Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Skalūnų dujos

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Paskutinis Tautos Patriotų bastionas - Žygaičių bendruomenė ir jai prijaučiantys. Tuoj ateis su šakėmis ir nusmeigs Kubilių

Skalūnų dujos - tai anokios nuodingosios dujos, mačnesnės nei kokios Zyklon B, katromis žydomasonai nori ištrūčyti mažos agrarinės šalies paprastus žmones ir čia įsivesti savo tvarką. O tamgi pritaria visokie koncervai ir liberolai, gerai kad dar priešinasi socdemai, tautininkai ir Žygaičių bendruomenė, nes jiems rūpi Tautos ateitis ir Žmogus.


Skalūnų dujų afera

Šios afioros schema labai paprasta - NATO lėktuvais atskrenda amerikonai su bačkomis visokių nuodingų chemikalų ir Tauragėje prigręžioja žemėje skylių, kuriomis juodosios chemijos pagelba suardo skalūnus. Per tas skyles nuodingosios skalūnų dujos kyla į viršų ir užnuodyja geriamąjį vandenį, kurį geria paprasti žmonės ir jų karvės. Tada kai jie užsilenkia, lavonus tiesiog sudegina liepsna iš geriamojo vandens čiaupų, ir - tarsi nieko nebūtų buvę.

Į ištuštėjusias sodybas NATO transportiniais lėktuvais atgabenami slaptose Čevron gamyklose Aliaskos kalnuose klonuoti kubiloidai, kurie naktimis geria likusių gyvų karvių pieną, marina šunis, nuodija šulinius ir Nemune skandina vietinius kontrabandininkus. Tuo tarpu galingasis LandzbergasČevron amerikonų gautus milijardus superka visas skurstančios Lietuvos žemes, upes, ežerus, miškus ir net debesis. Tada šalyje prasideda neregėtas badas per kurį išmiršta 2/3 gyventojų, o likusieji pabėga į anglus.

Šitaip žydomasonų sąmokslas užgrobs visą Lietuvą. Ne veltui jie sugalvojo ir žemę parduot užsieniečiams, nes šitaip jie ir sunaikins mūsų šalį, o skalūnų dujos - tai pati žudynių pradžia.

Socdemas Gintautas Mikolaitis, Aplinkos apsaugos komiteto karifiejus, aiškiai sako - nefiga mums tos skalūnų dujos - reikia kelti vėjo malūnų pramonę
Tautos išdavikai bus nubausti. Tas kuris nori išgauti skalūnų dujas ir užteršti tyrą vandenį bus pakartas, o tas kuris nori išgauti skalūnų dujas ir neužteršti vandens - sušaudytas Gintaro Songailos nurodymu

Skalūnų dujų mėgėjai

Kovotojai už gėrį ir prieš skalūnines dujas

Dar apie skalūnus visokius

Su Andriumi Mamontovu!


Pirmosios Ševrono aukos

Pipedija su giliu liūdesiu praneša, jog Ševrono afera nusinešė pirmąsias aukas.

Tautos genocidas prasideda. Hidrauliniam skaldymui naudojami chemikalų artai NATO lėktuvų pripurkšti chemtreilai nunešė pirmąsias paprastų žmonių aukas Žygaičiuose. Tikimasi, jog skubiai iškviesti Jungtinių tautų ir rusų ekspertai nustatys tikslesnes šio genocido aplinkybes

Skalūnų dujos Rusijoje

Nepaisant visokių pamokymų per Rusijos televizorius, per kuriuos Kiseliovas ir jo pamožnikai virkavo apie skalūnų dujų siaubastį, Putinas nei iš šio nei iš to nurodė ieškoti gi šių dujų Rusijoje. Tai išgirdęs žymusis tauteniekas Blogeris Zeppelinus iškėlė šias versijas:

"Versija 1

V.Putinas suvokė, kad buvo neteisus ir hidraulinio frackingo technologija nėra barbarystė

Versija 2

V.Putinas yra žmogus, nevengiantis barbariškai niokoti savo šalies žemės, siekiant savanaudiškų tikslų.


Kuri versija kam atrodo labiau tikėtina?"

Ogi labiausiai tikėtina versija, kad Putinas nemyli savo didelės neagrarinės šalies, bet labai myli Lenkiją, Lietuvą, Ukrainą ir kitas šalis, kur vietiniai babajai užsimanė skalūnų paieškoti ir taip užteršti vandenį ir išnuodyti čiabuvius.