Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Cheminis ginklas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš Cheminiai ginklai)
Jump to navigation Jump to search

Cheminis ginklas ar kaip sako kalbainiai, tai nuodingosios dujos - gi tokios medžiagos įvairios, chemija trumpai tariant, išrasta tam, kad žmones tručyt, nes tai tiesiog nuodai. Tai kaip sako, dar ir I Pasaulinio karo metais plačiai naudotas ginklas, nuo ko tuntais žmonės mirė, o paskui dar plačiau gaminta, bet jau naudojimo kažkodėl vengta, nes kaip tai susiprato įvairios šalys, kad labai visiems knieti tą ginklą ant miestų išpurkšt, kas gali blogai baigtis.

Mediciniškai ir kariškai cheminis ginklas skirstomas į įvairias rūšis, kurios pasižymi ganėtinai nemenkais poveikiais, tačiau poveikių skirtumai ganėtinai nemenki, tai čia juos ir aptarsim, o patys tai žinokit, kad apsisaugoti padės dujokaukė ir vaistinėlė, kurias patariame visada nešiotis su savimi, juoba geriausiai ir užsimovus bei pavartojus priešnuodžių, nes kaip žinia, dabar visi purškiami chemtreilais.

Taip kad mes čia atsakysime dar ir į klausimą jums, kuris čia svarbiausias: kaip apsisaugoti nuo cheminio ginklo?

O dar visiems, kas tik nori nuo cheminio ginklo apsisaugoti, yra žinomas toksai svarbus gyvenimiškas klausimas: ką daryti, jei privėmei į dujokaukę?


Cheminio ginklo rūšys

Tų rūšių pas cheminį ginklą yra gyvas galas, tai tos rūšys dar kartais į kitas rūšis skirstomos ir taip toliau, o mes čia pateiksim pagal tai, kaip buvo skirstoma sovietinių seržantų chemikų vadovėliuose. Ir dar čia išsyk pasakysim, kad vos kelios medžiagos tokios tėra, kurios išties dujos, nes beveik visos jos - arba skysčiai, arba kartais net ir visai kietos medžiagos, milteliai kažkokie.

Nervus paraližuojančios medžiagos

Tokios medžiagos yra visokie fosforo organiniai junginiai, paralyžuojantys nervų sistemą, išrasti III Reiche, o ir vėliau, kaip kad šitie, kurie iš visų šitų žinomiausi, o ir geriausiai išplitę naujaisiais laikais, nes pasižymi visų geriausiu efektyvumu ir nunuodija visus ypatingai sėkmingai:

Odą pažeidžiančios medžiagos

Šitos buvo dar I Pasaulinio karo pabaigoje išrastos, bet iki šiol dar daug kur naudojamos, nes pasižymi stebėtinai geru efektyvumu, nes ant odos pakliuvusios, sukelia visokias pūsles ir pūlinius, o įkvėptos - numarina išskirtinai staigiai:

Plaučius pažeidžiančios arba troškinančios medžiagos

Šitos buvo pirmaisiais plačiai vartotais cheminiais ginklais, veikė greitai ir ganėtinai efektyviai, tačiau ilgainiui nunyko, nes geri efektai būdavo tik įkvėpus, o tam jau reikdavo didelių koncentracijų:

Hemotoksinės ir bendro nuodingojo poveikio medžiagos

Šitos būdavo naudojamos irgi tik I Pasaulinio karo metais, bet nors ir veikė, turėjo nepakankamą efektą, užtat paskui labai buvo naudojamos kitiems tikslams, kaip kad gydomoji eutanazija:

Bakteriniai toksinai

Bakteriniai toksinai - naujos rūšies cheminiai ginklai, pasirodę gerokai po II Pasaulinio karo, išskirti iš bakterijų ir pasižymintys nepaprastai dideliu nuodingumu - daugelis yra tokie, kad teoriškai su keliais gramais visą miestą galima išnuodyt:


Psichotoksinės medžiagos

Šitos medžiagos irgi iš vėlyvųjų, sugalvotos tais laikais, kai kažkokie gudročiai sumąstė, jog narkomanais galima visus paverst, tai čia irgi yra visokio išmislo:

Dirginančios medžiagos

Dirginančios medžiagos teoriškai yra nepavojingos, o išties tai tas nepavojingumas yra toksai, kad žmogui labai bloga būna ir skauda viską anksčiau, nei jis gaus mirtiną dozę. Tai tokios medžiagos labai nemalonios, o jų yra tiek daug, kad dažnai jos dar visaip klasifikuojamos į smulkesnes rūšis.

Lakrimatoriai

Nervų galūnes dirginančios medžiagos dar būna vadinamos lakrimatoriais arba ašarinėmis dujomis, nes sukelia ašarojimą. Bet paprastai jos taip pat gerai sukelia nepakeliamai skausmingą deginimą akyse, skausmą bronchuose ir nosyje, odos deginimą ir panašiai. Vienok kadangi mirtinos dozės yra kelis kartus didesnės, nei tos, kurios žmogų tiesiog iš kojų išverčia, tai populiarios tos medžiagos tarp visokios policijos, nes taip įvairūs policijos klientai ir netyčia pasipainioję asmenys rečiau pakliūna į gydomąjį morgą:

Čiaudulį ir vėmimą sukeliančios

Čiaudulį sukeliančios medžiagos dirgina kvėpavimo takus, tai pirmas požymis - didelis čiaudulys. Bet tuo pačiu kyla paprastai ir kosulys, švogždimas, niežulys, akių perštėjimas, o paskui dar susižadina vėmimo refleksas. Pastarąjam ir skirtos tos čiaudulį keliančios medžiagos, nes apsinuodijęs žmogus prisivemia į dujokaukę, o tada jau šią nusiima nuo galvos ir apsinuodija galutinai. Tarp tokių populiariausiomis pagarsėję tokios:

Fitotoksinės medžiagos

Šitos skirtos ne žmonėms nuodyti, o augalams, nors kai naudotos Vietname, tai paskui ėjo kalbų, kad ne šiaip sau ten dioksinas buvo priemaišose, o specialiai tam, kad ir žmones paveiktų. Vienok populiariausios - tai visokie elementarūs herbicidai:


Kai kurios perspektyvios cheminio ginklo rūšys

Tarpu itin perspektyvių, nors ir nenaudojamų, tačiau visai kitaip veikiančių cheminių ginklų, neįtrauktų į jokius tenai susitarimus dėl cheminės ginkluotės, yra visokių keistų medžiagų, kartais daugiau teorinių ir primirštų, o kartais - ir bandytų bei realiai tyrinėtų, o gal netgi ir pakliuvusių į ginkluotę šen bei ten. Štai čia pamažu tuos ir pavardinsime: