Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


1934

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Wiki waste.jpeg

Straipsnis "1934" atitinka aukštus enciklopedijų standartus
Daugiau apie Vikipediją


Visi straipsniai pagal pirmą raidę:

A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į J K L M N O P Q R S Š T U Ų Ū V W X Y Z Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1934 metai - tai mūsų eros XXa. metai, einantys po 1933 ir prieš 1935 metus. 1934 metai susideda iš 12 mėnesių ir yra užrašomi 4 skaitmenų skaičiumi.

1934 metai - tai tie, kuriais buvo demokratiškai išrinktas garsusis fiureris - patsai Adolfas Hitleris. Jeigu tais metais būtų demokratiškai išrinkę Gebelsą, tai jis būtų išrinkęs Himlerį, o šis - visvien Hitlerį. Taip kad, Hitlerio rinkimai buvo perfrazuotai per greiti, bet kita vertus, neišvengiami. Pasauliui matyt reikėjo pergyventi tą šūdų ir kraujų periodą.


Dar kiti dalykai apie 1934 metus

Dar čia turime jums pridėti ir vikipediškosios informacijos: štai po 1934 bus 1935 metai. O prieš 1934 metus bus 1933 metai.

O dar čia jums labai įdomios numerologijos pateiksime tuo pačiu vikipedišku papročiu: tie 1934 metai yra labai įdomūs, nes juose yra skaičiai 3 ir 4, kurie eina iš eilės, o juos sudėjus gaunasi skaičius 7. Bet štai jei sudėsi skaičius 1 ir 9, tai gausisi 10, kurio skaičius sudėjus gausis 1, kurį sudėjus su anksčiau gautais 7, gausis 8, kuris irgi iš eilės eina po 7. O jei dabar iš 8 atimsi 4, o iš 7 atimsi 3, tai gausis du kartus po 4, kitaip tariant - 44, o kadangi čia sudėdinėjome dvi poras, tai padvigubinę 44, gausime skaičių 88, kuris simbolizuoja tą patį Adolfą Hitlerį. Taip Kabala parodo, jog Hitlerio atėjimas į valdžią buvo išpranašautas nuo senų senovės.


Svarbiausi 1934 metų įvykiai

Šie įvykiai buvo pasauliui svarbūs 1934 metais:

  • Austrijoje vyko pilietinis karas, kuris baigėsi tuo, kad laimėjo kažkokie naciai
  • Mao Dzedunas pradėjo ilgą vingiuotą žygį su savo komunistine kariuomene, bėgdamas nuo Japonijos pajėgų. Ir neaišku, kas daugiau žmonių žudė ir naikino - ar Mao valdomi komunistai, ar juos besivejantys japonai.
  • Haitis kažkuriam laikui tapo lyg ir nepriklausomas, nes JAV iš ten kažkaip lyg ir pasitraukė, bet gal ir nelabai ilgam
  • JAV suteikė Filipinams autonomiją, tai buvo vienas iš pirmesnių šios šalies žingsnių į nepriklausomybę
  • Adolfas Hitleris surengė Ilgųjų peilių naktį, per kurią buvo išžudyti visi, kas bent kiek nesutiko su jo politika ar buvo bent kažkiek nepriklausomi ir turėjo kokių nors galių ar norėjo kažkokių tenai socialistinių reformų. Iš esmės, per tą vieną naktį buvo išžudyta dauguma SA vadovybės, įskaitant ir SA vadą Ernst Röhm, o paskui dar kelias dienas buvo gaudomi ir žudomi mažesni vadai. Oficialiais to meto duomenimis nužudytų buvo apie 80, bet realiai - greičiau apie 1000 žmonių. Likę SA nariai buvo pervesti į SS, kariuomenę ir panašiai, kur kas tiko.
  • Numirė Vokietijos prezidentas (nors labai nominalias galias teturėjęs) Hindenburgas, tad ta proga Adolfas Hitleris tapo dar ir prezidentu, o tuo pačiu ir kancleriu, ir taip pasiskelbė supervadovu - visos Vokietijos fiureriu.
  • Tokie Bonnie ir Clyde, gangsterių porelė, buvo nušauti policijos, kas tapo vienu iš garsiausių įvykių to dešimtmečio pasaulio kriminalinėse naujienose.


Įdomybės apie 1934 metus

  • Visi šitų metų skaitmenys nesikartoja ir nesutampa, netgi juos bandant sumaišyti ar išrūšiuoti
  • Visų šių metų skaitmenų suma sudaro 17, o tai yra pirminis skaičius


1934 metų mėnesiai

1934 metais buvo šie mėnesiai: