Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Darius Jurgelevičius

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
03:56, 19 vasario 2010 versija, sukurta Fandorina (Aptarimas | indėlis)
(skirt) ← Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija → (skirt)
Jump to navigation Jump to search
 Crystal Clear app help index.png 
Bent dalis šiame straipsnyje išdėstytos faktinės medžiagos kelia abejones, o jei tiksliau - panašu į šyvos kumelės sapną.
Įtariame, kad čia tik gandai apie alternatyvią realybę, su šiuo pasauliu (aprašomais faktais, įvykiais, daiktais ir žmonėmis) neturintys nieko bendra. Todėl paskelbtas paneigimas, kuris viską neigia.
Konkrečias pastabas skaitykite straipsnio aptarime. Ir nepamirškite - jei turite teisingesnių faktų, galite juos čia pat pataisyti ir papildyti tinkamais faktais!
Darius Jurgelevičius


Darius Jurgelevičius - Vienas žinomiausių pirmosios Lietuvoje "privačios" radijo stoties M-1 DJ`jų, karjerą pasukęs link valstybės tarnybos, tai nūnai -Saugumo nomenklatūrininkas, garsus savo pareiškimu apie Vytautą Pociūną beigi tuo, kad jau Atgimimo laikais taškėsi komunistiniais pareiškimais, meluodamas iki ausų tuometinėje komsomolkėje.

Dar labai pagarsėjo, kai būdamas VSD vadovo pavaduotoju, bandė užbylinėti žurnalistus iš Ekstra žurnalo, o ypačiai - Valdą Vasiliauską, už tai, kad jie, tirdami Vytauto Pociūno žūties aplinkybes, parašė sakinį "Akivaizdu, kad į VSD atėjus ne sąjūdininkui D.Jurgelevičiui, sąjūdininko Vytauto Pociūno likimas buvo iš anksto nulemtas".

Darius Jurgelevičius 1986 metais, tarnaudamas SSRS karinėse pajėgose, tapo pulko komsomolo sekretoriumi (kitaip tariant - viso pulko komsomolo vadu), tad tų pat metų liepos mėnesį Pabaltijo karinės apygardos Vilniaus įgulos specialiųjų dalinių politinio skyriaus partinė organizacija jį rekomendavo stojimui į KPSS. Galim tik priminti čia, kad savo respublikoje normalūs žmonės tarnauti nepasilikdavo - tiktai tie, kurių tėveliai būdavo itin ypatingi. O tasai "specialiųjų dalinių skyrius" - tai SSRS specnazas.

Kai kuriuose tyrimuose apie VSD veiklą Darius Jurgelevičius buvo įvardinamas netgi kaip tikrasis VSD vadas - faktiškai pilkasis kardinolas, perėmęs visą vadovavimą iš liūdnai pagarsėjusio Arvydo Pociaus. O dar toks mums klausimas - kas gi paskleidė tą atvirai melagingą ir šlykštų gandą, esą Vytautas Pociūnas iškrito pro langą, besišlapindamas? Tai vat Pocių galų gale išmetė, nors ir ilgai Adamkus jį saugojo. O Jurgelevičius - ten pat pasiliko.

O vėliau, kai jau Kirkilas į valdžią atėjo, tai Darius Jurgelevičius buvo įtrauktas ir į kažkokią komisiją, kuri LEO.LT kūrė. Tai čia irgi visokių mums įtarimų tebekyla.

Pipedija kategoriškai atsiriboja nuo bet kokių VSD išpuolių ir nenori turėti su VSD nieko bendra! Tegul aiškinasi vanagai - Tomas Čyvas, Valdas Vasiliauskas beigi kiti!

Kilmė

Dariaus Jurgelevičiaus tėvas - LTSR partinis ir politinis veikėjas Viktoras Jurgelevičius. Šis ilgus metus vadovavo Šiaulių miesto partijos komitetui, sistemingai kilo karjeros laiptais, kol tapo LKP CK nariu - vienu iš tų, kas valdė LTSR.


Gandai visokie

  • Dirbdamas URM, Darius Jurgelevičius gavo pravardę "Januškienė". Taip kad daromės išvadas, kokie ten jo ryšiai su plačiai žinomu valstybininku Albinu Januška!


Citata apie žymųjį 1987 mitingą prie Adomo Mickevičiaus paminklo

Žemiau - citata iš 1987 Komsomolkės laikraščio (tojo, kuris LTSR buvo antras po oficiozo Tiesa) - ten Darius Jurgelevičius aiškino liaudžiai apie tai, kaip blogai kovotojai už Lietuvos laisvę elgiasi:

Noriu ir aš pasidalyti mintimis apie rugpjūčio 23-osios sueigą. Demonstracija – tai pati didžiausia veidmainystė. Tai Vakarų masinės informacijos priemonių darbas. Tačiau pagrindinis šios akcijos tikslas – apjuodinti mūsų persitvarkymo politiką ir vieną jos pusių – viešumą. Vakaruose tikėjosi, jog vadinamieji kovotojai už Lietuvos laisvę susidurs su milicijos kordonais, juos areštuos, gal nuteis. Šito nebuvo! Niekas nelaikė už rankų žmonių, jų nevaikė, nekišo į milicijos mašinas. To tikrai nesitikėjo Vakarų masinės informacijos reporteriai. Kur tai matyta, kad Tarybų Sąjungoje vyktų antitarybinė akcija? Manom, tokios mintys užplūdo juos, kai jie pamatė visa tai. Bet dar labiau jie nuliūdo, kai paaiškėjo – liaudis nepritaria Vakarų pakalikų kalboms. Tai liudijo ir negausus susirinkusiųjų skaičus.

Pipedija primena, kad nepaisant panašių to meto pareiškimų spaudoje - to mitingo dalyvius ir vaikė, ir grūdo į milicijos mašinas, ir po saugumus tampė, ir iš darbų atleidinėjo, ir terorizavo visokiais kitokiais įmanomais būdais. Lietuvoje, vaikydami mitingus, tiesa, apsiribodavo dažniau bananais bei ašarinėmis dujomis, kai Armėnijoje panašų mitingą vaikę kareiviai, kastuvėliais kapojo galvas ir moterims, ir vaikams. Galime tik pasiguosti, kad nesurengė skerdynių, kaip kažkada Novočerkaske, kur kulkosvaidžiais ir automatais ginkluoti kariai šaudė beginklę minią.

Citata apie Vytautą Pociūną

Ir jei toliau vyks visas šis knaisiojimasis po tuos kaulus, ten išlįs tokių momentų, kurie garbės visam šitam reikalui tikrai nepridės. Galvoju, kad kažkas nori padaryti didžiulį šou, bet rezultatas, manau, bus nuviliantis.


Labas, Lietuva! apie Darių Jurgelevičių

Štai kokį įrašą atradome internetuose, su nuoroda į kažkokį straipsnį apie tai, kaip Darių Jurgelevičių išsiunčia kažkur į Gruziją, čia matyt garsusis Labas, Lietuva! susiejo kažkaip senesnius gandus su kai kuo:

Gruzinas:
– Mergaite, ar galima jus per užpakalį?
"Mergaitė":
– Aišku galima. Aš tik per užpakalį galiu.