Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Pabaltijis

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš Pribaltika)
Jump to navigation Jump to search

Pabaltijis, kaip kiti sako pabaltijys, tai net nėra tokios sąvokos geografijoje, nes išties tai visas Pabaltijys - tai tas, katras aplink Baltijos Jūrą, taigi, čia tokios šalys, kaip Danija, Švedija, Suomija, Lenkija, o gal dar net ir Rusija. Bet jau taip gavosi, kad kadaise Rusija kai suokupavo LDK, tai pasiėmė savo žinion Lietuvą, Latviją ir Estiją, katras užvadino, kaip "severo-zapadnyj kraj".

Tai šitas "severo-zapadnyj kraj" ir tapo Pabaltiju, sukurtas, kaip Muravjovo-Koriko išradimas, kai vėliau buvo dar kartą okupuotas per Molotovo-Ribentropo paktą. Taip pat ten turėjo būti įtraukta dar ir Suomija, bet šioji kažkaip spėjo apsiginkluot, tai turėjo kuo ir pasipriešinti, todėl SSRS teatplėšė jos kokį trečdalį - Kareliją, o paskui tą visą teritoriją pavadino tiesiog Rusijos dalimi. Taip Suomija išvengė Pabaltijo. Tuo tarpu Lietuvą, Latviją ir Estiją rusai ėmė vadinti "pribaltika", tai vat tą žodį išvertus, ir gavosi "pabaltijis".

Dar akivaizdu, kad ir gyventojai Pabaltijo šitaip vadinti pradėti: ne kokie lietuviai, latviai ir estai gavosi, o kažkokie pribaltai, nes šitaip vat paprasčiau - visvien visi tie pribaltai sovietiniu supratimu tebuvo kokie tai fašistai.

O jau paskui, po 1990, kai Lietuva, Latvija ir Estija paskelbė nepriklausomybę, tai taip ir liko tas Pabaltijis. Dar ir anglakalbiai tą žodį išsivertė sau kaip "Baltic States", kas jiems skambėjo vos ne kaip "Balkan States". Nes jų supratimu Pabaltijis kėlė kažkokį ten chaosą, kaip kokie Balkanai.

Tai vat paskui gavosi taip, kad Estija pavaizdavo labai kietą šalį ir pasiskelbė, kad ji ne Pabaltijis, o Skandinavija. Tai skandinavai juos durniais vadino, o latviai su lietuviais labai pyko, kad tie pasikėlę. Taip Pabaltijyje teliko dvi savanoriškos narės - Latvija ir Lietuva, tuo tarpu Estija liko nei šen, nei ten.

O dar kadais buvo tokia istorija, kai Kaliningrado sritis irgi ėmė kalbėti, kad jai reiktų tapti kažkokia laisva ekonomine zona, atsiskirti nuo Rusijos ir tapti ketvirta Pabaltijo valstybe. Bet tai taip ir teliko kelių greitai pašalintų Kaliningrado vietinių politikierių bei vertelgų galvose.

O dabar dar kai kurie sako, kad nėra jokio Pabaltijo, o yra tiktai kažkokia Pabaltija.