Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Lietrytis

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Buvęs vyriausiasis visų redaktorių Redaktorius - Rimvydas Valatka

Lietrytis (anksčiau vadinosi "Komjaunimo tiesa"[1] bei "Комсомольская правда" (Komsamolskaja Pravda) - taip iki šiol neretas šitą leidinį ir pavadina - "Komsomolkė") - panašiai, kaip Respublika, tik dvigubai didesnis ir savo politinę liniją rodo užmaskuotai, paslėptai. Kažkada dar buvo Lietuvos Aidas, kuriam vadovavo anoks Pilvelis, bet tasai sėkmingai užsilenkė. Taip dienraščių trejybė pavirto į dvejybę.

Anais senais laikais, kokiais 2004 metais Lietuvos Rytas štai taip atrodė internetuose

"Lietuvos rytas" dar turi ir savo Internetą tokį, kurį valdė Rimvydas Valatka, subūręs uolių, paklusnių ir darbščių studentų kolektyvą. Tas jų internetas visas toks "valatkiškai" "vainauskiškas" - kaip ir pati gazieta!

Paskui Lietryčiui internete vadovauti buvo paskirtas Andrius Užkalnis[2], tačiau kilus visuomenės nepasitenkinimui, tas faktas nebebuvo minimas ir tik pasirodančios kas savaitę Užkalnio blevyzgos patvirtina, kas yra kas vis dėlto po saule.

Daug apie save pasako faktas, kad Užkalnis yra publikuojamas ten, kur anksčiau pasirodydavo Valatkos skiltis, tai, kaip sakoma, jau kalba už save[3].

Dar Lietrytis (o tiksliau jaunesnysis Vainauskas su tėvuku) turi krepšinio klubą - Lietuvos Rytą, kurios dėka pats laikraštis ir yra populiarus.

Lietryčio komentaruose šikti mėgsta homo sovieticus, Visokie Pseudoentelektualai, pyderai, visokios ižgamos ir net pats Belenkas.

Upd. Taigi štai iki ko Lietuvos didžiausias laikraštis dasigyveno - remiasi Pipedija savo straipsniuose[4]!

Kaip Komsomolkė valdine žyniasklaida patapo

Ir atsitik tu man taip ...

Bet priešistorė prasidėjo nuo Rimvydo Valatkos pagrobimo, katrasis paaiškėjo beesąs idiotiškai supermeniškas Dalios Ibelhauptaitės smegenų klyktelėjimas[5]. Nespėjus visiems atsitokėti nuo šio iš koto išvertusio sąmojaus kaip Rimvydas Valatka staiga nebe redagtoriumi patapo[6].

Laisvamaniškas požiūris

O tada nei iš šio, nei iš to, tarsi griežtu Grybauskaitės parėdymu buvo nacionalizuotas bankas Snoras - katrasai pažeisdamas zakonus bei apeidamas juos per savo antrinę įmonę buvo susipirkęs trečdalį Komsomolkės akcijų. Čionai visi, kas mokykloje išmoko, kad 2 kart 2 yra 4 suprato, kad Komsomolkė dabar trečdaliu yra oficialus valdžiažmogių ruporas ir dabar spausdins tik gražius ir pagiriančius straipsnius apie valdžią.


Visokie šaltiniai beigi nuorodos

Tai čia žemiau pavardinti visokie šaltiniai beigi nuorodos straipsnio melagingumui paneigti arba patvirtinti. Pipedija niekaip negali garantuoti ar atsakyti, kad nuorodose surastas turinys neatitiks tiesos irba melo.