Marksizmas

Marksizmas - tai visoks įvairiarūšis leftizmas, kuris paremtas Markso teorijomis ir visokiais vėlesniais išvedžiojimais. Kadangi kiekviena didesnė grupė marksistų, užgrobę valdžią, viską dalindavosi ir darydavo savaip, tai gavosi ilgainiui ištisa begalybė visokių marksizmo krypčių ir kryptelių.

Pipedijai žinomos įvairios marksizmo kryptys:

Tai čia tiktai mažą dalelę visokių marksizmo pakraipų išvardinome, nes išties tai jų gyva galybė.


1200px-Red stylized fist.svg.png
Tai tolerantiškas puslapis, nes Marksizmas - tai marksistinė leftizmo būtinybė kovoje prieš nusikalstamą imperializmą!

MarksizmasKlasių kovaImperializmasKultūrinė apropriacijaRadikalusis feminizmasRaudonosios lervosNaujoji KairėHerbert Marcuse1984LiumpenproletariatasRevoliucinė kovaPermanentinė revoliucijaACABAntifaAntiantiantifaAntiantiantiantiantifaSocialistaiGentrifikacijaEkspropriatorių ekspropriacijaApropriatorių apropriacijaAkseleracionizmasNeomarksizmas

Siaures koreja.png