Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Ateizmas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Ateistai - gi tie, kas sako, jog dievo nėra, o tai žinovai šitaip išvarto viską į labai įdomų paradoksą: gi dar seniai filosofai nustatė, kad jei žmogaus protas ribotas, tai žmogus negali suvokti visko, o be to, negali suvokti ir viso savęs, nes tam kad visą save suvokti, protas turi būti didesnis, nei jis pats yra, nes jam reiks apimti ir visą save, ir dar papildomai gabalą, reikalingą tam suvokimui.

Tai aišku, kad jau čia matematika filosofų teiginius patvirtina vienareikšmiškai: aibė negali būti savo pačios dalimi, kitaip tariant poaibiu.

Iš to ir senoji religinė dogma, kuri sako, kad dievas yra tai, kas yra nesuvokiama ir neaprėpiama, kitaip tariant toji mūsų pačių ir pasaulio dalis, kurioji yra nesuvokiama mums patiems ne dėl nebandymo suvokti, o dėl principinio tokio suvokimo negalimumo. Tai kitaip tariant, visiški ateistai tėra bukiniai ir bezdasmegeniai, nes jų smegeninių netgi tokiem paprastiem samprotavimam nepakanka. O kiti gi, kuriems pakanka, tai būna kad tiesiog nesupranta, kad visa religinė savivoka - tai tiesiog tėra santykis su tąja nesuvokiamybe, kurį norom nenorom kažkaip turi turėti, nes pagal tąjį dievo, kaip nesuvokiamybės apibrėžimą, niekur nuo jo nesidėsi, nesvarbu, ar nori, ar ne.

O tai kita vertus, reik pasakyti, kad religiniai manijakai už ateistus vargiai kuo geresni, tai žinoma, kai ateistai pjaunasi su kokiais nors klerikalais, tai labai smagu pažiūrėt, tikras cirkas! Tai aišku, ta proga dar ir visokie troliai atsiranda, katrie yra tokie troliai. Tai irgi labai smagu čia patapt kokiu nors satanistu ir taip pat smagintis ir iš tų, ir iš kitų...