Seni perdylos

Seni perdylos - taigi tie, kur visokius jaunuolius vadina žaliu jaunimėliu, nes yra patyrę ir gerai viską žino. Žino ir visokias ten grupes, kaip kad Doors ar Janis Joplin, sveikatą praradę sovietmečiu, prisimena vis, kaip prie ruso buvo geriau, o ir įvairių pensijų bei pagarbos sau reikalauja. Daugeliu atvejų seni perdylos jau ima rodyti ir senatvinio marazmo požymius.

Paprastai seni perdylos visaip tarpusavy mėgsta pasidiskutuoti ir pasiginčyti apie visokias priešistorines, niekam jau keliasdešimt metų neberūpinčias temas - pvz., apie tai, kokia prieš 50 metų egzistavusi Rock muzikos grupė buvo geresnė.

Tas sušiktas jaunimėlis visai paskutiniu metu suįžūlėjo, jau matyt, kad vaikystėj mažai rykščių gaudavo, tai dabar kelia galvas ir praeit neduoda. Senais laikais tai tokius išsyk į vietą pastatydavo, o dabar kokius keiksmažodžius vartoja, tėvų neklauso, geria alų nuo paauglystės ir visokius narkotikus vartoja.

Senais laikais būtų buvus aiški tvarka - tėvus į lagerį, o peniukšlius tokius - į internatą ar koloniją!

Ta jaunuomenė visa sulindusi į savo smartfonus, visokius feisbukus, daro tenai nesąmones kažkokias, video konferencijas ir kitas technologijas. Per daug gerai gyvena!

Pagal protingą šiuolaikinę kartų klasifikaciją seni perdylos yra vadinami kaip baby boomeriai, nors neretai senais perdylomis pavadinami ir X kartos ar netgi Y kartos atstovai, jei tik būna senesni ir labiau užknisantys pasakojimais apie praeitį. Itin sunkiais atvejais seni perdylos pasakoja, kaip prie ruso buvo geriau ir kaip anais laikais nieko netrūko. Tai šitus dar ir kiti seni perdylos vadina durniais bei kitais žodžiais.

Seni perdylos dar būna atpažįstami pagal daugelį požymių. Pvz., pagal tai, kad žino, kas yra VEF, atsimena Amerikos balsą, o jaunystėje neretai klausydavosi Liuksemburgo radijo.

Taip pat seni perdylos mėgsta daug diskutuoti, o kartais netgi ir gana aršiai apie visokias priešistorines ir jau senų seniausiai niekam neberūpinčias temas, pvz., kad ir tokias nesąmoningai kvailas: