Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Sovietų respublikos

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Sovietų respublikos - tai tos, kurios oficialiai buvo SSRS sudėtyje ir kartu turėjo kažkokią savivaldą ir bent kažkokią balso teisę. Buvo skelbiama, kad sovietinių respublikų yra 15, bet išties tai pradžioje jų buvo gal ir mažiau, o paskui ir daugiau, o dar kai kurios vis kažkaip pranykdavo - trumpai teprabuvusiomis, pavirsdavo į kokią nors autonominę sritį ar kažką panašaus.

Taigi, kaip ir visiems buvo aišku, kad tegul ir respublika kažkas, bet tik tol, kol neasimiliuota. O asimiliuodavo visas, tiesiog veždami žmonės iš kitur - pradžioje tremtinius, o paskui ir šiaip kokį nors komjaunimą, o dar geriau - jei kurie ir patys norėdavo į ten važiuot, o taip būdavo, jei kokia respublika per gerai gyvendavo.


Sovietų respublikų sąrašas

Taigi, čia jums oficialus visų 15 sovietinių respublikų sąrašas:

Skirtingais tarpais dar buvo tokių, kurios paskui gana greitai panaikintos ir suvirškintos į Rusiją, visiškai jas asimiliuojant - žymesnės tokios buvo Tuva ir Karelija, abi vienu metu gavusios pilnavertį sovietų respublikos statusą, bet tiek trumpai, kad nei nepajuto.


Skirtingos sovietinės respublikų grupės

Kai kurios respublikos buvo susigrupavusios į skirtingas grupes, tai tose pat grupėse jas labai painiodavo visi kiti, ar net jei ir nepainiodavo, tai visvien būdavo su savais vertinimais.

Čia žemiau pateikiame visą sąrašą visų su tais pat sovietiniais pavadinimais.

Pribaltikos respublikos

Pribaltika buvo sudaryta iš keturių SSRS okupuotų teritorijų, užgrobtų pagal Molotovo-Ribentropo paktą:

Karelija buvo sukurta, kai prie jos tikėjosi prijungti Suomiją, tam sovietai paskyrė ir okupuotas suomių žemes. Bet kai prisijungti Suomijos nesigavo, tai visa Karelija buvo tiesiog prijungta prie Rusijos ir skubos tvarka visiškai asimiliuota - suomiai ir karelai iš ten buvo išvežti, o privežta buvo belenkiek žmonių iš visos likusios SSRS, ypač iš Rusijos ir Vidurinės Azijos.

Likusios trys Pabaltijo respublikos buvo smarkiai prižiūrimos.

Kartais sovietmečiu prie jų priskaičiuodavo ir Kaliningrado sritį, mat ta gyveno dvigubai turtingiau, nei Rusija, tai rusams atrodydavo irgi kaip Vakarai, nors greta esantys lietuviai sakydavo, kad anie gyvena šiukšlyne ir nesitvarko.


Slavų respublikos

Šitos buvo trys, o jų tautybės turėjo aukštesnį statusą, nei kitos visoje SSRS. Negana to, jos turėjo dar ir atskiras vietas JTO - Rusija kaip visa SSRS, o Baltarusija ir Ukraina - kaip kokios normalios valstybės.

Taigi, slavų sovietinės respublikos buvo trys, plius Moldavija:

  • Rusija - pati kaip i6tisa imperija, stovinti aukščiau visko
  • Ukraina - antra pagal didumą, bet smarkiai diskriminuojama, nes per daug norinti paskira būti
  • Baltarusija - toksai vakarietiškesnis, geriau gyvenantis Rusijos variantas
  • Moldavija - išties ne slaviška, bet labai intensyviai prie slaviškų prijumginėta - nors išties tai buvo okupuota Rumunijos dalis, bet pakeistos buvo netgi raidės - į rusiškas

Visose slavų respublikose ypatingai intensyviai buvo naikinamos jų kalbos ir diegiama rusų kalba. Didžiąja dalimi ukrainiečių ir gudų kalbos taip ir buvo išnaikintos.

Visai paskirai lyg ir buvusi neslaviška Moldavija kuo toliau, tuo labiau vis asimiliavosi į slavų respublikas, dargi tiek, kad ėmė darytis neaišku, kur ten Moldavija, o kur Ukraina.


Kaukazo respublikos

Visos šitos buvo painiojamos, ypač europinėje SSRS dalyje, dargi tiek, kad vienų nuo kitų visiškai neskirdavo. Realiai gi jos buvo labai skirtingos:

  • Armėnija - katalikai kažkokie, turintys savo raštą, ir labai nekenčiantys Turkijos, o kartu ir Azerbaidžano, o taip pat labiau mylintys Rusiją, nes tik šioji dalį armėnų išgelbėjo nuo genocido
  • Gruzija - stačiatikiai, kaip ir rusai, tai kažkaip ir sutariantys, juoba ir Stalinas iš ten, ir krūva kitų veikėjų, bet kartu laikantys save aukščiau kitų
  • Azerbaidžanas - visą laiką konflikte su Armėnija, musulmonai, vis žiūrintys į sovietams tokią priešišką Turkiją, nes išties gi faktiškai - turkai

Kaukaziečius SSRS laikė kiek patikimesniais už tuos pribaltus, bet visvien nepasitikėjo. O ir patys kaukaziečiai tvarkėsi geriau, tad daug geriau ir gyveno - sukeldami kitiems nemažai pavydo. Ir negana to, kultūriškai šios trys šalys buvo maždaug porą kartų senesnės už slaviškas, turinčios tokią seną istoriją, kad irgi lyg paskirai egzistuojančios.

Negana to, visos trys šios šalys turėjo kažkokias keistas rašybas, taip kad visokie partiniai kompartijos emisarai ir atvežtiniai KGB darbuotojai nieko negalėdavo suprasti, nes net neįstengdavo perskaityti.


Centrinės Azijos respublikos

Šitų taigi išvis jau niekas neskirdavo, nors patys jie tai kažkaip vieni kitų nekentė. Bet kai mes čia neišmanome, tai net negalime nieko apie nei vieną iš šitų pasakyti, nes visos jos panašios ir visos buvo Centrinėje Azijoje:

Visose jose sovietai įvedė kvadratines raides ir pavertė kažkokiomis tokiomis, kur lyg ir būtų azijinės, bet prijungtos prie SSRS taip, kad niekur nesidėtų. Kadangi žmonės ten gyveno daugiau klajokliai, tai paskui anie nesusigaudydavo niekur.

Gal tik Kazachija iš šių buvo geresnė - nes buvo didelė ir beveik negyvenama, tai ten kai privežė tremtinių ir šiaip žmonių į Baikonūrą ir Semipalatinską, tai gavosi, kad dauguma pasidarė išsilavinę kažkur Europoje visgi, tai kaip ir normaliau. O kitur tai būdavo kažkokie vėjai.

Apie tas Centrinės Azijos respublikas būdavo vis kalbos, kad tenai kanapės ir opiumas visur, tai išties tame buvo gana nemažai tiesos, nes ir to, ir ano buvo tradiciškai auginama daug, tad nors ir nebuvo narkomanijos, bet išties tai jos buvo daugiau, nei galima įsivaizduoti. Gi dar kita vertus, ten pat gana paplitęs buvo ir baudžiavinis-vergovinis ūkis, su kolchozais, kuriuose nuo gimimo iki mirties visi ardavo, niekur išvažiuoti negalėdavo ir netgi patirdavo fizines bausmes. Žodžiu, ne kažin kokie džiugesiai.