Šūdų valstybė

Šūdų valstybė - tai valstybė, kuri pasižymi ypatingai blogu, nusikaltėlišku režimu, totalitarine diktatūra, gyventojų skurdu, šiaip kokiu nors nenormalumu, neretai ir agresyvumu, ir taip toliau. Dėl tų visų blogų savybių tokia valstybė pasidaro tiek prasta gyventi, kad niekas joje gyventi jau nebenori, tačiau gyventojai neturi kur dėtis, nes niekas jų kitur priimti irgi nenori.

Po to, kai Rusija pradėjo Rusijos-Ukrainos karą, ji irgi įsirašė į šūdų valstybių sąrašą. Tai dabar, jei tą šūdų valstybių sąrašą pažiūrėsime, tai pirmoje to sąrašo vietoje bus ne kas kitas, o Rusija. O kadangi Rusiją tame kare parėmė, tai antroje vietoje į tą sąrašą įsirašė ir Baltarusija. Štai taip ir matome, kad netgi visai didelės valstybės irgi gali tapti šūdų valstybėmis.

Trijų pasaulių modelyje šūdų valstybės nepakliūna netgi į trečiąjį pasaulį, nes per daug prastos, negebančios turėti sąmoningo valstybingumo, o valdomos iš esmės kažkokių gaujų, klanų, genčių ir panašiai. Taigi tame trijų pasaulių modelyje šitos valstybės vadinamos ketvirtuoju pasauliu.

Daugeliu atvejų šūdų valstybė tuo pat metu yra dar ir pseudovalstybė, nes išties yra kaip nors dirbtinai sukurta ir normaliai negalėtų egzistuoti, jei ne kokie nors kažkurios didelės totalitarinės valstybės interesai.

Kai kurios Pipedijai žinomos šūdų valstybės:

Dauguma šūdų valstybių būna kraštutinai skurdžios, bet būna ir išimčių. Pvz., Turkmėnija yra kraštutinai daug naftos ir dujų turinti, todėl turi nepaprastai daug pinigų. Tačiau nepaisant to, gyventojai tenai visvien gyvena skurde, nes tų pinigų niekas jiems neduoda, o tautos Didysis Vadas Turkmenbaši netgi uždarė ligonines tam, kad nebūtų ligų ir bibliotekas tam, kad nebūtų žmonių nepasitenkinimo. Taigi, šitai iliustruoja vieną esminį bendrą šūdų valstybių dėsnį: jos ne dėl to šūdinos, kad blogai gyvena, o atvirkščiai - jos blogai gyvena dėl to, kad yra šūdinos.