Iredentizmas

Iredentizmas - tai tokia įvairiose šalyse paplitusi idėja apie kokių nors senų, kadaise priklausiusių žemių atsiėmimą, nes taip reikia ir tos žemės yra prarastos ir kitų šalių kaip tai neteisingai užsigrobtos ir atimtos. Todėl reikia imti ir atsiimti, užsikariauti ar dar kaip nors jas atgauti. Sunkiais atvejais teorijos pavirsta į iredentistinius kliedesius apie kokios nors buvusios imperijos atkūrimą.

Čia 1979 metais JAV išleistas žemėlapis, kurį atspausdino kažkurie dipukai. Tai žemėlapyje matosi lietuviškas iredentizmas visame gražume - su visomis teritorijomis, kurios bent kažkiek lietuviškos ir kažkiek galėjo Lietuvai kaip nors priklausyti.

Pats žodis "iredentizmas" yra kilęs nuo Italijoje kadaise, kokiame XIXa. paplitusio įvardinimo "Italia irredenta", kas tiesiogiai reiškia "neišpirkta Italija". Šitas posakis anuomet reiškė tuo metu Austrijos-Vengrijos užsigrobtas etninių italų gyvenamas žemes, tokias kaip Trentinas, Triestas, Goricia, Istrija, Fiume ir Dalmatija. Kadangi panašių problemų su kitur esančiomis žemėmis buvo ne tik Italijai, bet ir kitoms šalims, tai terminas paplito ir ėmė reikšti tiesiog visokias prarastas žemes.

Lietuvos atveju yra tipiškas lietuviškas iredentizmas, kuris paprastai svyruoja nuo pretenzijų į žemes, kurios Lietuvai turėjo priklausyti ankstyviausiais Nepriklausomybės metais iki visai jau atvirų imperinių kliedesių apie žemes nuo jūros iki jūros, valdytas Vytauto Didžiojo laikais. Labai dažnai pasireiškia ir pretenzijos į Kaliningrado sritį.

Analogiškai yra ir, pvz., lenkiškas iredentizmas, kur pretenzijos būna į kokias nors Vakarų Ukrainos žemes, gabalą Baltarusijos bei Vilniaus kraštą, o taip pat ir vėl į tą pačią jau minėtą Kaliningrado sritį.

Ryškus atvejis yra vengriškas iredentizmas, kur vengrai kliedi apie didžiules žemes aplink juos, pradedant kokia puse Rumunijos ir baigiant visa Čekija ir Slovakija. Šitas atvejis pakankamai patologinis, kad dėl iredentistinių kliedesių Vengrija ima blokuoti visos ES ir NATO veiksmus Rusijos atžvilgiu.

Dar kitas atvejis - kadaise buvęs vokiškas iredentizmas, kuris inspiravo III Reicho agresiją prieš Čekoslovakiją, Lietuvą, Lenkiją ir Prancūziją, o paskui - ir išplėstą tolimesnį II Pasaulinį karą.

Visgi nepralenkiamas pasaulyje yra rusiškas iredentizmas, kur ši valstybė pretenduoja išvis į ką papuola, pradedant Aliaska ir baigiant visa Rytų Europa ir gretimomis teritorijomis, kurios esą kaip tai turi Rusijai priklausyti. Pretenzijos būna pakankamai įžūlios ir tiek pereinančios į institucionalizuotų kliedesių lygį, kad virsta netgi ir kariniais veiksmais, nukreiptais prieš aplinkines valstybes.

Tiesa, dar durnesnis ir absurdiškumu rusišką kartais lenkia baltarusiškas iredentizmas, mat tie, išvis neturėję valstybės, sugalvojo, kad čia jie buvo lietuviai ir jie buvo Lietuva, todėl sugalvojo taip nuneigti ir visą Lietuvą, o dabar kliedi visokiais absurdais apie tai, kaip Vilniaus kraštas priklausyti turi Baltarusijai ir kaip Lietuviai iš jų kalbą pavogė ar kažką panašaus. Net sunku suprasti tas nesąmones, bet nepaisant to, po kelis dešimtmečius trukusios valstybinės paramos, baltarusiškas iredentizmas jau reiškiasi, kaip baltarusiško fašizmo - licvinizmo pagrindas.

Dar žr.