Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš NTAKD)
Jump to navigation Jump to search
Ne rukymui.jpg
Rūkalų propagandistų rašliava, nes Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas pagal NTAKD esąs nuodai, nes jie čia yra paminėti, taip kad šitai yra mirties kultas
Visus Pipedija kviečia gydytis nuo rūkymo ir negerti, nes lašas nikotino užmuša arklį, o žiurkę išsprogdina gabalais, todėl rūkyti yra nesveika. Tai yra rūkalių pagalbos šauksmas, bandant pasiteisinti, kodėl visus nuodija chemtreilais. Visas šitas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas turi būti uždrausta vardan moralės gerinimo.
Kaukole ir kaulai.png
No-Alcohol.jpg
Alkoholio propagandistų rašliava, nes Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas pagal NTAKD esąs nuodai, nes jie čia yra paminėti, taip kad šitai yra mirties kultas
Visus Pipedija kviečia gydytis nuo alkoholizmo ir negerti, nes lašas degtinės - milijonas žuvusių smegenų ir kepenų cirozė, todėl gerti yra nesveika. Tai yra alkoholikų pagalbos šauksmas, bandan pasiteisinti, kur atlyginimą pragėrė ir kad juos reikia gydyti. Rekomenduojame kreiptis į garsų gydytoją Aurelijų Verygą ir padidinti mokesčius degtinei, o taip pat kad Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas būtų uždrausta vardan moralės gerinimo.
Alkoholis-nuodai.jpg
Puikus NTAKD reklaminis baneris yra jų internete, padarytas kokiu tai flešu apie vaikus kažkokius, kur galima pamatyti, kaip nezgrabnai nupaišytas vaikas plaktuku sau daužo į akį. Pipedija čia negali nesidžiaugti puikiu šios įstaigos kūrybiškumu. Kadangi filmuoto flešo mums čia nesigavo įdėt, tai įdėjom skrynšoto gabalą.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas anksčiau dar buvo žinomas, kaip Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba, o dabar daug dažniau pavadinamas tiesiog raidžių kratiniu NTAKD, katras daugeliui jau patapęs kokiais tai negražiais žodžiais, ypačiai po to, kai anieji užpuolė Dansu Dansu, o paskui netgi turėjo naglumo pareikalaut cenzūros iš paties Džiugo Paršonio, atsiųsdami anam raštą, kad jis ten kažko neturįs teisės galvoti, nes esą jis ten kažką neteisingai galvoja[1].

Bet kadangis blogeriai paprastai nenutyli, o anie nors ir ne jokia ne žiniasklaida, bet paprastai visokios raktinės figūros, žinomos, kaip nuomonės formuotojai, tai čia dabar jau galime pagalvoti, kaip anoji NTAKD jau savo reputaciją susigadinus gali būti, kaip kokia VLKK, katroji tapo bendriniu žodžiu, reiškiančiu kažkokius visiškai neaiškius tipažus.

O dar neseniai paskelbė kas tai ten sprendimą, kad esą alus negalįs būti gyvas, nes gi mielės yra ne gyvoji medžiaga, todėl ir negali būti gyvas, o kažkoks gal šūdas, ar gal ir dar kažkas, nors gal ir nepaskelbė, nes gal ne taip supratom čia. Tai paskui dar buvo kažkas apie tai, kad vynas negali būti sausas, nes jis yra šlapias, o taip pat gi kad narkotikai negali sukelti euforijos, nes negalima rašyti, kad narkotikai gali kelti kažkam malonumą.

Vienok Pipedija su tuo kategoriškai nesutinka, nes juk Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas kovoja prieš narkotikus, tabaką ir alkoholį, o tai reiškiasi, kad NTAKD yra gėris, nes visi žino, kad visos šios medžiagos paveikia žmones, kaip koksai užkratas, gal netgi kaip koks nors sifilis, todėl suardo jiems smegenis ir tada atsiranda gatvėse besišlaistančios minios išprotėjusių narkomanų, alkoholikų beigi rūkorių, keliančių pavojų visuomenės gerovei ir sveikatai, plėšiančių žmones ir senutes, žudančių vaikus ir nešančių chaosą bei suirutę visuomenėje.

Todėl Pipedija šaukia jums: kilkit į kovą, broliai ir seserys, kapokite galvas pragaištį nešančioms utėlėms, katros platina šiltinę ir cerebralinę furunkuliozę!!!

O dar buvo kokių tais šnekų apie nešvarią NTAKD buhalteriją, kurią nustatė auditas[2], o taipgi buvo ir kalbų, kad šis departamentas perka socialinę reklamą kokiais tai necentralizuotais būdais, kad paskui įvairių klausimų kyla. O dar kadaise anksčiau buvo kokios tai kalbos, kad anie sugalvojo visus vaikus mokyklose savo nuožiūra nuo narkotikų tikrinti, tai supermamos šmaikštašiknės kai pakėlė triukšmą, tai tada tik apsiramino.


Visokie šaltiniai beigi nuorodos

Tai čia žemiau pavardinti visokie šaltiniai beigi nuorodos straipsnio melagingumui paneigti arba patvirtinti. Pipedija niekaip negali garantuoti ar atsakyti, kad nuorodose surastas turinys neatitiks tiesos irba melo.

Stop-rukymas-tabakas-cigarete-nerukoma.jpg
Tabako propagandistų rašliava, nes Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas pagal NTAKD esąs nuodai, nes jie čia yra paminėti, taip kad šitai yra mirties kultas
Ta proga Pipedija kviečia gydytis nuo narkomanijos ir nerūkyti, nes lašas nikotino - milijonas žuvusių smegenų ir nunuodyti arkliai, todėl rūkyti nesveika. Tai yra rūkorių pagalbos šauksmas, bandan pateisinti jų skleidžiamą pasyvų rūkymą, nuo kurio žūsta 10 kartų daugiau žmonių, nei nuo aktyvaus rūkymo. Rekomenduojame kreiptis į garsų gydytoją Aurelijų Verygą ir padidinti mokesčius visoms cigaretėms, o taip pat kad Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas būtų uždrausta vardan moralės gerinimo.
Kaukuole-ruko-cigaretes.jpg