Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Zeppelinus

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Feisbukuose tas Zeppelinus atrodo taip. Argi su tokiu snukiu galima leisti dirbti mokytoju? Kur žiūri tėvai ir mokyklos administracija?

Zeppelinus - LJ veikėjas, blogeris, vienas tolerantiškiausių 2008 m. Lietuvos gyventojų.

Buvo nominuotas Sugiharos vardo tolerancijos premijai už tai, kad valstybinėje Š.Aleichemo mokykloje nustatė ir atskleidė visuomenei tiesioginę etninę diskriminaciją, pasireiškusią tuo, kad ten buvo priimami mokytis tik žydišką kilmę įrodę vaikai.

Zeppelinus organizuotos pilietinės akcijos dėka Vilniaus miesto savivaldybė privertė Š.Aleichemo mokyklos administraciją pakeisti rasistinius įstaigos nuostatus ir nutraukti kitataučių mokinių diskriminaciją. Dėka šios pilietinės akcijos ir nutrauktos diskriminacijos buvo plačiai minimas visokiuose portaluose ir spaudoje. Dėl sionistų sąmokslo premija iš jo buvo gėdingai pavogta.

Menkiau išprususių ar tiesiog netradiciškai orientuotų internautų klaidingai laikomas homofobu, antisemitu, fašistu, naciu, skustagalviu ir neapykantos skleidėju. Todėl labai tikėtina, kad šie internautai yra tiesiog dibilai ar NK-95 atstovai. Plačiai žinomas, kaip lietuviškojo jaunimo patriotinio ugdymo ir tautinio švietimo entuziastas, straipsniais ir komentarais kovojantis su antisemitizmo, homofobijos ir netolerancijos baubais Lietuvos viešojoje erdvėje.

Zeppelinus pašnekovų pastebėjimais, jam būdingas geranoriškumas ir taktas oponentų ir jų klaidingų nuomonių atžvilgiu. Yra netgi manančių, kad Zeppelinus yra vienas geraširdiškiausių ir pakančiausių lietuviškojo interneto personažų.

Be LJ Zeppelinus tekstai retkarčiais būdavo publikuojami Lietryčio "Laiškų redaktoriui" skiltyje bei viename drąsiausių ir laisviausių ano meto interneto portalų Balsas.lt.


Įdomu

  • Įtariama, jog patsai Zeppelinus redagavo ir gerino šį straipsnį apie save, todėl jame visai neliko humoro.
  • Teigiama, kad tautiškas blogeris Zeppelinus užvadintas taip būtent lietuviškų cepelinų garbei ir šlovei.
  • Pasitaiko ant margo svieto visokių Freudo sektos garbintojų, katriems visur vyriški lytiniai organai svajingai vaidenasi.

Valgo toks veikėjas paprastą lietuvišką cepeliną, o įsivaizdina, kad vyrišką pimpalą burnon kišasi. Tai ir gimsta anų galvelėse visokios nesveikos fantazijos, kaip andai šitokia, katrą anas čionai paliko:

"Mokslas seniai nustatė, kad cepelinas, durklas ir cigaras yra ne kas kita, o bybys. Taigi - Rokiškio durklai, Užkalnio cigarai ir Zeppelinus cepelinai yra vieningas vienis ir turi būti traktuojamas kaip jau minėtas bybys. Bybio demonstracija užkoduotų simbolių pagelba ir myžčiojimas internetuose yra sveiko patino požymis, nepaprastai viliojantis pateles".

Facebook profilis Zeppelinus

Nėra nė mažiausios abejonės, kad tūlas niekadėjas ant svetimos šlovės gviešiasi apjoti Facebook pievas: lyg Pilypas iš aguonų į populiarumo viršūnes iššokęs Blogeris Zeppelinus, netruko sukelti skandalą. Pipedija tikina, kad to profilis Facebook yra dirbtinis irgi apsimestinis. Maumaz atskleidė, kad prie tos nešvarios rinkodaros prisidėjęs tūlas A. Brazauskas

Reali Zeppelinus tapatybė

Feisbukų dalyvio Justinas Žilinskas pastangomis internautams visgi pavyko praskleisti to Zeppelinuso anonimizmo skraistę.

Ilgai gėdinus ir sarmatinus Blogerių Zeppelinus dėl to pasibjaurėtino anonimizmo, anam feisbukeriui pasisekė išpešti iš jo prisipažinimą, kad tikrovėje anas vadinasi joks ne cepelinas ir net ne kugelis, bet viso labo Jonas Petraitis, gyvenantis Kupiškyje ir besidarbuojantis vietos pradinėje mokykloje fizinio lavinimo, technologijų ir informatikos mokytoju. Tai mat kokie personažai mokina ir auklėja mūsų vaikučius.

Upd. Tačiau naujausiomis žiniomis pasklido gandai, turintys realaus pagrindo, kad Blogeris Zeppelinus tėra tik žymusis Artūras Račas. Kalbama, kad tai atskleidė viena mergina, moteriškai išlaikiusi šią paslaptį labai ilgai, tačiau ją išdavė, galimai dėl to, kad Blogeris Zeppelinus, kaip sėkmingai vedęs vyras, atsisakė su ja mylėtis. Taigi jau ir Pipedijai nebeaišku visiškai - jei Blogeris Zeppelinus yra Artūras Račas, tai vadinasi Artūras Račas išties yra Jonas PetraitisKupiškio, betgi kartu ir ne koks ten agentūros derektorius, o fizinio lavinimo mokytojas, arba Jonas Petraitis išties yra agentūros direktorius, bet nėra Artūras Račas. Na čia nebeaišku visai - nebent šią painiavą kokia detektyvė Tu Tu išspręs kaip nors artimiausiu laiku ir jus informuosime.

Upd. Blogerio Zeppelinus asmenybė atskleista!. Jau nemažiau kaip trečią kartą. Šį kartą panaudojant įmantrias technologijas. Mat Zepelinas savo feisbukėje paskelbė kažkokias nuotraukas, o antifa knisliai neva sugebėjo išaiškinti asmenį kas jas nutraukė. Tam jie sudarė kelias darbo grupes. Viena jų - analitikų - gerai išannnalizavo tas nelaimingas nuotraukas. Kita persekiojo visokius besislampnėjančius fašistus (juos atskyrė pagal visokius netolerantiškus ženklus). Tada ekspertų darbo grupė, išannalizavusi gautą informaciją, nustatė asmenį, kuris neva galėjo tąsias nuotraukas nutraukti. Šį syk papuolė kažkoks balvonas, barzdotas kaip Arūnas Brazauskas ir plikas kaip Artūras Račas. Gi pasklido kalbos kad jis neva kažkoks įtakingas valdžiažmogis jėgos struktūrose, beje, dirbęs Kupiškyje fizinio lavinimo, technologijų ir informatikos mokytoju.

Nuorodos visokios