Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Pravieniškės II

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Ramus ir kone romantiškas Pravieniškių pataisos namų kampelis

Pravieniškės II - tai patsai kalėjimų centras visoje Lietuvoje, įsitaisęs netoli Pravieniškių I, tad neretai painiojamas ir tiesiog vadinamas Pravieniškėmis. Tai būna, kad kai kas nors pasako, kad Pravieniškėse gyvena, tai žmonės nežinia, ką gali pagalvoti, o tai tik todėl, kad kažkas nežino, kad yra du tokie miesteliai, vienas šalia kito, netoli Kaišiadorių.

Dar įdomu, kad iki pat 1959 metų, kai jau įsivažiavęs buvo Chruščiovo atšilimas, Pravieniškės II buvo įslaptintos ir nežymimos jokiuose žemėlapiuose ir jokiose knygose neminimos. Nes tvarka pas NKVD buvo tokia, kad jokių GULAG įstaigų nežymėt ir nepranešinėt niekam, nes įslaptinta.


Pravieniškių pataisos namai

Pravieniškių 1 pataisos namai ir visokia proistorė

Pravieniškės II turi seną istoriją, nes pirmas konclageris ten buvo įkurtas dar Tarpukariu, tiesa buvo anas labai mažas, kelios dešimtys žmonių tebūdavo, už visokius kriminalinius nusikaltimus nuteistų, kad darbus dirbtų.

Bet 1940, kai SSRS okupavo Lietuvą, viskas staigiai pasikeitė. Kalėjimas pervadintas buvo gražiai - "darbo stovykla", organizuota paties Antano Sniečkaus palaiminimu. O jau 1941 Birželio 26, kai sovietams teko bėgti, tai NKVD visą Pravieniškių kalėjimą iššaudė, nesirinkdami - ir politinius kalinius, ir kitus, ir paskui netgi prižiūrėtojus ir jų šeimas iššaudė.

Kai užėjo naciai, tai ir vėl darbą kalėjimas pratęsė - buvo padaryta priverčiamųjų darbų stovykla, kur susodino vieną-kitą atsilikusį komunistą ar NKVD veikėją, o paskui dar sako, ir žydus ėmė ten pat kišti.

Tai paskui, kai 1944 vėl užėjo sovietai, tai ir vėl toje vietoje buvo įkurti Pravieniškių 1-ieji pataisos namai, vėl gražiai pavadinti darbo ir pataisos kolonija.

O dar paskui, jau 1973 buvo įrengtas alkoholikams skirtas LTP, kitaip tariant, gydymo ir darbo profilaktoriumas, kur visokius girtuoklius už grotų laikydavo ir antabusu bei refleksų terapija gydydavo.

O dabar štai šitas padalinys vadinasi pirmoji valdyba, kur yra vyrų pataisos namai, kur už visokius tyčinius nesunkius ir apysunkius nusikaltimus, netyčinius nusikaltimus ir taip toliau, bet su sąlyga, kad tik pirmą kartą sėdintys.

Pravieniškių 2 pataisos namai

Jau paskui, dar nesibaigus II Pasauliniam karui, bet į Lietuvą užėjus sovietams, Pravieniškėse 1944 buvo greitai įkurta dar viena koncentracijos stovykla, priskirta GULAG. Paskui tasai lageris buvo pervadintas į Pravieniškių 2-uosius pataisos namus.

Tai čia dabar yra antroji valdyba, kur vėlgi vyrų pataisos namai, kur sėdi irgi pirmą kartą, bet už tyčinius sunkius ir labai sunkius nusikaltimus, o dar be to ir visokie nuteisti iki gyvos galvos ir taip toliau.

Pravieniškių 3 pataisos namai

O dar paskui, jau 1968, buvo įkurti ir Pravieniškių 3-ieji pataisos namai, kurie dabar vadinami trečiąja valdyba, tai čia irgi visokie už tyčinius labai sunkius ir šiaip sunkius nusikaltimus, kurie pirmą kartą sėdi.

Pravieniškių atviroji kolonija

O paskui, ilgainiui dar labiau tos įkalinimo įstaigos išsiplėtė ir dabar jau yra taip vadinama Pravieniškių pataisos namai - atviroji kolonija, o dar žada ir dar vieną, nes niekas nenori kalėjimų pas save, o štai Pravieniškės visgi kažkaip prisitaikė ir su tuo susigyveno matyt.

Tai visos tos trys anksčiau minėtos kolonijos šitai ir priklauso, tik jau nuo 2011 pavadintos valdybomis su numeriais atatinkamais.

Lukiškės keliamos į Pravieniškes

Štai 2011 žymioji Vilniaus centre užsislėpusi vieta ir sostinės pasididžiavimas Lukiškės irgi keliamos į Pravieniškes dabar bus. Nes jau 2017 jokių ten Lukiškių nebus, o bus greičiausiai vietoje kalėjimo gražiai įrengtas jaukus ir didelis viešbutis. O visas kalėjimas atsidurs Pravieniškėse, kur jam ir dera.

Taip kad dar labiau padidės pinigų srautas į Pravieniškes, o vietiniai gyventojai galės gyventi geriau, nes juk infrastruktūra, paslaugos įvairios ir panašiai - viskas reikalauja dėmesio bei neša pelną kažkam.


Dar žr.