškia toli gražu ne gražius dalykus, o greičiau kažkokius smurtinius šūdus.

Štai kad ir Maskvos OMON, nuo 2006 metų dar žinomas kaip padalinys "Zubr", o 2011 dar papildytas Rusijos MVD specnazo kariais ir pervadintas į "Rysj":

  • Perorganizuotas buvo 2006 specialiai tam, kad vaikytų mitingus, todėl jo darbuotojai gavo ir 3-4 kartus didesnius atlyginimus, negu visų kitų OMON padalinių. Daugybėje mitingų pasižymėjo kraštutiniu žiaurumu - nesunkiai galima rasti dešimtis skirtingų Youtube filmukų, kur be priežasties žiauriai sumušami žmonės, įskaitant ir moteris, senukus ar netgi vaikus.
  • 2009 kilo didžiulis skandalas, kuris paskui buvo staigiai nuslopintas: paaiškėjo, kad šio padalinio milicininkai užsiimdinėja žmonių grobimu, paskui reikalaudami už juos išpirkų. Grupės dydis iki šio neskelbiamas, tačiau spėjama, kad tame dalyvavo visa Maskvos OMON vadovybė. Vienoje iš bylų paaiškėjo, kad Maskvos OMON vado pavaduotojas pats dalyvavo bent viename žmonių pagrobime, bet nepaisant bylos, jo darbinė veikla net nebuvo pristabdyta[1].

Dar ryškiau pasižymėjo Sankt Peterburgo ir Leningrado srities OMON, žinomas kaip padalinys "Bastion":

  • 2000 metais, Čečėnijos karo metu būtent šis padalinys įvykdė masines žmonių žudynes Naujuosiuose Alduose. Puolant kaimą, dalyvavo du padaliniai - vienas iš kariuomenės, kuris tiesiog užsiėmė pastatų plėšimu, o kitas - Leningrado OMON. Pastarojo kariai nužudė 56 žmones, iš jų nei vieno nebuvo ginkluoto. Tarp nužudytųjų - 6 moterys, 11 senukų, vyresnių kaip 60 metų. Tarp nužudytųjų buvo ir maždaug metų amžiaus kūdikis bei nėščia moteris devintame mėnesyje. OMON veiksmai pasižymėjo kraštutiniu žiaurumu, pvz., vienam iš nužudytųjų (49 metų amžiaus Sultanas Temirovas) nupjovė galvą, o kūną numetė šunims. Tarp nužudytųjų buvo ne tik čečėnai, bet ir du rusai.
  • Šis pats padalinys siejamas ir su daugybe kitų nusikaltimų Čečėnijoje, kaip kad žmonių grobimai reikalaujant išpirkos, žmogžudystės, apiplėšimai.


Berkut veikla Ukrainoje

Prašom, štai Berkuto herbas.

Anuomet dar kokiais 1989 metais Ukrainoje irgi buvo prikurta kr8va OMON, tai pagrindiniai daliniai buvo Kijeve, Dnepropetrovske, Odesoje, Lvove ir Donecke. Irgi sukurti buvo, skelbiant kad kovos su organizuotu nusikalstamumu, bet išties tai demonstracijoms vaikyt. Tai gal kokiais 1992 ir buvo pervadinti į "Berkut", kurie garsėja visokiais kliedesiais nesmarkiai mažiau, negu rusiškas OMON. Štai pavyzdžiui:

  • Visai neseniai, 2013 metais, Berkut kraštutinai žiauriai išvaikė mitinguotojus Kijeve. Keli šimtai sumuštų, dešimtys sunkiai ir apysunkiai sužeistų žmonių (dauguma sunkiai sužeistų - kaukolės lūžiai dėl mušimo lazdomis), tarp jų moterų ir paauglių - nes šimtai Berkut omonininkų Ukrainos prezidento paliepimu nutarė išvaikyti visus vidury nakties, prisidengdami aiškinimais, kad protestuotojai trukdo pastatyti aikštėje kalėdinę eglutę.
    • Nors kol kas nelabai aiškūs tikri skaičiai (ir bus neaiškūs, jei ta pati valdžia išsilaikys), ale gi opozicijos paskaičiavimai sako, kad be žinios dingo 20 žmonių - kažkur sumesti į sunkvežimius ir išvežti, o kai kurie šiaip kažkur gatvėse sugaudyti - praėjo nuo dingimo jau kokia savaitė, o nei per teismus, nei per teisėsaugą niekas jų neranda.
    • Nustatyta, kad Berkut tikslingai gaudė ir mušė labiausiai tuos, kas ką nors filmavo ar fotografavo. Iš žmonių tyčia būdavo atimami telefonai ir sudaužomi, taip pat elgiamasi ir su fotoaparatais ir filmavimo kameromis. Sumušti ir sužaloti mažiausiai 43 skirtingi žurnalistai - visi tikslingai, nepaisant specialių liemenių, rodančių, kad jie yra iš žiniasklaidos.
  • O 2009 tai buvo skandalas, kai kažkokį įtariamą nusikaltėlį Berkut kažkur Kryme gaudė, tai patys susipainiojo, ką gaudo, nuvažiavo pas kažkokį žmogų į namus ir primėtė pro langą garsinių granatų, tai viena granata niekuo dėtam žmogui nuplėšė ranką, o kita jo vaiką sužeidė. Tai paskui paaiškėjo, kad niekas nekaltas.Visokie šaltiniai beigi nuorodos

Tai čia žemiau pavardinti visokie šaltiniai beigi nuorodos straipsnio melagingumui paneigti arba patvirtinti. Pipedija niekaip negali garantuoti ar atsakyti, kad nuorodose surastas turinys neatitiks tiesos irba melo.