Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Chemtrail

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš Chemtreilai)
Jump to navigation Jump to search
Karinis JAV lėktuvas purškia chemikalus

Aerocheminės kontrolės mišiniai, liaudyje vadinami dar kaip chemtrail arba chemtreilai - tai specifinės kompleksinio poveikio cheminės medžiagos, išpurškiamos iš lėktuvų. Atpažįstamos pagal tai, kad už skrendančio lėktuvo susidaro ryškus baltas "dūmų" pėdsakas, panašus į pailgus debesis. Chemtreilų pagrindą sudaro bendro toksinio poveikio ar toksinius junginius nešantieji cheminiai komponentai (pvz., dihidrogeno monoksidas), organotoksiniai komponentai (anglies monoksidas, silicio dioksidas ir kt.), psichotoksinės ir neurotoksinės medžiagos (pvz., BZ), kiti junginiai.

Chemikalai, purškiami iš lėktuvų, gali būti labai įvairūs: tai ir klimato kontrolės mišiniai, ir cheminiai ginklai, skirti karui, ir chemikalai, skirti vabzdžių nuodijimui - pesticidai, ir kitos medžiagos.


Bendros žinios apie chemtreilus

Karinis JAV lėktuvas pakraunamas chemikalais

Pagal savo poveikį aerocheminės gyventojų kontrolės mišiniai yra artimi cheminiams ginklams, tačiau kadangi purškiami iš ypatingai didelio aukščio ir mažomis koncentracijomis, yra sudaromas apgaulingas įspūdis žmonėms, kad nieko nevyksta, nes pavojingos gyvybei ir sveikatai chemikalų dozės yra perduodamos per ilgą laiką, o be to, išvengiama lokalių užterštumo židinių.

Aerocheminės kontrolės mišiniai paprastai išpurškiami, panaudojant lėktuvuose įmontuotą įrangą, purškiančią chemikalų mišinį per purkštukus, esančius sparnų ir stabilizatorių galuose ar prie variklių išmetamųjų angų. Tačiau modernesnės priemonės kai kuriuos junginius leidžia purkšti supaprastintu būdu - tiesiog pridedant tam skirtų medžiagų tiesiai į lėktuvų kurą. Degant aviaciniam kurui, didelė dalis chemtreilams skirtų medžiagų suyra, todėl efektyvumas gaunasi mažesnis, toks purškimas tinka tik kai kuriems junginiams (pvz., bario ir kadmio junginiams), tačiau šitaip galima visiškai užmaskuoti specialių cheminių medžiagų naudojimą ir netgi tiekimą, kadangi jos tiekiamos, kaip įprastas aviacinis kuras, o purškiamos iš įprastinių keleivinių lėktuvų be jokios papildomos įrangos ir perdarinėjimo.

Kitiems junginiams (pvz., LSD, bakteriniams toksinams), greitai yrantiems nuo aukštų temperatūrų, tenka naudoti arba mažos talpos bakus, įrengtus vietoje lėktuvo kuro bakų ir purškiant aerozolius per specialius purkštukus, arba specialius lėktuvus, skirtus chemikalų purškimui ir turinčius specialius bakus viduje. Neretai tokie lėktuvai būna ir kombinuoti, kai cheminiai bakai įrengiami bagažo skyriuje, po keleivių salonu arba tiesiog dalis lėktuvo salono atskiriama ir ten sustatomi bakai.

Valdžios propagandistai paprastai aiškina apie tokius specialios paskirties aerocheminius lėktuvus ir dokumentines jų nuotraukas, esą tai lėktuvai, skirti bandymams su balasto bakais, tačiau nesugeba atsakyti į klausimą, kodėl tokie lėktuvai nuolat skraido po įprastus aerouostus, kodėl daugelyje aerouostų nuolatos būna lėktuvų, kurie neskraido jokiais keleiviniais maršrutais.

Nuo įprasto inversinio lėktuvų pėdsako chemtreilai lengvai atsekami: natūralus lėktuvų danguje paliekamas pėdsakas būna labai plonas, siauras, išnykstantis per kelias minutes, jei oro drėgnumas aukštas ar per kelias sekundes, jei oro drėgnumas yra vidutinis. Esant sausam orui, lėktuvų inversinis pėdsakas danguje išvis nesusidaro. Tuo tarpu chemikalų pėdsakai pasižymi visiškai priešingomis savybėmis: jie einant laikui, didėja, plečiasi, sudarydami labai plačius ruožus, panašius į plunksninius debesis. Chemtreilai danguje gali laikytis keletą valandų, sklaidydamiesi ir galų gale pavirsdami į dangaus padūmavimą - beveik nematomą plono cheminio rūko sluoksnį, kuris vėliau nusėda ant žemės milžiniškose teritorijose.

Nuo daugelio chemtreilų žmonės pradeda sirgti, mirti nuo ligų, tačiau oficiali statistika tai neigia, o valdžios propaganda aiškina, kad "pažiūrėkite, taigi visur taip pat žmonės ir serga, ir miršta, tai reiškia kad poveikio nėra". Tačiau to poveikio ištiesų yra, o atrodo kad jo nėra tiktai todėl, kad aerocheminis užteršimas vykdomas taip masiškai, kad nelieka neužterštų teritorijų.


Klimato kontrolės aerocheminiai mišiniai

Airbus gamybos lėktuve A380 įrengti aerocheminių mišinių bakai

Kitais atvejais naudojami ir netoksiniai mišiniai, sudaryti natrio chlorido (valgomosios druskos), natrio hidrokarbonato (geriamosios sodos), sidabro, švino ir gyvsidabrio jodidų pagrindu, taip pat paviršiaus aktyviosios medžiagos (muilai). Tokie mišiniai yra skirti klimato kontrolei, pagal poreikį išsklaido debesis arba priešingai, juos sukelia. Viena iš paskirčių - naudoti krušos išvengimui, kada debesys, iš kurių gali susidaryti kruša, yra priverčiami išlyti anksčiau, nei susidarys krušos ledokšniai.

Maždaug apie 1950 metus, kai pradėti pirmi bandymai, dažniausiai būdavo purškiami natrio chlorido ir natrio hidrokarbonato aerozoliai, tačiau jų efektyvumas būdavo gana menkas, todėl reikdavo išpurkšti labai didelius jų kiekius, o klimatinis poveikis būdavo tiktai tada, kai išpurškiama labai daug tokių medžiagų. Vėliau atrastos išskirtinės sunkiųjų metalų jodidų savybės, dėl kurių jie pakeičia debesų susidarymo mechanizmus ir struktūrą, todėl pradėti sidabro jodido ir kitų sunkiųjų metalų druskų bandymai.

Paviršiaus aktyviosios medžiagos (muilai) palengvina lašelių skilimą į smulkesnius, todėl sustabdo lietų, o esant sausam orui leidžia lengviau išgarinti ir išsklaidyti debesis, o esant drėgnam orui, leidžia sukurti itin didelius, daug vandens nešančius debesis. Dėl to gali susidaryti ypatingai masyvūs audros debesys, kuriuos galima panaudoti kaip klimatinį ginklą. Debesų susidarymą paspartina natrio chloridas ir natrio hidrokarbonatas, kurie paaukština vandens užšalimo temperatūrą ir dėl to kuriam laikui sustabdo vandens kristalizaciją ir iškritimą iš debesų. Sunkiųjų metalų druskos paaukština vandens užšalimo temperatūrą ir sukelia staigią liūtį.

Tokie mišiniai naudojami ir klimatiniam ginklui: esant tinkamoms sąlygoms, sukuriami didžiuliai debesys, kurie paverčiami liūtimis tinkamu momentu. Kilusi audra (škvalas) ir milžiniška liūtis gali sukelti klimatines katastrofas. Kitais atvejais tokios technologijos naudojamos priešingiems tikslams - sukelti sausroms, kad lietus tam tikruose rajonuose nelytų.

Iki XXa. antros pusės tokio tipo mišiniai būdavo išpurškiami ribotose teritorijose, naudojant specialiai tam skirtas raketas, pvz., rusiškas "Alazan". Tačiau vystantis technologijoms, buvo įsitikinta, kad efektyvesnis mišinių išsklaidymo ore metodas yra tiesiog pridedant tinkamų junginių į aviacinį kurą. Iki maždaug 1980 metų dažniausiai būdavo naudojamas sidabro jodidas, kuris, pakliuvęs į debesis, sukelia lietų. Tačiau dėl didelės sidabro kainos gali būti naudojamas ir mažo efektyvumo švino jodidas, arba aukšto efektyvumo gyvsidabrio jodidas. Ir švino, ir gyvsidabrio junginiai pažeidžia nervų sistemą, yra labai toksiški.


Gyventojų kontrolės chemtreilų mišiniai

Cheminiai mišiniai skirti lėtam žmonių nuodijimui

Pagal paskirties rūšis gyventojų kontrolei skirti chemtreilų mišiniai skirstomi į šias rūšis (informacija iš leidinio "Aerochemical control"):

 • Bendro toksinio poveikio - skirti bendram žmonių sveikatos susilpninimui. Susilpnėjus žmonių sveikatai, jie darosi nepajėgūs našiai dirbti, dėl suprastėjusios savijautos nelinkę dalyvauti demonstracijose, mitinguose, protestuose, linkę labiau sirgti įvairiomis ligomis, įskaitant ir infekcines, todėl tampa nepajėgūs pasipriešinti valdžiai.
 • Citotoksiniai - artimi bendro toksinio poveikio chemikalams, tačiau pažeidžia ląsteles, kepenis, inkstus, kraujotaką, sukelia lėtinius nepagydomus susirgimus. Dažniausiai naudojami, kai reikia paskatinti senyvo amžiaus žmonių mirtingumo didėjimą, siekiant sumažinti socialines išlaidas, kadangi dėl bendrų organizmo pažeidimų senyvi, silpnesnę sveikatą turintys žmonės apsinuodija itin smarkiai ir miršta.
 • Psichotoksiniai - skirti bendram psichikos poveikiui, masinėms psichozėms sukelti, psichotronų poveikiui sustiprinti, esant itin intensyviam purškimui, gali sukelti masines haliucinacijas.
 • Neurotoksiniai - skirti nervų sistemos pažeidimams, kai reikia staigiai nuslopinti visuomenės fizinį pasipriešinimą, sukelia silpnumo, nuovargio jausmą, esant itin intensyviam purškimui gali sukelti masinius paralyžiaus atvejus.
 • Kancerogeniniai - sukelia vėžį, naudojami lėtam masiniam populiacijos naikinimui.
 • Mutageniniai - sukelia išsigimimus, mutacijas, yra naudojami ilgalaikiam visuomenės genocidui.

Daugelis šių mišinių turi kelis poveikius iškart. Pvz., dioksinai sukelia ir kancerogeninį, ir mutageninį poveikį, BZ sukelia ir neurotoksinį, ir psichotoksinį poveikį. Dažniausiai bandoma naudoti medžiagas, kurios būtų kuo labiau paplitusios gamtoje natūraliai arba galinčios atsirasti ir dėl kitų priežasčių - taip užmaskuojamas tikslingas jų purškimas iš lėktuvų.


Kova su chemtreilais

Su kiekvienu blogiu reikia kovoti - ne išimtis ir chemtreilai. Ne per seniausiai mokslininkai atrado, kad panacėja nuo viso to chemtreilų brudo yra paprasčiausias actas. Naudojamas jis įvairiai, bet geriausiai atidirbti yra trys metodai:

Pirmasis metodas:

 • Imamas 9% stiprumo actas, praskiedžiamas karštu vandeniu santykiu 1:8 ir stipriai išplakamas apie 30 - 60 sekundžių. Purškiamas į viršų arba pavėjui.
 • Jei actas 70% stiprumo, tai praskiesti jį reikia santykiu 1:136. Nors gal iš viso geriau neskiesti, taip net gal ir geriau veiks.
 • Praskiestas actas purškiamas su sodininkams skirtu 1 litro talpos ar netgi didesniu purkštuvu. Tokio neturint galima panaudoti buteliuką su purkštuvu nuo langų valiklio - bet čia jau reiks daugiau pavargti.
 • Lengvai (arba sunkiai) išpurškus 2 - 3 litrus praskiesto acto baltas dangus pavirsta švariu mėlynu, sunaikinamos chemtreilų paliktos baltos juostos.

Antrasis metodas:

 • Paruoštas praskiestas actas supilamas į nereikalingą skardinį indą, ir kaitinamas virš atviros ugnies. Garai šitaip patys iškeliauja į viršų kur panorėję, ir padaro ten savo darbą.

Trečiasis metodas:

 • Karštą dieną atviras indas su actu paliekamas lauke nuosavoje valdoje nakčiai ir dienai, minutei kiekvienai. Acto jokiu būdu neskieskite, kad jo poveikis būtų stipriausias!


Taigi dabar jau akivaizdžiai matome, kaip actas efektyviai išnaikina naujai atsiradusius baltos spalvos chemikalų debesis, bet kokį rūką ir juostas danguje, likusias po lėktuvų purškimo. Todėl visa savo esybe nedaleiskime, kad chemtreilai gyvuotų ilgiau negu 1 - 2 valandas, nes paskiau jie išsiplečia tiek, kad pavirsta į didelį debesį, ar tiesiog į balta rūką... Būkime aktyvūs piliečiai, garinkime actą!