Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Tauta

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Tauta - toksai etnografinis visuomenės susibūrimas, nuo pačios visuomenės neaišku nei kuo besiskiriantis, o kaip pasakytų jums kokia nors Vikipedija - žmonių grupė, apjungta vienos kalbos, bendros istorijos, kultūros ir religinių įsitikinimų. Nors gal netgi ir taip Vikipedija nepasakytų, nes ji net už Pipediją yra labiau nusišnekanti, tai ten pridėtų prie tokių teiginių visokių nuorodų apie NPOV, abejotinumą ir taip toliau[reikalingas šaltinis].

Vienok požiūriai į tautas skiriasi priklausomai nuo politinių pažiūrų, taip kad čia irgi dar klausimas įdomus, reiškiantis, kad išties tauta yra kažkokia bendrų politinių įsitikinimų apjungta grupė, nes jei neapjungta, tai tos tautos esą atstovas viską neigia, tai tokiu atveju ir gaunasi, kad jis ne tos tautos atstovas, o tai jau jums įrodymas, kad politinio aspekto čia negalima ignoruoti.

Aišku, čia aiškinti nereikia, kad kraštutiniausias pažiūras atstovauja tautų atžvilgiu Patriotai ir NK-95, kur vieni kitus, galėdami, paskandintų kokiose nors atmatose bent jau morališkai.


Prieštaravimai tautos apibrėžimui

Dažnai visaip sakoma, kaip ir čionai jau mūsų minėtame apibrėžime, kad tauta esą apvienyta kokių tai ten savybių. Tačiau panagrinėjus nuosekliai, paaiškėja, kad nei velnio:

  • Religija negali tapti tautos pagrindu, nes puikiai žinoma, kad vien katalikai priklauso kokiems 200 skirtingų tautų
  • Religija negali tapti ir atvirkščiu pagrindu, tipo jei kokia religija tik vienoje tautoje, nes pavyzdžiui, judaizmas irgi ne pas visus žydus yra, nes kaip žinia, ateizmas - irgi žydų išradimas
  • Kalba irgi nėra tautos pagrindas, nes pavyzdžiui vat kokie nors žemaičiai būna, kurie kalba lietuviškai, o visvien aiškina esantys atskira tauta. Arba kokie nors austrai kalba vokiečių kalba, bet kokia tai atskira tauta laikomi. Arba dar geriau su arabais, kur nesuprasi, ar tauta ar šiaip būrys skirtingų valstybių
  • Ir atvirkščias dalykas apie kalbas teisingas: šveicarai kalba skirtingomis keturiomis kalbomis, kaip ir skirtingomis kalbomis kalbantys žydai
  • Istorija tai jau tikrai nėra kokios nors tautos pagrindas, nes štai Abiejų Tautų Respublika turėjo bendrą istoriją, o paskui lenkai aiškino, kad lietuviai ne tauta, tai taip ir gavosi, kad galų gale ta bendra istorija ne tai kad nepadėjo vienai tautai susidaryt, bet net ir tapo priežastimi, dėl kurios susidarė lietuvių tautos atgimimas, vadovaujamas Jablonskio ir Basanavičiaus
  • Tai dabar čia galim vėl grįžt prie kalbinių reikalų ir pastebėt, kad esant reikalui, tokia tauta, kaip lietuviai net ir kalbą sau susikūrė, nes taip nusprendė
  • O štai pavyzdžiui kokie nors gudai - tai išvis nesuprasi: viena tauta gaunasi pagal Lukašenką, o visai kita gaunasi pagal anų opoziciją. Tai kaip ir dvi skirtingos tautos vienu metu, bet žmonės tai tie patys.


Pipedijai žinomos tautos

Daugel žino tautų Pipedija, bet ne visas gal dar aprašiusi, nes tų tautų gyva galybė, tačiau kai kurios jau gerai žinomos: