Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Landsbergis

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš Lanzbergis)
Jump to navigation Jump to search
 Crystal Clear app help index.png 
Bent dalis šiame straipsnyje išdėstytos faktinės medžiagos kelia abejones, o jei tiksliau - panašu į šyvos kumelės sapną.
Įtariame, kad čia tik gandai apie alternatyvią realybę, su šiuo pasauliu (aprašomais faktais, įvykiais, daiktais ir žmonėmis) neturintys nieko bendra. Todėl paskelbtas paneigimas, kuris viską neigia.
Konkrečias pastabas skaitykite straipsnio aptarime. Ir nepamirškite - jei turite teisingesnių faktų, galite juos čia pat pataisyti ir papildyti tinkamais faktais!
 Crystal Clear action button cancel.png  Šis straipsnis yra puolamas vandalų, buvo mažiausiai vienas bandymas trinti jo turinį!
Manome, kad čia užlipome kažkam ant nuospaudos! Teisybė akis bado! Vagie, kepurė dega! Įleisk kiaulę į trobą tai ir ant stalo užlips!
Crystal Clear action lock.png

Šis puslapis yra užrakintas nuo redagavimo tol, kol iškilę nesutarimai bus išspresti diskusijose.
Užrakinimas dar nereiškia dabartinės versijos pripažinimo. Tai tik reiškia, kad užpiso užkniso kaitaliojimas.

Vytautas Landsbergis - Father of lithuanian independence - Однозначно!

Vytautas Landsbergis
Štai tokius agitacinius plakatus apie Landsbergį platina komunistai - ne kitaip, anasai ant gero pūlinio jiems užmynė. Arba ant kiaušinių.

Vytautas Landsbergis arba Liansbergis - Lietuvos atkūrėjas. Argi reikia kam nors pristatinėti šį politiką, Sąjūdžio vadą, katras, kaip ten būtų, bet iškovojo nepriklausomybę Lietuvai ir taip pradėjo visos Sovietų Sąjungos griūtį?

Tai aišku, po to jau, kai Lietuva pasauly tapo pripažinta, Vytautas Landsbergis kelioliką metų vis kalbėjo apie gręsiančią Rusijos grėsmę, tai iš jo visą tą laiką daugybė žmonių tyčiojosi ir durnium vadino. Tai dabar jau, atrodo, nebent durnius besugalvotų su Landsbergiu apie tai nesutikt. Kaip paaiškėjo, šitas muzikos profesorius turi neeilinę strateginę nuovoką...


Apie Landsbergį

 • Sako, kad anasai išgriovė kolūkius. Taip jiems ir reikia, kaimiečiams!
 • Dar sako, kad Landsbergis sugriovė SSRS. Bet čia mitas. Pipedija žino, SSRS sugriovė Naujoji Lietuva. Taip jiems ir reikia, komunistams!
 • Daugelis labai nekenčia Landsbergio. Ypač - dibilai, šikantys į komentarus visokiuose Delfiuose
 • Retas kuris mėgsta Landsbergį, ale yra ir tokių - kad ir Žalias Bebras
 • Dažnas painioja Landsbergį su Vampyru Lianzbergu, ale čia jau reik durnu būt
 • Dažnas dibilas ar kokia sena sukriošusi davatka ar šiaip kokia pensinykė(as) sako kad Landsbergis uždarė gamyklas.Bet tai kaip gamykla gali veikt jei visas žaliavas iš Rusijos vežė o Lietuvoj jų nėra.
Pipedija - už Landsbergį Laisvę!


Liansbergas

Liansbergas – lietuvių kalbos pagrindų išmokusių darbščiųjų delfio komentatorių iš Latvių gatvės bei Durnių laivo keleivių terminas naudojamas Vytautui Landsbergiui apibūdinti. Kadangi slaviška tartimi labai keblu ištarti ir aprašyti raidžių n ir d susikirtimą, komentatorių leksikoje dažniausia jis yra praleidžiamas arba kitaip iškraipomas pvz.

Bronsteinas, Ciavelis, Lanzbergis, Liansbergis, Dziadulia, Lanzberhis, Lаnсберг, Lansbergeris, Liandsbergeris, Vycka, Lanndzbergis, Propesorius, Dancebergis (Žinomiausias iš iškraipymų kas visai nekeista yra žinoma Andriaus Mamontovo sukurtas) [1]


Įdomybės

 • Retas žino, ale Vytautas Landsbergis buvo Jurgio Mačiūno - Fluxus įkūrėjo kiemo draugas, klasiokas ir pasekėjas. Menotyrininkai teigia, esą Dainuojanti Revoliucija - ne kas kita, kaip pats grandioziškiausias Fluxus kūrinys. Čia dar galim jums priminti, kad Pipedija - irgi Fluxus galvose. T.y., atvirkščiai.
 • Vytautas Landsbergis buvo Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas, pasiūlytas ir išrinktas Romualdo Ozolo teikimu. Tasai AT pirmininko postas buvo kaip dabartinio Lietuvos prezidento ir Seimo pirmininko postai kartu sudėjus, nes prezidento instituto kaip tokio išvis nebuvo
 • Vytautas Landsbergis buvo Aloyzo Sakalo draugas, kažkaip jiems nusisekė mergomis dalintis, tai paskui jau Sakalas draugu nebebuvo ir daugybę metų liejo pagiežą kiekviena proga
 • Landsbergis yr kalbainio Jono Jablonskio anūkas. Tai, kai visi vaikai vasarą Palangoje mokėsi iš senelio Jablonskio, tai su Vytuku niekas nežaisdavo, nes tas pasipūtęs buvo.
 • Latvių gatvė visada seka visus stambiųjų portalų straipsnius apie Landsbergį, idantinai galėtų užleist savo botus
 • Karpienis iš visų spėkų platina legendą apie tai, kaip Landsbergis padėjo tvirtus pamatus kubilizmui, o tasai reiškinys, ana pasak jo, padėjo dar tvirtesnius pamatus Jos Puikybės Grybauskaitės atėjimui į Prezidentūros rūmus, kur tam tikru metu padorūs vilniečiai kieme bonką darydavo.

Gi kitos nuomonės visokios

 • O visumoj gandų ir gandelių apie profesorių išporinti nebūtina, nes juos visus galima perskaityti Vytauto Petkevičiaus knygelėje Durnių laivas. Nieko visumoj te ypatinga - tik surinkta daugumoj tai, ka aplink visi šnabždėjosi. Vienok nei vienas gyvas liudytojas nei patvirtino viešai nei paneigė tų ne itin malonių pačiam profesoriui beigi jo kulto puosėlėtojų su visomis megztomis beretėmis faktų faktelių - šiaip ne taip laimėjo jisai bylelę prieš rašytojaus kaulelius apie sunkiai jau beįrodomus faktus.

Deja, dėl didelės arogancijos ir vienvaldiškumo Lansbergis pradėjo erzinti ne tik visokius kalchoznikus, kuriems kalchozus sugriovė, ir Latvių gatvės kompanijas, bet ir dažną savo bendražygį bei palaikytoją. Jisai netruko gauti visokių pravardžių. Dėl "tėviško" pamokslavimo dažnai būdavo vadinamas "Tata" arba "Papūniu".

Upd. Ant senatvės, deja, panašu Profesorius visai nupušo ir ėmė bolotiruotis į koncervų vadus, aiškindamas kad jaunimas, visokie ten adomėnai drasko akis, o Kubilius neklausia ko nori mergaitė. Kai jo neišrinko anas labai gi išsižeidė.


Kiti Pipedijai žinomi Landsbergiai

Pipedija žino ir daugiau įvairių Landsbergių bei panašiai, kur visaip susiję su kažkokia pavarde arba jos skambesiu bent jau miglotai:

Rašo anonimas

 • Šiandien sapnavau, kad Liansbergi pagavo OMON'as nu ir visaip ji ten kankina ir uždavinėja klausimą: Kodėl tu taip Lituvos ninavjidesh?