Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Lukiškės

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Lukiškių kalėjimas visame gražume nufotografuotas kažkokių šnipų iš oro

Lukiškės - seniausias veikiantis tikras kalėjimas per visą Lietuvą. Nes andai buvę senesni jau seniai išnyko, taip kad ir neprisimena dabar niekas, kas tenai buvo. Užtat Lukiškių kalėjimas be pertraukų veikia dar nuo 1819 metų, o gal ir netgi nuo anksčiau, taip kad jei dar truputį išvengs valdžios planų būt iškeldintu, tai po 7 metų galės iškilmingai atšvęsti savo 200 metų jubiliejų.


Visokios slaptos įdomybės apie Lukiškių kalėjimą

Šiais laikais kaip ir kiekviena kokia įkalinimo įstaiga, taip ir Lukiškės yra baisiai slaptos, nes ką gali žinot - kažkas sužinos ką nors, vat ir surengs kažkokią diversiją, kalinių pabėgimą ir dar kažkokius aktus. Tai dėl tos priežasties negalima tenai nei filmuot kažko, nei fotografuot, nei kokio nors plano gaut, nei dar kažko. Ir dar nors ir demokratija, bet vis dar rizikuojate, jei bandysite kalėjimo fotografiją padaryti kad ir iš išorės, nes tai pamatęs pareigūnas gali imti ir paklausti: o kodėl tai darai, gal pabėgimą organizuoji, apšviesk tuoj pat juostelę.

Vienok šitą slaptumą reikia laikyti ne tik Lukiškių, bet ir kitų įkalinimo vietų savybe, nes kažkodėl labai jau niekas nieko nenori kalbėti ir rodyti. Taip kad ir plano neturime. Bet būsimi investuotojai, norintys toje vietoje įrengti kokį nors viešbutį ar pramogų ir prekybos centrą, puikiai gali susipažinti su tenykšte architektūra, nes už PVM grobstymus ar dar kokias nors machinacijas atsisėsti gali labai lengvai.

Deja gi, dėl neaiškių valdžios planų, parengtų gal ir kokio Remigijaus Šimašiaus bei galimai kitų libsąjūdžio veikėjų, garsusis Lukiškių kalėjimas bus iškeldintas į Pravieniškes II. Argi vilniečiai turės atsisakyti miesto įžymybės ir visas nusikalstamų gaujų žvaigždes perkelti kažkur į Kaišiadorių rajoną, tuo pačiu atiduodami ir milžiniškus išlaikymui skirtus pinigus, iš kurių gyvena daugybė verslo?


Visokie istoriniai dalykai apie Lukiškių kalėjimo atsiradimą

Čia detalus ir originalus 1838 metų Lukiškių kalėjimo planas, kuriame nieko nenuslėpta, todėl jis labai parankus visokiems kaliniams, kurie planuoja pabėgimą iš kalėjimo.

Lukiškių kalėjimas yra seniausias nuolat veikiantis kalėjimas Lietuvoje. Ir netgi ne šiaip seniausias ir ne šiaip kalėjimas, o išvis seniausia įkalinimo įstaiga. Vilniaus gubernijos kalėjimas buvo pastatytas dar 1819-1820 metais, praėjus neilgam laikui po to, kai carinė Rusija okupavo LDK. Tai buvo didžiausias Vilniuje kalėjimas, tuo tarpu kiti visokie, buvę Rotušėje ir dar kažkur, buvo suprastinti.

Lukiškių kalėjimas buvo keturkampavas, kvadratinio plano ir su bokštais kampuose, kaip kokia pilis. Bokštai irgi buvo kvadratiniai, žemi ir negražūs. Kvadratinio plano dideliame kieme, kurio kampuose tie bokštai ir stovėjo, buvo stačiakampis kalėjimo pastatas, kuris buvo gana nedidelis. Bet per nepilną šimtą metų, kai valdant caro valdžiai neįtikėtinais tempais augo nusikalstamumas, o kartu ir šiaip žmonių pasipriešinimas, kalėjimas greit pasidarė per mažas. Taip kad jau XIXa. pabaigoje buvo nuspręsta statyti naują kalėjimą.

1900 metais Vilniaus valdžia nusprendė, kad kalėjimui miesto centre ne vieta, tad reikia jį perkelti, ale gavosi tokia sitorija, kad Rusijos teisingumo ministras ėmė ir nesutiko, nes labai patogus tas kalėjimas, kadangi yra prie pat teismo rūmų. Taip kad galų gale gavosi, jog per 1901-1904 metus kalėjimas buvo perstatytas iš naujo toj pat vietoj, kur buvo ir senas. Tai dar tarp kitko, gandai sako, kad po tuo nauju kalėjimu buvo palikti ir senojo kalėjimo rūsiai, kurie kaip kur išliko, ir netgi kai kurios mūro sienos esą kai kur atsekamos dar iš beveik dviejų šimtų metų praeities.

Čia dar pridurkim, kad apie 1904 užbaigtas Lukiškių kalėjimas bbuvo ne tik didžiausias Vilniuje ir netgi Lietuvoje, o ir vienas moderniausių per visą carinę Rusiją. Ir dar pridurkim, kad ir dabar, kai valdžia nori perkelti Lukiškių kalėjimą į kažkur kitur, tai irgi tas pats senas carinis aiškinimas kartojamas, esą labai toli bus nuo kažkokių ten teismų, tai po nuosprendžio kalinius reiks vežti ilgai.

Dar kažkokie atsitiktiniai faktai ir gandai apie Lukiškes

Keistas Lukiškių gaisras

O štai 2012 Sausio 5 dieną Lukiškių kalėjime buvo keistas gaisras, nes kažkoks pusrūsio sandėliukas užsidegė paryčiais nei iš šio, nei iš to. Tai paskui buvo daug kalbų, kad ne netyčia jis kilo, o kokie tai gudrūs kaliniai kažką galėję padaryt. Bet tai kaliniams nepasisekė nuo to, nes nors ir gaisro sumaištis buvo, nei vienam pabėgti nepavyko, užtat vienas vos nenumirė nuo nudegimų, dar 4 šiaip baisiai apsvilo, 8 vos neužduso, o dar kažkiek ten šiaip nukentėjo.

Tai iš pastato teko evakuoti 240 žmonių, nes ten gi kažkokia ventiliacija priešistorinė, kur visas šildymas yra orinis kažkoksai ir dūmai dėl to per visas kameras išsklinda. Tai dar kažkokiem buvo kilę nerišlių įtarimų, kad esą galėjęs tai būti kažkoks Henriko Daktaro organizuotas sąmokslas, mat kaip tik tą dieną garbusis kalėjimo kalinys turėjo kažkur būti etapuojamas į Klaipėdą dėl teismo posėdžio, o dėl to gaisro etapuojamas nebuvo, nes kaip tyčia to paties pastato pusrūsyje kalėjo, o dėl to buvo evakuotas ir taip toliau.

NKVD ir Gestapo reikalai

Lukiškių kalėjimas, kaip sako, nesustodamas veikė ir tada, kai Lietuvą okupavo komunistai, tai į jį buvo centralizuotai vežami svarbesni politiškai asmenys iš visos Lietuvos. Ale kai prasidėjo II Pasaulinis karas ir visuotinai NKVD ėmė visuose kalėjimuose kalinius žudyt, tai Lukiškėse šitai padarė ypač įnirtingai - per vieną ar tai dvi dienas nužudė netoli tūkstančio žmonių, tiesa, skirtingai nei kitose vietose, tuos lavonus dar ir sugebėjo išvežt kažkur, tai kai naciai užėjo, tai kalėjimas buvo tuščias.

O paskui jau, kai jau užėjo tie naciai, tai tie irgi pagal panašią politinę paskirtį Lukiškių kalėjimą naudojo: jis buvo paverstas kalinių telkimo vieta, prieš vežant šiuos į Panerius žudyt - taip ir lenkus, ir žydus ten kaupdavo, o paskui jau veždavo į duobes šaudyt.

Negana to, kiek sklandė kažkokie gandai, ir pačiame Lukiškių kalėjime irgi kai kuriuos šaudydavo, o paskui esą netgi nedidelę dujų kamerą buvo įrengę kažkur. Tai taip ir liko neaišku, kiek gi jie tenai žmonių ir kokių nužudė, bet įtarimai sklando tokie, kad nužudė ten dar kelis kartus daugiau, nei sovietai, nes laiko turėjo užtektinai, kaip ir priemonių viskam suslėpt.


Religinės keistenybės

Visi žino, kad Lukiškių kalėjime buvo įrengta didelė cerkvė. Tai kadangi stačiatikių beveik nėra, tai ta cerkvė ir nenaudojama kažkaip. Užtat katalikams carinė valdžia įrengė koplyčią keistuoju būdu, kaip kunigo sakyklą virš kažkokių ten praėjimų, kur nėra ir vietos netgi, kur kokiems nors kaliniams pamokslą būtų galima išklausyt. Tai kadangi katalikų dabar kali aiški dauguma, tai jiems kažkokia kitokia kažkur yra koplyčia įrengta. O kadangi ir žydų būdavo, tai ir žydams carinė valdžia kažkur įrengė sinagogos patalpas, bet gandas sako, kad net atkakliausiai ieškoję, taip niekas ir nesugebėjo atrasti, kur tos patalpos buvo.


Ir visai jau atsitiktiniai faktai

O dar neseniai kažkokia buvo istorijėlė, kai teisėsauga suėmė kažkokį Lukiškių kalėjimo pavaduotoją, nes tasai gal norėjo kyšį už kažką gaut, o gal ir gavo, o gal ne jis, o jo žmona gavo, o tai dabar niekas nežino, kaip tenai bus ir kuo viskas baigsis[1].


Visokie šaltiniai beigi nuorodos

Tai čia žemiau pavardinti visokie šaltiniai beigi nuorodos straipsnio melagingumui paneigti arba patvirtinti. Pipedija niekaip negali garantuoti ar atsakyti, kad nuorodose surastas turinys neatitiks tiesos irba melo.