Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Szhaman

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
 Crystal Clear app help index.png 
Bent dalis šiame straipsnyje išdėstytos faktinės medžiagos kelia abejones, o jei tiksliau - panašu į šyvos kumelės sapną.
Įtariame, kad čia tik gandai apie alternatyvią realybę, su šiuo pasauliu (aprašomais faktais, įvykiais, daiktais ir žmonėmis) neturintys nieko bendra. Todėl paskelbtas paneigimas, kuris viską neigia.
Konkrečias pastabas skaitykite straipsnio aptarime. Ir nepamirškite - jei turite teisingesnių faktų, galite juos čia pat pataisyti ir papildyti tinkamais faktais!

Szhaman arba Szhamanas (tariama, kaip "šamanas" arba "žamanas"), nepainioti su jau senokai neegzistuojančiu Szaman - vienas iš plačiausiai žinomų LJ dibilų, nereto vienareikšmiškai įvardijamas, kaip šlykštus trolis, untermenšas, išmata beigi kitais žodžiais. Dirba kažkokiame kaboke virėju, kai kurie sako, kad visai neblogai moka gaminti valgyti.

Nepatvirtinamų gandų teiginiais, tikroji vardas pavardė - Vitalijus Milevskis, neretai užsirašantis, kaip Witaly Milewski, o dar dažniau - Виталий Милевский, bet tai tiktai gandai, tad čia jau neaišku, ar tikrai toks yra žmogus, ar tiktai koks nors išradimas smegenų pudrinimui.


Garsenybė visame gražume

Mūsuose Szhaman'as išgarsėjo, kai jo LJ blogas buvo pareklamuotas LTV laidoje "Rusų gatvė" (Русская улица). Laidos autorius ir vedantysis Olegas Kurdiukovas (Олег Курдюков) pristatė šį veikėją, kaip didelį Vilniaus patriotą ir senobės žinovą bei visiems šio miesto mylėtojams rekomendavo apsilankyti tame bloge LJ. Tie, kas paklausė šio patarimo, buvo didžiai nustebę, išvydę, kaip ir kokiais būdais tas Szhaman'as Vilnių myli..ne kiekviename gėjų klube tai išvysi.

Kaip pasakojo vienas gandonešis, Szhaman, gimęs puslietuvės ir puslenkio šeimoj, lankė rusų mokyklą, kur dažnai buvo mušamas ir apspjaudomas, patyrė daug patyčų, kartkartėmis jam ant nugaros priklijuodavę raštelį su rusišku žodžiu "хуй", tad ilgainiui visai kvankštelėjo. Nors ir negalime šių duomenų laikyti patikimais ar bent jau minimaliai teisingais, tačiau įtariame, kad jie gal ir paaiškintų, kodėl tam žmogui ne visi namie. Tipinės jo pezalų temos susiveda į neapykantą lietuviams, kiek rečiau - lenkams. Teko netgi girdėti gandą, kad virėjaudamas restorane "Meksika" Algirdo gatvėje, Szhaman'as prispjaudydavo į lietuviškai kalbančių klientų patiekalus. Už ką ir buvo iš ten su dideliausiais triukšmais išspirtas.

Szhaman skelbiasi esąs lenkų bajorų palikuonimi, sako dar ir herbą kažkokį buvo nusipiešęs("Šarka vagilė"), bet čia tai jau išvis naivūs kliedesiai, apie kuriuos jis dabar jau nelabai ir drįsta užsimint. Mes irgi galim jam herbą nupiešti, su kokiu nors organu pavaizduotu ir dar titulą paskirti.

Kai prireikia, Szhaman laisvai šneka lietuviškai be jokio akcento (patys tai girdėjom, o ir iš kur pas jį tas akcentas bus?), o ir pats kartą prisipažino, visi jo bendradarbiai nei neabejoja, kad jis lietuvis, tačiau pagal galimybę šisai vaizduoja, kad lietuviškai kalbėt nemoka ar net nesupranta, savo puslapėlyje rašo išimtinai tiktai rusiškai, parašius gi jam kokį lietuvišką komentarą, baisiai susibiesina.

Szhamanas internetuose

Patsai Szhaman skelbiasi esąs lenku, nors niekas iš seniau jį stebinčių šituo mitu netiki, nes lenkiškai jis nemoka: maždaug prieš metus kažkas atsekęs buvo, jog anasai, versdamas iš lenkų kalbos, naudoja Gūglo vertėją (Szhaman apie tai pats prasitarė, o ir eksperimentai, bandant jį pakalbinti lenkiškai, vėliau tai patvirtino). Renka visokių atvirukų ir senų nuotraukų failus, kuriuos paskui deda savo puslapėlyje. Veik kiekviename straipsnyje kleidi apie tai, kokie visi lietuviai yra fašistai, kaip jie užgrobė Vilnių, kaip jie naikino žydus bei lenkus, kaip jie muša ir užpuldinėja rusus, kaip komunistai išgelbėjo lietuvius nuo tarpusavio skerdynių, kaip Lietuva neturi teisės egzistuoti, kad niekas jokių lietuvių į Sibirą netrėmė, o jie ten važiavo patys iš bado, nes čionai neturėjo, ką valgyti, kaip jokių Katynės žudynių nebuvo, kaip caro valdžia mylėjo lietuvius ir lenkus, kaip visa Lietuva yra rusiškas kraštas (to įrodymams pateikia atvirukus su rusiškais užrašais iš tų carinių laikų, kai lietuvių ir lenkų kalbos buvo Lietuvoje draudžiamos) ir t.t. - tiesiog neįtikėtinas kliedesių ir neapykantos savo aplinkai kratinys.

Bendros politinės pažiūros, apie kurias šis veikėjas skelbiasi - "Я за сильную Польшу в составе Российской Империи" ("Aš už stiprią Lenkiją Rusijos Imperijos sudėtyje"). Gal ta proga, norėdamas tą savo meilę išreikšti, buvo įdėjęs į savo puslapį nuotrauką su nužudytų ir išniekintų Lietuvos partizanų kūnais, o po ja parašė tokį užrašą: "Хороший литовец - мёртвый литовец" ("geras lietuvis - miręs lietuvis"), kurį, kilus staigiam lietuviškų blogerių susidomėjimui greitai pakeitė į užrašą "Хороший бандит - дохлый бандит" ("geras banditas - miręs banditas"), o kai apie tai ėmė rašyti žiniasklaida - ir išvis ištrynė.

Vienu metu Szhaman skelbė ir straipsnius, atvirai kurstančius surengti Vilniuje riaušes, įvesti Rusijos kariuomenę ir pan., kvietė rusus iš Rusijos atvykti ir parodyti tiems litovcams, ta proga sugebėjo įsigyti ir pistoletą (nors kai kurie sako, kad apie tai, kad jis turi pistoletą - vėlgi eilinis melas, kurį Szhamanas paprasčiausiai haliucinuoja, nes kelis kartus jis tai pats neigė, tarpuose tarp pagyrų, jog turi ginklą). Szhaman vienu metu grąsinosi, kad per riaušes tuo pistoletu "ginsis" nuo lietuvių, kurių tikrai tenai surasiąs, o paskui, kai kažkas paminėjo, jog perdavė jo pasisakymus į policiją, viską ištrynė.

Dabar skelbiasi esąs ginklų žinovas ir kovinio praktinio šaudymo mėgėjas, dalyvaujantis varžybose, kartu su kažkokia neaiškia grupele bendraminčių. Tai aišku, čia daugeliui kyla klausimas, kodėl anas ginklą turi. Tai pats Szhamanas į tą klausimą ne sykį yra savo bloge atvirai pareiškęs, kad Lietuvoje apribojimai ginklui įsigyti yra vieni mažiausių ne tik Europoje, bet ir pasaulyje, todėl tai galįs padaryti kiekvienas norintis.

Prieš kokius keturis metus Szhaman savo puslapėlyje daugiau rašė apie mediciną, dėjo ir straipsniukus, kuriais bandė propaguoti urinoterapiją, bet po to, matyt patyręs nemažą šliūksnį patyčių ir pasiūlymų čiulpti uriną tiesiai iš kranelio beigi savigydai panaudoti dar ir fekalijas, visus tuos straipsnius ištrynė, tad dabar teapsiriboja istorinėmis temomis bei politika.

Žiniasklaida bei kiti apie Szhaman

  • Viename interneto bloge Lietuvai linkima baigti savo tamsias dienas, o miestams sudegti. Įtariama, kad taip kurstoma tautinė nesantaika. Už ją Lietuvos įstatymai numato administracinę ir baudžiamąją atsakomybę, praneša LTV „Panorama“. Šamanu pasivadinusio vartotojo internetiniame dienoraštyje aukštinama sovietų valdžia: esą tik dėl jos Lietuva gavo daugiau žemių – Vilniaus ir Klaipėdos kraštą. O perkurtas Lietuvos himnas mūsų šalį prakeikia, linki baigti savo tamsias dienas, o miestams sudegti. Dabartinė Lietuvos valdžia vadinama nacistine. (LRT apie Šamaną ir jo blogą)
  • Lenkų bajoras, rusų imperijos šalininkas, tuteišijos patriotas, lietuvių nekentėjas, sovietinio režimo aktyvistas, smulkus skundikas, nelabai sąžiningas polemistas - ir visa tai vienoje asmenybėje..? Užkastas cirko Talentas, ne kitaip... (Zeppelinus apie Šamaną)
  • Patys aršiausi žlugusių imperijų propaguotojai, gerbėjai ir mylėtojai yra mankurtai - imperijos nutautinti asmenys, praradę savo tautinę savimonę. (nežinomas komentatorius iš Patriotai.lt)
  • Один из примеров удачной советской русификации - автор данного журнала, пан Виталий Милевский. - anoks Hydrocyanid, rusas iš LJ


Įdomūs faktai iš V.Milevskio gyvenimo

XXI a. pradžios Nepriklausomos Lietuvos gyventojams bus sunku patikėti, bet Szhaman'as niekada gyvenime nėra:

- turėjęs moters;
- skrides lėktuvu;
- matęs jūros.

Apie paskutinį neįtikėtiną atvejį nekaltas ir viengungis trisdešimtmetis vilnietis rašo taip:

"..tiesiog trenktis 700км (ten-atgal) kad pamatyti jūrą? Nafig. Aš jau geriau į Lenkiją suvažinėjau (tie patys 700km išėjo)"

Diagnozė

Kaščenitai vienareikšmiškai diagnozuoja sunkią paranoidinę šizofreniją. Akivaizdžiai jau gydytas, naudojant nepilną elektrokonvulsinės terapijos kursą, kas sukėlė paaštrėjimą oligofreninėmis tendencijomis bei ryškia logorėja. Gydytinas neuromediacine terapija, lobotomija, eutanazija.